โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว (FIP)

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว (FIP)

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ FIP เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัส ร่วมกับมีกลายพันธ์ของเชื้อไวรัสนี้
จนเกิดการแสดงอาการรุนแรงได้  เชื้อโคโรนาไวรัสนี้จะติดต่อผ่านทางน้ำมูก,น้ำลายหรืออุจจาระของ
แมวป่วยและโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบจะพบได้มากในแมวที่มีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่แข็งแรง
เช่น แมวเด็กหรือแมวแก่ แมวที่เลี้ยงรวมกันหนาหนาแน่น นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในแมวป่วยด้วย
โรคระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเช่น โรคลิวคิเมีย โรคเอดส์แมว การติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องอักเสบจะมีอาการ
ได้ทั้งการติดเชื้อแบบแห้ง( dry form) ทำให้มีอาการที่ไม่จำเพาะเช่น ซึมเบื่ออาหาร มีไข้ น้ำหนักลด
และอาจมีก้อนที่อวัยวะต่างๆเช่นในเนื่อเยื่อประสาท อวัยวะในช่องท้อง หรือดวงตาได้ และการติดเชื้อ
แบบเปียก (wet form) ซึ่งจะมีน้ำในช่องอก และช่องท้อง อาจมีอาการหายใจลำบากและเสียชีวิตในเวลา
ไม่นานได้ ยังมีการรักษาโรคนี้ที่ได้ผล จะอาศัยการการรักษาพยุงอาการ  การป้องกันโรคทำได้โดยการดูแล
สุขลักษณะที่ดี ไม่เลี้ยงแมวหนาแน่นเกินไปและหลีกเลี่ยงการให้แมวออกเที่ยวข้างนอก

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบโดยการหยดจมูก แต่ยังมีผลการป้องกันโรคที่ยังไม่แน่ชัด

โดย..
น.สพ.เอื้อพงศ์  วราทร
แผนกรักษาโรคแมว, แผนกโรคผิวหนัง
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน