ชนิดของวัคซีนสำคัญอย่างไร?

ชนิดของวัคซีนสำคัญอย่างไร

ชนิดของวัคซีนต้องทำในแต่ละช่วงอายุว่ามีความสำคัญอย่างไร?

สุนัข และ แมวจะต้องมีโปรแกรมวัคซีน เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ

วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า : เป็นโรคที่ต้องคำนึงถึง สามารถติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดและติดต่อสู่คนได้
การทำวัคซีนในสุนัขและแมวจึงเป็นการควบคุมโรคอย่างหนึ่ง

ไข้หัดสุนัข : เป็นโรคติดด่อที่รุนแรงมากในสุนัข มีผลที่ระบบทางเดินหายใจ ประสาท และทางเดินอาหาร
อัตราการเสียชีวิตสูง

ลำไส้อักเสบ (CPV) จาก Parvovirus : เป็นโรคที่รุนแรงและมีอัตราการตายสูงมากในลูกสุนัข
ทำให้เกิดอาการท้องเสียและอาเจียนรุนแรง

ลำไส้อักเสบ (CCV) จาก Coronavirus : ถ้าเกิดร่วมกับเชื้อ Parvovirus จะรุนแรงมาก
โดยทั่วไปจะทำให้เกิดอาการท้องเสียและอาเจียน ทำให้สุนัขอ่อนแอลง

หวัดสุนัข : เกิดจากเชื้อไวรัสทำให้เกิดอาการที่ระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะไอรุนแรงในลูกสุนัข

Adenovirus 1 และ 2 : ไวรัสชนิดนี้ทำให้เกิดภาวะตับอักเสบ อาจรุนแรงมากโดยทำให้เกิดความเสียหาย
ที่ไตและม้ามร่วมด้วย

Leptospirosis : เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สุนัขสามารถติดโรคนี้ได้จากการดื่มน้ำที่มีเชื้อแบคทีเรีย
ปนเปื้อนกับโรคเม็ดเลือดขาวต่ำ

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วอย่านิ่งนอนใจพาน้องหมาที่บ้านมาทำวัคซีนให้ครบตามโปรแกรมดีกว่าค่ะ

ทีมสัตวแพทย์
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  วัคซีนสุนัข และ แมว สำคัญอย่างไร