สัตวแพทย์ไทย เปลี่ยนข้อสะโพกให้สุนัข

โรคข้อสะโพกเสื่อม เป็นโรคที่พบได้เป็นประจำกับสุนัขทุกสายพันธ์ุ ทุกเพศทุกวัย อาการของสุนัขที่เป็นโรคนี้คือ เดินได้ลำบาก เดินแบบโหย่งขา เดินลากขา ในบางตัวเดินแบบกระโดดคล้ายกระต่าย (Bunny -hopping)

read more..

Talingchan Animal Hospital - Kanlapaphruek


โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน สาขากัลปพฤกษ์ ย้ายที่ทำการมาที่ สนง.ใหญ่ สาขาตลิ่งชัน
สามารถติดต่อรับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02 8878322-3

 

Talingchan Animal Hospital - Ratchaphruek


Our patients are served by team of veterinary expert from leading state university, equipment with modern X-Ray  machines which allow us provide accurate diagnoses.

read more..

ถึงเวลาที่จะต้องขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง


ถึงเวลาที่เมืองไทยจะต้องให้เจ้าของขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงของตนเอง แล้วหรือยังตามที่มติคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ฉบับ พ.ศ.แก้ไขเพิ่มเติม 2557 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอกำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง

read more..


Outpatient Department (OPD)

24 Hours emergencyservice provided by specialized veternarians.-24 Hours emergencyservice provided by specialized veternarians.
-10 Examination rooms, fully equipped with advanced medical instruments.
-2 Operation rooms

Inpatient Department (IPD)

-Separated treatment to prevent infections.
-Gastrointestinal infection room.
-Respiratory infection room.
-Post-operation recovery room closely attended by our veterinary technicians.
-Pet boarding kennels for cats, dogs and exotic pets.
-Emergency Room for critical care.

NEWS UPDATE

24 Hours In Emergency

24 hours veterinary services to respond to any emergency with animal husbandry support for pets require special treatment.

Cat Clinic

Veterinarians specialized in cats are available with segregated examination rooms, nursery rooms, and symptom monitoring rooms to reduce the cats anxiety.

Ultrasound and Digital X-ray

Digital X-ray film viewer is also available which is utilized widely by global medical and veterinarian professions

Location (Headquarters)  Open : 24 Hrs
Talingchan Animal Hospital 1 Soi Borommaratchachonnani 61, Borommaratchachonnani Road, Chimplee, Talingchan, Bangkok. 10170 Tel: 02-887-8322-3 Fax: 02-448-6369

Ratchapreuk Branch  Open : Monday-Friday 10.00-21.00 , Saturday-Sunday 9.00-21.00
Talingchan-Ratchapreuk Animal Hospital  101/15-16 Moo 5 Soi Tha-it, Ratchapreuk Rd., Bangraknoi, meung Nontaburi,
Nontaburi. 11000 Tel: 02-595-8536, 081-815-8123

Contact us