โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน มีศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยทีมสัตวแพทย์ รักษาสุนัข,แมว และสัตว์เล็กพิเศษที่มากด้วยประสบการณ์

เวลาทำการ
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :  24 ชั่วโมง โทร: 02-887-8322-3
สาขาราชพฤกษ์จันทร์-ศุกร์ 09.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น.
โทร: 02-595-8536

ตั้งแต่วันที่  11 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม  2562

ทีมสัตวแพทย์

น.สพ.บูรพงษ์ สุธีรัตน์ (หมอตั๋ง)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 013496/2545
แผนกศัลยกรรม, แผนกระบบกระดูก และข้อต่อ
สนง.ใหญ่
ตลิ่งชัน :

จันทร์-ศุกร์ : 08.00-16.00 น.


สพ.ญ.มณีรัตน์ วรกุลสันติ (หมออุ้ม)
เกียรตินิยมอันดับ
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8577/2555
แผนกศัลยกรรม, แผนกระบบกระดูก และข้อต่อ ,แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ที่ 11,18 ก.พ.,4 มี.ค.:23.00-09.00 / จันทร์ที่ 25 ก.พ.: 08.00-17.00
พุธที่ 27 ก.พ. / 6 มี.ค. 08.00-17.00 พฤหัสบดี : 08.00-16.00
ศุกร์ที่ 15 ก.พ.: 23.00-09.00 เสาร์ที่ 16 ก.พ. :15.00-24.00
เสาร์ที่ 23 ก.พ.:08.00-17.00 / 2,9 มี.ค. : 15.00-24.00
อาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 3,10 มี.ค.:15.00-24.00


สพ.ญ.กนกพรรณ โชติกวณิชย์ (หมอติ๊ก)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-3476/2545
แผนกศัลยกรรม, แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อังคาร : 08.00-17.00  พุธ : 15.00-24.00 อาทิตย์ : 08.00-17.00


สพ.ญ.จุฑาพร ถาวรศิริ (หมอทิพ)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5246/2549
แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พุธ : 15.00-23.55 น.
สาขาราชพฤกษ์ : จันทร์,อังคาร,พฤหัส :10.00-21.00
อาทิตย์:09.00-21.00


*

สพ.ญ.กุญชรี ประกาลัง (หมอกุ๊กไก่) 
สพ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-11026/2558
แผนกอายุรกรรม, คุณหมอประจำศูนย์ธนาคารเลือด
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ : 15.00-24.00  อังคาร : 08.00-17.00
ศุกร์ที่ 15 ก.พ.: 15.00-24.00 ศุกร์ที่ 22 ก.พ.: 12.00-21.00
ศุกร์ที่ 1,8 มี.ค. : 15.00-24.00
 เสาร์ : 23.00-09.00
อาทิตย์: 16.00-24.00


สพ.ญ.นันทรัตน์ เต็มโชคทวีทรัพย์ (หมอนันท์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-10814/2558
แผนกอายุรกรรม, แผนกวิสัญญี
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อังคารที่ 12,26 ก.พ./ 5 มี.ค.: 23,00-09.00
พุธที่ 13,27 ก.พ./ 6 มี.ค.: 16.00-24.00  พฤหัสบดีที่ 28 ก.พ./ 7 มี.ค.:08.00-16.00
                               สาขาราชพฤกษ์ :  ศุกร์ : 10.00-21.00 เสาร์ที่ 9 มี.ค. :09.00-21.00


น.สพ.เชาวลิต สุทธะลักษณ์ (หมอไก่)น.สพ.เชาวลิต สุทธะลักษณ์ (หมอไก่)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-4734/2548

แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคเบาหวาน, แผนกโรคผิวหนัง
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อังคาร – พุธ : 08.00-16.00


สพ.ญ.ศรณภัทร ปิยะวรศักดิ์ (หมอเสม)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8986/2556
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคผิวหนัง
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อังคารที่ 12,19,26 ก.พ.:15.00-24.00 พฤหัส : 23.00-09.00
ศุกร์ : 15.00-24.00 อาทิตย์ : 15.00-24.00


สพ.ญ.อรญา ประพันธ์พจน์ (หมอนุ่น)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5357/2549
แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม, แผนกโรคหัวใจ
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ :15.00-24.00 พุธที่ :23.00-09.00 พฤหัสบดี :16.00-24.00
ศุกร์: 08.00-17.00  เสาร์ :15.00-24.00


น.สพ.ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์ (หมอไอซ์)
สพ.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6072/2550
แผนกระบบประสาท
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
ศุกร์ :18.00-20.00 น.


สพ.ญ.ปิโยรส โพธิพงศธร (หมอหมวย)
เกียรตินิยมอันดับ 2
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5294/2549
แผนกระบบประสาท, แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พฤหัสบดี : 08.00-17.00  เสาร์ : 08.00-17.00


สพ.ญ. ภาวิณี มณเฑียร (หมอนุ่น)
เกียรตินิยมอันดับ 1
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6280/2551
แผนกอัลตร้าซาวน์, แผนกทันตกรรม, แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อังคาร / พฤหัส : 15.00-24.00  ศุกร์ : 08.00-16.00
เสาร์ : 08.00-17.00 อาทิตย์ : 23.00-09.00


สพ.ญ. กนิษฐา ดาราวิโรจน์ (หมอน้ำหวาน)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8505/2555
แผนกอัลตร้าซาวน์, แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์: 15.00-24.00 / พุธที่ 13,20,27 / 6 มี.ค. ม.ค. : 08.00-17.00


น.สพ.สามารถ เอนกธนกุล (หมอโย่)
เกียรตินิยมอันดับ 2 สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-7258/2553
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคมะเร็ง
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ :08.00-17.00/พฤหัสบดี /ศุกร์ :15.00-24.00


น.สพ.ฐิติกร เอกสิริไตรรัตน์ (หมอซัน)
เกียรตินิยมอันดับ 2 
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8534/2555
แผนกกายภาพบำบัด, แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ที่ 18 ก.พ. / 4 มี.ค. : 08.00-16.00 จันทร์ที่ 25 ก.พ. : 23.00-09.00
อังคารที่ 19 ก.พ.:23.00-09.00 / อังคารที่ 26 ก.พ. / 5 มี.ค.: 15.00-24.00
ศุกร์ : 23.00-09.00 อาทิตย์ที่ 24 ก.พ. : 08.00-16.00  / 3 มี.ค 08.00-15.00
อาทิตย์ที่ 10 มี.ค. : 08.00-17.00


สพ.ญ.ฉัตรแก้ว ตรีเดช (หมอเอ้)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate of Ophthalmology, University of Sydney

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6239/2551
แผนกโรคตา
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ที่ 11,18 ก.พ. / 4 มี.ค. : 13.00-22.00 พุธ : 10.00-21.00
ศุกร์ที่ 15 ก.พ. / 8 มี.ค. : 10.00-13.00 อาทิตย์ : 08.00-13.00


dr_bellน.สพ.อดิเรก ลิ่มณรงค์เดช (หมอเบลล์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5356/2549
แผนกโรคตา
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พฤหัสบดี : 09.00-19.00


น.สพ.เอื้อพงศ์ วราทร (หมอจ้ำ)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5858/2550
แผนกรักษาโรคแมว, แผนกโรคผิวหนัง
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พุธ : 10.00 – 19.00 น.


สพ.ญ.ศิริกัญญา ช่างเอกวงศ์ (หมอจอย)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8601/2555
แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ที่ 11,18,25 ก.พ. : 08.00-17.00
ศุกร์ที่ 22 ก.พ. / 1 มี.ค.: 08.00-17.00
อาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 15.00-24.00
                                สาขาราชพฤกษ์: เสาร์ที่ 16,23 ก.พ. / 2 ,มี.ค. : 09.00-21.00


สพ.ญ.ณุนรี ไตรรัตนานุวงษ์ (หมอแอร์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8627/2556
แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 08.00-17.00  / 28 ก.พ. / 7 มี.ค. : 12.00-21.00
สาขาราชพฤกษ์  :  พุธ : 10.00-21.00 น.


สพ.ญ.กมลพรรณ เจริญกุล ( หมอเอิล )
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8507/2555
แผนกอายุรกรรม, แผนกตรวจฮอร์โมน, แผนกโรคติดเชื้อ
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
เสาร์ : 17.00-23.00 น.


สพ.ญ.สุธาทิพย์ ตรองจิตต์ (หมอปู)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8614/2555
แผนกอายุรกรรม

สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
เสาร์ที่ 16 ก.พ. : 08.00-15.00
อาทิตย์ฺที่ 17,24 ก.พ.: 16.00-22.00  


อ.สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ ( อาจารย์นุ่น )
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-3526/2545
แผนกโรคหัวใจ
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ที่ 21,28 ม.ค. / 4 ก.พ. : 18.00 – 21.00 น.


น.สพ.สุวิชา จุฑาเทพ (อาจารย์บอย)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-2667/2542
แผนกอัลตร้าซาวน์
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
เสาร์ : 10.00 – 12.00 น.


สพ.ญ.สุณิชา ชานวาทิก (หมอยิ้ม)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-7291/2553
แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อาทิตย์ : 08.00-17.00