ทำไมจึงควรทำหมันกระต่าย?

ทำไมจึงควรทำหมันกระต่าย

ในเพศเมียประมาณ 60% จะพบปัญหามดลูกอักเสบ

ปัจจุบันมีคนเริ่มนิยมเลี้ยงกระต่ายเพิ่มมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นพบว่ามีกระต่ายจำนวนไม่น้อยที่เป็นพันธุ์นำ
เข้ามาจากต่างประเทศเช่น Lop ชนิดต่างๆ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในตอนนี้ ส่วนเรื่องของราคา
ก็มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันตามแต่ความสมัครใจของผู้เลี้ยง เพราะกระต่ายมักจะให้ลูกไวและ
จำนวนมากจึงสามารถเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนหรือเพาะพันธุ์ก็ได้ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงกระต่ายในกลุ่ม
ที่เลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง เพราะเป็นเรื่องการคุมประชากรกระต่ายเนื่องจากมีผู้เลี้ยงกระต่ายจำนวนมาก
ที่เลี้ยงกระต่ายปล่อยรวมกันทำให้เกิดจำนวนกระต่ายเพิ่มมากขึ้นจนบางครั้งทำให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง
ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาเช่น กัดกันหรือการติดเชื้อที่ระบบต่างๆอัน เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย

การทำหมันกระต่าย

ประการสำคัญอีกอย่างคือ กระต่ายเพศเมียที่โตเต็มที่
ประมาณ 60%มักจะพบปัญหาในโรคระบบสืบพันธุ์
เช่น ท้องเทียม มดลูกอักเสบหรือซีสที่รังไข่ได้เช่นกัน
กระต่ายทำหมันแล้วจะมีสุขภาพและอายุยืนกว่า
กระต่ายปกติ เนื่องจากการทำหมันได้ตัดความเสี่ยงของ
การเกิดโรคมะเร็งระบบสืบพันธุ์ในกระต่ายเพศเมีย
เช่น มะเร็งรังไข่มดลูกรวมถึงเต้านม ส่วนกระต่ายเพศผู้
การทำหมันจะช่วยลดความก้าวร้าวอันเป็นผลมา
จากฮอร์โมนเพศลง จะพบว่าการต่อสู้กันเองในฝูงจะ
ลดลงทำให้ลดปัญหาการกัดกันได้ โดยปกติพบว่าหลังการทำหมันกระต่ายจะสงบนิ่งมากขึ้นทั้งด้านอารมณ์
และร่างกาย

ผู้เลี้ยงบางคนสังเกตพบว่าหลังทำหมัน กระต่ายมีนิสัยน่ารัก และเป็นมิตรมากขึ้น พฤติกรรมก้าวร้าวเช่น
วิ่งชน ขู่ หรือกัดเจ้าของหายไป รวมทั้งพฤติกรรมการขุด ทำลายกัดแทะสิ่งของภายในบ้านก็ลดลงไปมาก
กระต่ายเป็นสัตว์สังคม ถึงแม้จะเลี้ยงแยกตัวเดียวได้แต่การอยู่เป็นคู่หรือมากกว่านั้นน่าจะดีกว่า เพราะจะได้
ยังคงสัญชาตญาณและทักษะให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติได้ระดับหนึ่งเมื่ออยู่รวมเป็นกลุ่ม และจากการทำหมัน
ก็จะได้ลดข้อจำกัดที่ต้องแยกเลี้ยงไปได้ เพราะเป็นการคุมประชากรที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามการนำกระต่าย
ไปทำหมันควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัตวแพทย์ที่จะทำหมันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำหมันกระต่าย
จากการศึกษาพบว่าประมาณ 1%ของกระต่ายที่นำไปทำหมันต้องเสียชีวิตจากการวางยาสลบอย่างไรก็ตาม
การผ่าตัดทำหมันกระต่ายก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่อย่างใดยังคงมีความปลอดภัยสูง จัดเป็นเรื่องปกติและมี
ความเสี่ยงเหมือนเช่นที่นำสุนัขหรือแมวไปทำหมัน เพียงแต่ควรทำโดยสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์เท่านั้น

อายุของกระต่ายที่เริ่มทำหมันได้ก็ คือ ช่วงที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือโตเต็มวัย ตัวเมียจะเริ่มที่อายุประมาณ 4 เดือน
ขึ้นไปแต่สัตวแพทย์มักรอจนอายุประมาณ 6 เดือนขึ้นไปจึงค่อยทำหมันเพราะความเสี่ยงเรื่องการวางยาในกระต่าย
โตจะมีน้อยกว่า ส่วนเพศผู้เริ่มทำหมันที่อายุประมาณ 3.5 เดือน แต่สัตวแพทย์มักจะทำให้ที่อายุประมาณ 5 เดือน
ขึ้นไปอย่างไรก็ตามควรทำหมันกระต่ายที่อายุไม่เกิน 2 ปีเพราะเป็นช่วงอายุที่กำลังแข็งแรงดีและมีความเสียง
ทั้งในเรื่องของการวางยาสลบและอุบัติการณ์ของการเกิดโรคมะเร็งระบบสืบพันธุ์น้อย แต่ถ้าอายุเกิน 2 ปี
ก็สามารถทำได้แต่ควรตรวจเลือดและร่างกายให้ละเอียดก่อนทำการวางยาสลบเพื่อผ่าตัดทำหมัน
โดยทั่วไปกระต่ายอายุประมาณ 6 ปีขึ้นไปจัดเป็นกระต่ายแก่ ฉะนั้นการวางยาสลบหรือการผ่าตัดถือว่า
มีความเสี่ยงสูงมาก วิธีการวางยาสลบที่เหมาะสมและดีที่สุดคือ การดมยาสลบ

ทีมสัตวแพทย์
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน