Menu Close

หากสัตว์เลี้ยงมีอาการเหล่านี้

หากสัตว์เลี้ยงมีอาการเหล่านี้ ให้รีบพามาพบสัตวแพทย์ทันที
1.เป็นลม ชัก/เกร็ง หมดสติ
2.ไข้สูง ตัวร้อน
3.ปัสสาวะไม่ออก ปวดเบ่ง
4.กินสารพิษ หรือ โดนสัตว์มีพิษกัดต่อย
5.ได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง ตกจากที่สูง บาดเจ็บบริเวณศรีษะและดวงตา
6.เลือดไหลไม่หยุด  เสียเลือดมาก
7.หายใจลำบาก เหงือกซีด ลิ้นม่วง
8.อาเจียน หรือ ท้องเสียอย่างรุนแรง
9.คลอดยาก
10.ภาวะลมแดด
11.กระวนกระวายแสดงความเจ็บปวด