Menu Close

Author: Marketing Talingchanpet

VDOลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ

การกายภาพบำบัด แบบลู่วิ่งสายพานใต้น้ำหรือธาราบำบัด การเดินบนสายพานใต้น้ำเป็นการออกกำลังกายที่มีประสิทธิ ภาพสูง เป็นการบำบัดรักษาที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของระบบประสาท กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นต่างๆ ของขาทั้งสี่ หลังการผ่าตัดกระดูกและข้อต่างๆ สุนัขต้องพักฟื้น ทำให้ไม่ค่อยได้ใช้ขา จึงต้องมีการทำกายภาพเพื่อฟื้นฟูให้กล้ามเนื้อแข็งแรง การเดินในลู่วิ่งใต้น้ำ ทำให้ลดการเจ็บปวด โดยน้ำจะเป็นตัวพยุงการเดิน ทำให้สุนัขกล้าลง น้ำหนักขาได้มากขึ้น ดูแลโดย : น.สพ.ฐิติกร  เอกสิริไตรรัตน์ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู, แผนกอายุรกรรม https://youtu.be/Duo5UW3pKew

VDOเคสการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง

น้องขาว แมวเพศผู้ อายุ 6 ปี มีอาการต่อมน้ำเหลืองโตทั่วตัว เข้ารับการรักษากับหมอโย่ (น.สพ.สามารถ เอนกธนกุล) แผนกรักษาโรคมะเร็ง 

Rabies/Hydrophobia

โรคพิษสุนัขบ้า อันตรายใกล้ตัวกว่าที่คิด โรคพิษสุนัขบ้า โรคอันตรายใกล้ตัวกว่าที่คิด ถึงเวลาแล้วที่เราควรทำความเข้าใจกับโรคนี้ให้มากขึ้นเพื่อให้เรารับมือได้อย่างปลอดภัยและช่วยกันหยุดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้ เชื้อไวรัสตัวต้นเหตุโรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อ Rabies virus มีความรุนแรงมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดรวมถึงคนด้วยโดยเชื้อไวรัสตัวนี้ถูกทำลายได้โดย ความร้อน แสงแดด ความแห้ง นอกจากนี้ยังถูกทำลายได้ง่ายด้วยน้ำสบู่และสารเชื้อทั่วๆ ไป เช่น แอลกอฮอล์ แต่ถ้าเชื้อชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากเพียงพอ จะเข้าไปที่ระบบประสาท ทำให้มีอาการทางประสาทและเสียชีวิตได้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดต้องระวังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสามารถติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ ทั้งสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว กระต่าย กระรอก ม้าปศุสัตว์เช่น โค…

Rehabilitation & Treadmill

กายภาพบำบัดและลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ  (Rehabilitation & Treadmill) การกายภาพบำบัด แบบลู่วิ่งสายพานใต้น้ำหรือธาราบำบัด เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงจากอาการป่วยด้วยโรคกระดูก กล้ามเนื้อเส้นเอ็น ข้อต่อ และระบบประสาทที่มีความผิดปกติ สร้างกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น หลังการผ่าตัดหรือออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วนหรือเพื่อสร้างกล้ามเนื้อสำหรับการประกวด ศูนย์กายภาพบำบัด โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน เป็นการรักษาแบบองค์รวม Holistic Treatment ทั้งร่างกาย จิตใจและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง ควบคุมและดูแลโดยสัตวแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งประกอบด้วยลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและเอ็นช่วยทำให้สุนัขของท่านกลับมาเดินใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้ง…