Menu Close

Category: Activity News

Cats Disease

กิจกรรมดี ๆ มาถึงแล้ว โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน ร่วมกับ page Bemycat cattery จัดกิจกรรมสำหรับ ทาสแมว ” Cats Diease ร้องเมี้ยว ๆ เหมียวเป็นอะไรนะ ?” วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน ร่วมฟังบรรยาย…

Dog Training Center

ศูนย์ฝึกสุนัขตลิ่งชันโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันเปิดคอร์ส ฝึกสุนัข เพื่อ ปรับ เปลี่ยน แก้ไข พฤติกรรมของน้องหมา ให้น้องหมารู้จักคำสั่งพื้นฐาน นั่ง หมอบ คอย รวมทั้งการฝึกการจูงน้องหมาเดินอย่างถูกวิธี เจ้าของได้ฝึกปฏิบัติการออกคำสั่ง และน้องเป็นผู้รับฟังคำสั่ง สอนโดยครูฝึกที่มีความชำนาญในการฝึกสุนัขมากว่า 20 ปี – น้องหมาจะได้รับการฝึกเพื่อรับคำสั่งจากท่านอย่างถูกต้อง– น้องหมาของท่านจะมีวินัย ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวของคุณอย่างมีความสุข– การสอนของเรามุ่งเน้นที่เจ้าของได้ฝึกน้องหมาของตนเอง เพื่อสามารถนำไปใช้ฝึกน้องหมาทุกตัวในบ้านได้ศูนย์ฝึกสุนัขตลิ่งชัน น้องหมา2เดือน ก็ฝึกได้แล้วติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้…