โรคขนร่วงในสุนัข Alopecia –x

เป็นโรคขนร่วงที่พบได้บ่อยในสุนัขพันธ์ุปอมเมอร์เรเนียน เป็นที่รู้จักในชื่อ black skin disease
หรือโรค(ผิว)หนังดำ นอกจากนั้นยังมีอีกหลายชื่อ เช่น Pseudo-cushing disease, growth hormone responsive dermatoses , castration responsive dermatose

โรคนี้ยังคงไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่คาดว่าเกิดจากความไม่สมดุลของกลุ่มฮอร์โมน (ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนการเจริญเติบโต  ฮอร์โมนคอร์ติซอล)

โรคขนร่วงในสุนัข Alopecia –x หรือโรคผิวหนังดำ Black skin disease
โรคขนร่วงในสุนัข Alopecia –x

อาการที่พบ คือ ขนจะเริ่มร่วงจากทั้ง 2 ข้างของลำตัวเท่าๆกันจากบริเวณท้ายลำตัวขึ้นไปยังส่วนคอ
มักเหลือขนไว้ที่ส่วนหัวและขา ขนชั้นแรกจะเป็นส่วนที่หลุดออกไปก่อน สีบริเวณผิวหนังที่ไม่มีขนจะเริ่มเปลี่ยน
เป็นสีดำ สุนัขจะไม่มีอาการคันยกเว้นว่ามีภาวะผิวแห้งหรือติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ส่วนมากพบในสุนัขเพศผู้
อายุ 1- 2 ปี

สายพันธุ์หลักที่มีโอกาสเป็น คือ –   ปอมเมอเรเนียน  และสายพันธ์ที่สามารถพบได้อีก คือ -เชาเชา,
ซามอยด์, พุดเดิ้ล,ไซบีเรียน เป็นต้น

วิธีการวินิจฉัย  สัตวแพทย์จะวินิจฉัยจาก อาการ , อายุ, เพศ, สายพันธ์ุ  และจากการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ (biopsy)
และวินิจฉัยแยกโรคที่มีอาการคล้ายกัน เช่น Hypothyroidism , Hyperadrenocoticism, Follicular dysplasia

วิธีการรักษา มีหลายวิธีคือ

  1. ทำหมัน – ประมาณ 75% จะกลับมามีขนขึ้นหลังทำหมัน 3-6 เดือน แต่มักจะขึ้นชั่วคราวแล้วกลับไปร่วงอีก
  2. รักษาทางยา ด้วยยา melatonin มีโอกาส 30 % ที่ขนจะขึ้นหลังจากกินยา 3-4 เดือน
  3. รักษาด้วยการฉีด Growth hormone แต่เนื่องจากตัวฮอร์โมนราคาสูงและอาจมีปัญหาเบาหวานแทรกซ้อน ดังนั้นจึงไม่นิยมวิธีนี้
  4. รักษาทางยา ด้วยยา Trilostane มีโอกาส 85% ที่ขนจะกลับมาขึ้น หลังจากกินยา 4-5 สัปดาห์ แต่ยามีผลข้างเคียง เช่น ทำให้ซึม
    เบื่ออาหารหรืออาเจียน และมีผลต่อระบบฮอร์โมน ดังนั้น การใช้ยาตัวนี้จึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์อย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากโรคนี้ เป็นโรคของความสวยงาม ไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต เจ้าของสุนัขบางรายอาจตัดสินใจไม่รักษา แต่ต้องบำรุงรักษาสภาพผิวของสุนัขที่เป็นโรคนี้ให้แข็งแรง
เพราะอาจจะมีปัญหาผิวแห้ง หรือติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนบ้างในบางกรณี

Reference :Tim Nuttall, Richard G. haevey, Patrick J. Mckeever, A Colour Handbook of Skin disease of the dog and cat , Manson publishing

สพ.ญ.ศรณภัทร ปิยะวรศักดิ์
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคผิวหนัง
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน