โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน มีศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยทีมสัตวแพทย์ รักษาสุนัข,แมว และสัตว์เล็กพิเศษที่มากด้วยประสบการณ์

เวลาทำการ
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :  24 ชั่วโมง โทร: 02-887-8322-3
สาขาราชพฤกษ์จันทร์-ศุกร์ 10.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00-21.00 น.
โทร: 02-595-8536

ตั้งแต่วันที่  3 – 30  มิถุนายน  2562

ทีมสัตวแพทย์

น.สพ.บูรพงษ์ สุธีรัตน์ (หมอตั๋ง)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 013496/2545
แผนกศัลยกรรม, แผนกระบบกระดูก และข้อต่อ
สนง.ใหญ่
ตลิ่งชัน :

จันทร์-ศุกร์ : 08.00-16.00 น.

สพ.ญ.มณีรัตน์ วรกุลสันติ (หมออุ้ม)
เกียรตินิยมอันดับ
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8577/2555
แผนกศัลยกรรม, แผนกระบบกระดูก และข้อต่อ ,แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พุธ : 15.00-24.00 / ศุกร์ : 15.00-24.00
อาทิตย์ที่  9, 23, 30 : 15.00-23.00

สพ.ญ.กนกพรรณ โชติกวณิชย์ (หมอติ๊ก)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-3476/2545
แผนกศัลยกรรม, แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อังคาร :15.00-24.00 / พุธ : 08.00-17.00
อาทิตย์ที่ 9 : 08.00-17.00, ที่ 16 : 12.00-21.00,ที่ 23 , 30 : 08.00-17.00


สพ.ญ.จุฑาพร ถาวรศิริ (หมอทิพ)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5246/2549
แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พุธ : 15.00-24.00 น.
สาขาราชพฤกษ์ : จันทร์,อังคาร,พฤหัส :10.00-21.00
อาทิตย์ : 09.00-21.00

สพ.ญ.กุญชรี ประกาลัง (หมอกุ๊กไก่)
สพ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-11026/2558
แผนกอายุรกรรม, คุณหมอประจำศูนย์ธนาคารเลือด
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อังคาร : 15.00-24.00 / พฤหัสบดี : 15.00-23.00
ศุกร์ที่ 7 : 08.00-17.00 , ศุกร์ : 08.00-15.00
สาขาราชพฤกษ์ :  เสาร์ : 09.00-21.00

สพ.ญ.นันทรัตน์ เต็มโชคทวีทรัพย์ (หมอนันท์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-10814/2558
แผนกอายุรกรรม, แผนกวิสัญญี
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พฤหัสบดี : 08.00-17.00 /
ศุกร์ที่ 7 : 08.00-15.00 / ที่ 14 , 21 , 23 : 08.00-17.00
เสาร์ที่ 8 , 22 , 29 : 15.00-24.00 / ที่ 15 : 12.00-21.00
อาทิตย์ : 08.00-16.00


น.สพ.เชาวลิต สุทธะลักษณ์ (หมอไก่)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-4734/2548

แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคเบาหวาน, แผนกโรคผิวหนัง
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ที่ / อังคาร  : 08.00-16.00

สพ.ญ.ศรณภัทร ปิยะวรศักดิ์ (หมอเสม)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8986/2556
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคผิวหนัง
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ : 08.00-16.00 / พฤหัสบดี : 15.00-24.00 /
ศุกร์ที่ 21 : 15.00-24.00 / เสาร์ : 08.00-16.00
อาทิตย์ : 15.00-24.00


อ.สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ ( อาจารย์นุ่น )
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-3526/2545
แผนกโรคหัวใจ
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์  : 18.00 – 21.00 

สพ.ญ.อรญา ประพันธ์พจน์ (หมอนุ่น)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5357/2549
แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม, แผนกโรคหัวใจ
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ : 15.00-24.00 / อังคาร : 08.00-15.00
เสาร์ : 15.00-24.00
สาขาราชพฤกษ์ :  ศุกร์ : 10.00-21.00น.สพ.ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์ (หมอไอซ์)
สพ.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6072/2550
แผนกระบบประสาท
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พฤหัสบดีที่ 6 , 20 , 27 : 17.00-19.00
ศุกร์ที่ 14 : 17.00-19.00

สพ.ญ.ปิโยรส โพธิพงศธร (หมอหมวย)
เกียรตินิยมอันดับ 2
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5294/2549
แผนกระบบประสาท, แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
เสาร์ : 08.00-17.00


สพ.ญ. ภาวิณี มณเฑียร (หมอเม็ดนุ่น)
เกียรตินิยมอันดับ 1
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6280/2551
แผนกอัลตร้าซาวน์, แผนกทันตกรรม, แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พุธ : 15.00-24.00 / พฤหัสบดี : 08.00-16.00
ศุกร์ : 15.00-24.00 / เสาร์ : 08.00-17.00

น.สพ.สามารถ เอนกธนกุล (หมอโย่)
เกียรตินิยมอันดับ 2 สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-7258/2553
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคมะเร็ง
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ : 08.00-17.00 / พฤหัสบดี : 15.00-24.00
ศุกร์ : 15.00-24.00

น.สพ.ฐิติกร เอกสิริไตรรัตน์ (หมอซัน)
เกียรตินิยมอันดับ 2 
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8534/2555
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู, แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ :15.00-24.00 / อังคาร : 15.00-24.00 / พุธ : 08.00-16.00
อาทิตย์ : 08.00-17.00

น.สพ.อดิเรก ลิ่มณรงค์เดช (หมอเบลล์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5356/2549
แผนกโรคตา
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พฤหัสบดี : 09.00-19.00
เสาร์ : 09.00-11.00

น.สพ.เอื้อพงศ์ วราทร (หมอจ้ำ)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5858/2550
แผนกรักษาโรคแมว, แผนกโรคผิวหนัง
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พุธ : 10.00 – 19.00

สพ.ญ.ศิริกัญญา ช่างเอกวงศ์ (หมอจอย)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8601/2555
แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ : 15.00-24.00 / พุธ : 08.00-17.00 /
อาทิตย์ : 15.00-24.00


สพ.ญ.ณุนรี ไตรรัตนานุวงษ์ (หมอแอร์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8627/2556

แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อังคาร : 08.00-17.00
ศุกร์ที่ 7 , 21 , 23 : 08.00-17.00 / ที่ 14 : 12.00-21.00
สาขาราชพฤกษ์  :
พุธ : 10.00-21.00

สพ.ญ.กมลพรรณ เจริญกุล ( หมอเอิล )
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8507/2555
แผนกอายุรกรรม, แผนกตรวจฮอร์โมน, แผนกโรคติดเชื้อ
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
เสาร์ : 17.00-23.00

น.สพ.สุวิชา จุฑาเทพ (อาจารย์บอย)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-2667/2542
Master degree, Veterinary Clinical Radiology, SLV, Sweden

แผนกอัลตร้าซาวน์
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
เสาร์ : 10.00 – 12.00 น.