โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน มีศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยทีมสัตวแพทย์ รักษาสุนัข,แมว และสัตว์เล็กพิเศษที่มากด้วยประสบการณ์

เวลาทำการ
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :  24 ชั่วโมง โทร: 02-887-8322-3
สาขาราชพฤกษ์จันทร์-ศุกร์ 10.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00-21.00 น.
โทร: 02-595-8536

ตั้งแต่วันที่  22 เมษายน – 5 พฤษภาคม  2562

ทีมสัตวแพทย์

น.สพ.บูรพงษ์ สุธีรัตน์ (หมอตั๋ง)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 013496/2545
แผนกศัลยกรรม, แผนกระบบกระดูก และข้อต่อ
สนง.ใหญ่
ตลิ่งชัน :

จันทร์-ศุกร์ : 08.00-16.00 น.

สพ.ญ.มณีรัตน์ วรกุลสันติ (หมออุ้ม)
เกียรตินิยมอันดับ
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8577/2555
แผนกศัลยกรรม, แผนกระบบกระดูก และข้อต่อ ,แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พุธ : 08.00-16.00 / ศุกร์ที่ 19,26 เม.ย. : 08.00-17.00
ศุกร์ที่  3 พ.ค. : 15.00-24.00 /
เสาร์ : 15.00-24.00
อาทิตย์ : 15.00-24.00

สพ.ญ.กนกพรรณ โชติกวณิชย์ (หมอติ๊ก)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-3476/2545
แผนกศัลยกรรม, แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อังคาร : 15.00-24.00 / อังคารที่ 23 เม.ย.: 15.00-24.00
พุธ : 15.00-24.00
อาทิตย์ : 08.00-17.00

สพ.ญ.จุฑาพร ถาวรศิริ (หมอทิพ)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5246/2549
แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พุธ : 15.00-24.00 น.
สาขาราชพฤกษ์ : จันทร์,อังคาร,พฤหัส :10.00-21.00
อาทิตย์ : 09.00-21.00

สพ.ญ.กุญชรี ประกาลัง (หมอกุ๊กไก่)
สพ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-11026/2558
แผนกอายุรกรรม, คุณหมอประจำศูนย์ธนาคารเลือด
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ที่ 15, 22  เม.ย. : 16.00-24.00
อังคารที่ 16 เม.ย. : 08.00-17.00 อังคารที่ 23 เม.ย. : 08.00-16.00
พุธที่ 24 เม.ย.: 15.00-24.00 เสาร์ที่ 20 เม.ย., 4 พ.ค.: 08.00-17.00

สพ.ญ.นันทรัตน์ เต็มโชคทวีทรัพย์ (หมอนันท์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-10814/2558
แผนกอายุรกรรม, แผนกวิสัญญี
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อังคารที่ 16,23 เม.ย. : 23.00-09.00 พุธที่ 17 เม.ย. /1 พ.ค.: 16.00-24.00
พฤหัสที่ 18,25 เม.ย. /2 พ.ค. : 08.00-17.00
ศุกร์ที่ 19,26 เม.ย. / 3 พ.ค. : 08.00-17.00
อาทิตย์ 21,28 เม.ย. / 5 พ.ค. :15.00-24.00

สพ.ญ.สุนันทินี สิงหนาท (หมอลูกน้ำ)
สพ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-12798/2561
แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อังคารที่ 16,23,30 เม.ย. : 23.00-09.00
ศุกร์ที่ 19,26 เม.ย. / 3 พ.ค. : 15.00-24.00
เสาร์ที่ 20,27 เม.ย., 4 พ.ค.: 08.00-17.00
อาทิตย์ 21 เม.ย. / 5 พ.ค. :08.00-16.00

น.สพ.เชาวลิต สุทธะลักษณ์ (หมอไก่)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-4734/2548

แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคเบาหวาน, แผนกโรคผิวหนัง
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ที่ 22,29 อังคารที่ 23,30 : 08.00-16.00

สพ.ญ.ศรณภัทร ปิยะวรศักดิ์ (หมอเสม)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8986/2556
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคผิวหนัง
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ : 08.00-16.00 / พุธ : 15.00-24.00
ศุกร์ที่ 19 เม.ย. , 3 พ.ค. : 08.00-16.00
อาทิตย์ : 16.00-24.00
สาขาราชพฤกษ์ : เสาร์ : 09.00-21.00

อ.สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ ( อาจารย์นุ่น )
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-3526/2545
แผนกโรคหัวใจ
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์  : 18.00 – 21.00 

สพ.ญ.อรญา ประพันธ์พจน์ (หมอนุ่น)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5357/2549
แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม, แผนกโรคหัวใจ
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ที่ 15,22,29  เม.ย. : 15.00-24.00
เสาร์ที่ 20,27 เม.ย. / 4 พ.ค. : 15.00-24.00
อาทิตย์ที่ 28 เม.ย. : 23.00-09.00


น.สพ.ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์ (หมอไอซ์)
สพ.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6072/2550
แผนกระบบประสาท
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
ศุกร์ 19.00-21.00

สพ.ญ.ปิโยรส โพธิพงศธร (หมอหมวย)
เกียรตินิยมอันดับ 2
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5294/2549
แผนกระบบประสาท, แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พฤหัสที่ 18 เม.ย./ 2 พ.ค.: 08.00-17.00, 25 เม.ย. : 08.00-13.00
เสาร์ที่ 20,27 เม.ย. / 4 พ.ค.: 08.00-17.00 

สพ.ญ. ภาวิณี มณเฑียร (หมอนุ่น)
เกียรตินิยมอันดับ 1
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6280/2551
แผนกอัลตร้าซาวน์, แผนกทันตกรรม, แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อังคารที่ 16 เม.ย.: 15.00-24.00 /อังคาร : 16.00-24.00
พุธที่ 17 เม.ย.: 15.00-24.00 / พูธ : 08.00-17.00
พฤหัสบดี : 08.00-16.00  /เสาร์ : 15.00-24.00
เสาร์ที่ 27 เม.ย.: 08.00-17.00
สาขาราชพฤกษ์ : ศุกร์ : 10.00-21.00

น.สพ.สามารถ เอนกธนกุล (หมอโย่)
เกียรตินิยมอันดับ 2 สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-7258/2553
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคมะเร็ง
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ : 08.00-17.00
พฤหัสบดี และ ศุกร์ : 15.00-24.00

น.สพ.ฐิติกร เอกสิริไตรรัตน์ (หมอซัน)
เกียรตินิยมอันดับ 2 
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8534/2555
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู, แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ที่ 15,22,29 เม.ย. : 15.00-24.00 อังคารที่ 23,30 เม.ย. : 08.00-17.00
พฤหัสที่ 18,25 เม.ย./ 2พ.ค .:15.00-24.00
ศุกร์ที่ 19,26 เม.ย. / 3 พ.ค.: 23.00-09.00
อาทิตย์ที่ 21,28 เม.ย. / 5พ.ค.: 08.00-17.00

น.สพ.อดิเรก ลิ่มณรงค์เดช (หมอเบลล์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5356/2549
แผนกโรคตา
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พฤหัสบดี : 09.00-19.00

น.สพ.เอื้อพงศ์ วราทร (หมอจ้ำ)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5858/2550
แผนกรักษาโรคแมว, แผนกโรคผิวหนัง
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พุธ : 10.00 – 19.00

สพ.ญ.ศิริกัญญา ช่างเอกวงศ์ (หมอจอย)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8601/2555
แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ที่ 15,22 เม.ย. : 08.00-17.00 / 29 เม.ย. : 15.00-24.00
อังคารที่ 16,23,30 เม.ย. : 08.00-17.00
ศุกร์ที่ 19,26 เม.ย. / 3 พ.ค : 15.00-24.00
เสาร์ที่ 20,27 เม.ย. / 4พ.ค. : 22.00-09.00

สพ.ญ.ณุนรี ไตรรัตนานุวงษ์ (หมอแอร์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8627/2556

แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อังคารที่  23,30 เม.ย. : 15.00-24.00
พฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. : 15.00-24.00
พฤหัสบดีที่ 25 เม.ย. : 12.00-21.00
สาขาราชพฤกษ์  :  พุธ : 10.00-21.00

สพ.ญ.กมลพรรณ เจริญกุล ( หมอเอิล )
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8507/2555
แผนกอายุรกรรม, แผนกตรวจฮอร์โมน, แผนกโรคติดเชื้อ
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
เสาร์ : 17.00-23.00

น.สพ.สุวิชา จุฑาเทพ (อาจารย์บอย)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-2667/2542
Master degree, Veterinary Clinical Radiology, SLV, Sweden

แผนกอัลตร้าซาวน์
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
เสาร์ : 10.00 – 12.00 น.