โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน มีศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยทีมสัตวแพทย์ รักษาสุนัข,แมว และสัตว์เล็กพิเศษ

เวลาทำการ
24 ชั่วโมง โทร: 02-887-8321-3
ตั้งแต่วันที่  23 กันยายน – 20 ตุลาคม  2562

ทีมสัตวแพทย์

น.สพ.บูรพงษ์ สุธีรัตน์ (หมอตั๋ง)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-3496/2545
แผนกศัลยกรรม, แผนกระบบกระดูก และข้อต่อ
วัน-เวลาทำการ :

จันทร์-ศุกร์ : 08.00-16.00 น.

สพ.ญ.มณีรัตน์ วรกุลสันติ (หมออุ้ม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8577/2555
แผนกศัลยกรรม, แผนกระบบกระดูก และข้อต่อ ,แผนกอายุรกรรม
วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ : 23.00-09.00 / พุธที่ 25 ก.ย. 2,16 ต.ค. : 15.00-24.00
พฤหัสที่ 29 ก.ย. 3,17 ต.ค. : 08.00-17.00 , 10 : 08.00-16.00
ศุกร์ที่ 27 ก.ย. 4,18 ต.ค. : 08.00-16.00 , 11 ต.ค.: 12.00-21.00
เสาร์ที่ 19 ต.ค. : 15.00-24.00
อาทิตย์ : 15.00-24.00


สพ.ญ.กนกพรรณ โชติกวณิชย์ (หมอติ๊ก)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-3476/2545
แผนกศัลยกรรม, แผนกอายุรกรรม
วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ : 15.00-24.00 / พุธที่ 25 ก.ย. 2,16 ต.ค. : 08.00-17.00
พฤหัส : 23.00-09.00 / อาทิตย์ที่  : 08.00-16.00

สพ.ญ.กุญชรี ประกาลัง (หมอกุ๊กไก่)
สพ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-11026/2558
แผนกอายุรกรรม, แผนกหน่วยธนาคารเลือด
วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ที่ 23,30 ก.ย. 7 ต.ค. : 15.00-24.00  พุธ : 23.00-09.00
ศุกร์ที่ 27 ก.ย. 4 ต.ค. : 15.00-24.00 / 11 ต.ค. : 08.00-17.00
เสาร์ที่ 28 ก.ย. 12.00-21.00  / 5,19 ต.ค. : 08.00-16.00
อาทิตย์ที่ 29 ก.ย. : 08.00-16.00 / 6,20 ต.ค. : 08.00-17.00

สพ.ญ.นันทรัตน์ เต็มโชคทวีทรัพย์ (หมอนันท์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-10814/2558
แผนกอายุรกรรม, แผนกวิสัญญี
วัน-เวลาทำการ :
อังคารที่ 1 ต.ค : 23.00-09.00 / 15 ต.ค : 15.00-24.00
พฤหัส : 08.00-17.00
เสาร์ที่ 28 ก.ย. 08.00-14.00 / 5 ต.ค. : 15.00-24.00
อาทิตย์ที่ 6,20 ต.ค. : 12.00-21.00

สพ.ญ.ศศิร์พัช กิตติสารธรรมา (หมอมุก)
สพ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-13301/2562
แผนกอายุรกรรม
วัน-เวลาทำการ :
อังคารที่ 24 ก.ย. / 8,15 ต.ค. : 23.00-09.00 / 1 ต.ค : 15.00-24.00
พุธ : 15.00-24.00  พฤหัส : 08.00-16.00
เสาร์ที่ 28 ก.ย. : 15.00-24.00 / 5,19 ต.ค. : 15.00-24.00
เสาร์ที่ 12 ต.ค. : 12.00-21.00
อาทิตย์ : 15.00-24.00

สพ.ญ.กรวิภา พงษ์เกิดลาภ (หมอหมิว)
สพ.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-12831/2561
แผนกอายุรกรรม
วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ :  15.00-24.00  อังคาร : 24 ต.ค : 15.00-24.00
พุธ : 08.00-16.00  พฤหัส : 15.00-24.00
เสาร์ที่ 28 ก.ย. / 5,19 ต.ค. : 08.00-17.00 / 12 ต.ค. : 23.00-09.00
อาทิตย์ที่ 29 ก.ย. /  6,13 ต.ค. : 23.00-09.00
อาทิตย์ที่ 20 ต.ค. : 15.00-24.00

น.สพ.เชาวลิต สุทธะลักษณ์ (หมอไก่)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-4734/2548

แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคเบาหวาน, แผนกโรคผิวหนัง
วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ : 08.00-17.00
อังคาร : 08.00-16.00
พุธ : 08.00-17.00

สพ.ญ.ศรณภัทร ปิยะวรศักดิ์ (หมอเสม)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8986/2556
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคผิวหนัง
วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ที่ 23 ก.ย. / 7 ต.ค. : 08.00-17.00
อังคารที่ 24 ก.ย. / 1,15 ต.ค. : 08.00-17.00
อังคารที่ 8 ต.ค. : 12.00-21.00
พฤหัสที่ 26 ก.ย. : 12.00-21.00
ศุกร์ที่ 27 ก.ย. / 18 ต.ค. : 12.00-21.00
เสาร์ : 15.00-24.00


รศ.สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ ( อาจารย์นุ่น )
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-3526/2545
แผนกโรคหัวใจ
วัน-เวลาทำการ :
จันทร์  : 18.00 – 21.00 

สพ.ญ.อรญา ประพันธ์พจน์ (หมอต้นนุ่น)
เกียรตินิยมอันดับ 2 สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5357/2549
แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม, แผนกโรคหัวใจ
วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ : 15.00-24.00   อังคาร : 08.00-17.00
พฤหัส : 15.00-24.00
ศุกร์ที่ 27 ก.ย.  4,18 ต.ค. : 15.00-24.00
เสาร์ : 15.00-24.00

 


นส.พ.ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์ (หมอไอซ์)
สพ.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6072/2550
แผนกระบบประสาท
วัน-เวลาทำการ :
พฤหัสบดี : 17.00-19.00

สพ.ญ.ปิโยรส โพธิพงศธร (หมอหมวย)
เกียรตินิยมอันดับ 2
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5294/2549
แผนกระบบประสาท, แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม
วัน-เวลาทำการ :
พฤหัสบดี : 08.00-17.00
ศุกร์ที่ : 08.00-17.00
เสาร์ที่ 28 ก.ย. : 08.00-14.00
เสาร์ที่  5,12,19 ต.ค. : 08.00-17.00

สพ.ญ. ภาวิณี มณเฑียร (หมอเม็ดนุ่น)
เกียรตินิยมอันดับ 1
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6280/2551
แผนกอัลตร้าซาวน์, แผนกทันตกรรม, แผนกอายุรกรรม
วัน-เวลาทำการ :
อังคารที่ : 15.00-24.00 / พุธ : 15.00-24.00
ศุกร์ที่ 27 ก.ย. 4,18 ต.ค. : 08.00-17.00
อาทิตย์ที่ 13 ต.ค.: 12.00-21.00

น.สพ.สามารถ เอนกธนกุล (หมอโย่)
เกียรตินิยมอันดับ 2 สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-7258/2553
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคมะเร็ง
วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ที่ : 08.00-17.00   พฤหัสบดี : 15.00-24.00
ศุกร์ที่  : 15.00-24.00

น.สพ.ฐิติกร เอกสิริไตรรัตน์ (หมอซัน)
เกียรตินิยมอันดับ 2 
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8534/2555
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู, แผนกอายุรกรรม
วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ : 08.00-16.00  อังคาร : 15.00-24.00
พฤหัสบดี  : 15.00-24.00  ศุกร์ที่  : 23.00-09.00
อาทิตย์ : 08.00-17.00

น.สพ.อดิเรก ลิ่มณรงค์เดช (หมอเบลล์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5356/2549
แผนกโรคตา
วัน-เวลาทำการ :
พฤหัสบดี : 09.00-19.00
เสาร์ : 09.00-11.00

น.สพ.เอื้อพงศ์ วราทร (หมอจ้ำ)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5858/2550
แผนกรักษาโรคแมว, แผนกโรคผิวหนัง
วัน-เวลาทำการ :
พุธ : 10.00 – 19.00

สพ.ญ.ศิริกัญญา ช่างเอกวงศ์ (หมอจอย)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8601/2555
แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
วัน-เวลาทำการ :
อังคารที่ 24 ก.ย. / 8 ต.ค. : 15.00-20.00
อังคารที่ 1 ต.ค. : 12.00-20.00
พุธที่ 25 ก.ย. / 9 ต.ค : 15.00-23.00
พุธที่ 16 ต.ค. : 12.00-20.00

สพ.ญ.ณุนรี ไตรรัตนานุวงษ์ (หมอแอร์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8627/2556

แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
วัน-เวลาทำการ :
อังคารที่ 24 ก.ย. / 8 ต.ค. : 08.00-17.00
อังคารที่ 15 ต.ค. : 12.00-21.00
พุธที่ 25 ก.ย. / 9 ต.ค. : 08.00-17.00
พุธที่ 2 ต.ค. : 12.00-21.00
พฤหัสที่ 3 ,17 ต.ค. : 12.00-21.00
พฤหัสที่ 10 ต.ค. : 08.00-17.00

น.สพ.สุวิชา จุฑาเทพ (อาจารย์บอย)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-2667/2542
Master degree, Veterinary Clinical Radiology, SLV, Sweden

แผนกอัลตร้าซาวน์
วัน-เวลาทำการ :
เสาร์ : 10.00 – 12.00 น.