โรคปริทันต์อักเสบ (Periodontitis)

สุนัขชื่อกล้วย เพศผู้ อายุ 11 ปี พันธุ์ Italian Greyhound เข้ามารักษาด้วยอาการใต้ตาขวาบวม จับบริเวณปากแล้วร้องเจ็บ กลิ่นปากแรง กินอาหารลดลงเล็กน้อย เมื่อทำการตรวจช่องปากดูพบว่าบริเวณฟันกรามน้อยบนขวา ซี่ที่4 พบภาวะเหงือกบวมแดง เหงือกร่น ร่องลึกปริทันต์ลึกมากขึ้นและ มีเลือดปนหนองไหลออกจากเหงือก น้องกล้วยได้รับการตรวจวินิจฉัยว่า มีภาวะโรคปริทันต์อักเสบรุนแรงร่วมกับภาวะฝีรากฟัน

 

หมาฟันอักเสบ

โรคปริทันต์อักเสบ (Periodontitis) : คือ โรคที่มีการอักเสบของอวัยวะที่อยู่รอบ ๆ ตัวฟัน ได้แก่ เหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบรากฟัน และกระดูกเบ้าฟัน ถ้าไม่ได้รับการรักษา อวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกทำลายไปอย่างช้า ๆ จนต้องสูญเสียฟันไปในที่สุด โดยส่วนมากในสัตว์ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการสะสมของหินปูนโน้มนำทำให้เกิดโรคปริทันต์ตามมา

โรคฝีรากฟัน (Tooth root abscess) : คือ
โรคที่พบฝีบริเวณปลายรากฟันในกระดูกขากรรไกรเกิดขึ้นเมื่อโพรงประสาทฟันมีติดเชื้อหรือตายและปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา ซึ่งภาวะฝีรากฟันนั้นสร้างความเจ็บปวดให้กับสัตว์เป็นอย่างมากจึงควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน

ในกรณีน้องกล้วยได้รับการรักษาด้วยการขูดหินปูนและถอนฟันกรามน้อยบนขวาซี่ที่ 4 ออก
ร่วมกับการกินยาปฏิชีวนะและยาลดอักเสบ หลังได้รับการรักษาก้อนบวมใต้ตาขวายุบลง
จนเป็นปกติอาการเจ็บปวดตอนจับบริเวณปากหายไปและน้องกล้วยกลับมากินอาหารได้ตามปกติ

ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาช่องปากของน้องหมาน้องแมว ติดต่อสอบถามทาง
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน และสามารถนัดตรวจกับคุณหมอได้ที่ 02-8878321 -3 นะคะ

สพ.ญ.ภาวิณี มณเฑียร
แผนกอัลตร้าซาวน์, แผนกทันตกรรม, แผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน