โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

มีศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง สำหรับสัตว์เลี้ยง
ด้วยทีมสัตวแพทย์ รักษาสุนัข,แมว และสัตว์เล็กพิเศษที่มากด้วยประสบการณ์

เวลาทำการ
สาขาตลิ่งชัน24 ชั่วโมง โทร: 02-887-8321-3
สาขาราชพฤกษ์จันทร์-ศุกร์ 09.00-21.00น.
เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. โทร: 02-595-8536
สาขากัลปพฤกษ์ : เวลา 12.00 – 19.00 น. (หยุดวันพุธ)
โทร: 02-416-4289-90
ตั้งแต่วันที่ 1 – 28  ตุลาคม  2561

ทีมสัตวแพทย์

น.สพ.บูรพงษ์ สุธีรัตน์ (หมอตั๋ง)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 013496/2545
แผนกศัลยกรรม, แผนกระบบกระดูก และข้อต่อ, แผนกสูติกรรม
สาขาตลิ่งชัน
:
จันทร์-ศุกร์ : 08.00-16.00 น..
.


สพ.ญ.มณีรัตน์ วรกุลสันติ (หมออุ้ม) เกียรตินิยมอันดับ 2
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8577/2555
แผนกศัลยกรรม, แผนกระบบกระดูก และข้อต่อ ,แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน
:
จันทร์ : 08.00-16.00 / อังคาร : 15.00-23.55 / พุธที่  24 : 08.00-17.00
พฤหัสบดีที่ 18 : 08.00-17.00 / อาทิตย์ : 15.00-23.55 น.
สาขาราชพฤกษ์
พุธที่  310.00-21.00


 สพ.ญ.กนกพรรณ โชติกวณิชย์ (หมอติ๊ก)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-3476/2545
แผนกศัลยกรรม, แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน
: พุธ : 15.00-23.55  / ศุกร์ที่ 5 , 12 , 26 : 08.00-17.00 น.
เสาร์ที่ 6 : 12.00-21.00 / เสาร์ที่ 13 : 08.00-17.00 / เสาร์ที่ 27 : 15.00-23.55
อาทิตย์ที่ 7 , 14 : 08.00-16.00 / อาทิตย์ที่ 28 : 08.00-16.00 น.


สพ.ญ.จุฑาพร ถาวรศิริ (หมอทิพ)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5246/2549
แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน
:
พุธ : 15.00-23.55 น.
สาขาราชพฤกษ์ : จันทร์ , อังคาร ,พฤหัส : 10.00-21.00 น.
อาทิตย์ : 09.00-21.00 น. *


 สพ.ญ.กุญชรี ประกาลัง (หมอกุ๊กไก่) 
สพ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-11026/2558
แผนกอายุรกรรม, คุณหมอประจำศูนย์ธนาคารเลือด
สาขาตลิ่งชัน
:
จันทร์ที่ 1 , 8 ,15 : 08.00-16.00 / อังคารที่ 2, 9 : 12.00-20.00
อังคารที่ 16 : 15.00-23.55 / พุธที่ 17 : 08.00-17.00 / พฤหัสบดีที่ 11 : 15.00-23.55
เสาร์ที่ 6 , 13 , 27 : 15.00-23.55
                               สาขาราชพฤกษ์  : พฤหัสบดีที่ 4  : 10.00-21.00


สพ.ญ.นันทรัตน์ เต็มโชคทวีทรัพย์ (หมอนันท์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-10814/2558 
แผนกอายุรกรรม, แผนกวิสัญญี
สาขาตลิ่งชัน
:
พุธที่ 10 ,17 : 15.00-23.55 / ศุกร์ที่ 5 : 15.00-23.55 / ศุกร์ที่ 12 : 08.00-16.00
อาทิตย์ที่ 7 , 14 , 28 : 08.00-16.00
                                สาขาราชพฤกษ์ : พุธที่ 3 , 10: 10.00-21.00 / เสาร์ที่ 6 , 13 : 09.00-21.00
                                สาขากัลปพฤกษ์ : พฤหัสบดีที่ 4 : 12.00-19.00 


น.สพ.เชาวลิต สุทธะลักษณ์ (หมอไก่)น.สพ.เชาวลิต สุทธะลักษณ์ (หมอไก่)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-4734/2548

แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคเบาหวาน, แผนกโรคผิวหนัง
สาขาตลิ่งชัน
:
อังคาร และ พุธ : 08.00-16.00 น..


 

สพ.ญ.ศรณภัทร ปิยะวรศักดิ์ (หมอเสม)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8986/2556
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคผิวหนัง
สาขาตลิ่งชัน
:
จันทร์  : 15.00-23.55 / อังคารที่ 2 , 9 , 16 : 08.00-18.00/ อังคารที่  23 : 12.00-20.00  พฤหัสบดีที่ 4 : 15.00-23.55 / อาทิตย์ที่ 7  : 08.00-17.00 /
อาทิตย์ที่ 14 , 21 , 28: 15.00-23.55
สาขากัลปพฤกษ์ : ศุกร์ : 12.00-19.00 น. *


สพ.ญ.อรญา ประพันธ์พจน์ (หมอนุ่น)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5357/2549
แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม, แผนกโรคหัวใจ
สาขาตลิ่งชัน
:
จันทร์  : 15.00-23.55 /อังคาร : 08.00-17.00
พุธ : 08.00-17.00 / เสาร์ : 15.00-23.55


น.สพ.ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์ (หมอไอซ์)
สพ.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6072/2550
 แผนกระบบประสาท
 สาขาตลิ่งชัน :
ศุกร์ : 19.00-21.00 น.
*


สพ.ญ.ปิโยรส โพธิพงศธร (หมอหมวย) เกียรตินิยมอันดับ 2
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5294/2549
แผนกระบบประสาท, แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม
สาขาตลิ่งชัน :
พฤหัสบดีที่ 4 , 11 ,18 : 08.00-17.00 / พฤหัสบดีที่  25 : 09.00-19.00
เสาร์  : 08.00-17.00 น.


สพ.ญ. ภาวิณี มณเฑียร (หมอนุ่น) เกียรตินิยมอันดับ 1
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6280/2551
แผนกอัลตร้าซาวน์, แผนกทันตกรรม, แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน :
พุธที่ 3 , 17 ,24 : 12.00-21.00 / พุธที่ 10 : 08.00-17.00
พฤหัสบดีที่ 4 : 08.00-17.00 /พฤหัสบดีที่ 11, 18 , 25 : 15.00-23.55
ศุกร์ : 08.00-17.00 / เสาร์ : 08.00-16.00


 

สพ.ญ. กนิษฐา ดาราวิโรจน์ (หมอน้ำหวาน)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8505/2555
แผนกอัลตร้าซาวน์, แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน :  จันทร์ที่ 1 , 8 : 13.00-23.55 / จันทร์ที่ 15 : 12.00-20.00
จันทร์ที่ 22 : 08.00-16.00 / พฤหัสบดีที่ 11 , 18 , 25: 09.00-19.00
ศุกร์ที่ 12 : 15.00-23.55 /ศุกร์ที่ 19 : 12.00-20.00 / ศุกร์ที่ : 15.00-23.55
สาขากัลปพฤกษ์ : อังคาร : 12.00-19.00 น.
                               สาขาราชพฤกษ์ :  พุธที่  10 10.00-21.00


น.สพ.สามารถ เอนกธนกุล (หมอโย่) เกียรตินิยมอันดับ 2
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-7258/2553
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคมะเร็ง
สาขาตลิ่งชัน :
จันทร์  : 15.00 – 23.55 น.
พฤหัสบดี  : 15.00-23.55 น. / ศุกร์ : 15.00-23.55 น.


น.สพ.ฐิติกร เอกสิริไตรรัตน์ (หมอซัน) เกียรตินิยมอันดับ 2 
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8534/2555
แผนกกายภาพบำบัด, แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน :
ศุกร์ที่ 12 : 15.00-23.55 / ศุกร์ที่ 19 , 26 : 08.00-16.00 / เสาร์ที่ 20 : 12.00-21.00
เสาร์ที่ 13 , 27 :08.00-17.00
อาทิตย์ที่ 14 , 21 , 28 : 08.00-17.00 /อาทิตย์ที่ 20 : 12.00-21.00
สาขากัลปพฤกษ์ : พฤหัสบดีที่ 11 , 18 , 25 : 12.00-19.00 น.


สพ.ญ.ฉัตรแก้ว ตรีเดช (หมอเอ้)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate of Ophthalmology, University of Sydney

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6239/2551
แผนกโรคตา
สาขาตลิ่งชัน :
จันทร์ : 13.00 – 22.00 น. / พุธ: 10.00 – 21.00 น. ศุกร์ : 10.00 – 12.00 น.
/อาทิตย์ : 08.00 – 13.00 น.


dr_bellน.สพ.อดิเรก ลิ่มณรงค์เดช (หมอเบลล์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5356/2549
แผนกโรคตา
สาขาตลิ่งชัน :
พฤหัสบดี : 12.00-21.00
.


 


น.สพ.เอื้อพงศ์ วราทร (หมอจ้ำ)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5858/2550
แผนกรักษาโรคแมว, แผนกโรคผิวหนัง
สาขาตลิ่งชัน :
พุธ : 10.00 – 19.00 น.*
*


สพ.ญ.ศิริกัญญา ช่างเอกวงศ์ (หมอจอย)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8601/2555
แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน :
จันทร์ : 08.00-16.00 / อังคาร : 15.00-23.55  /
อาทิตย์ : 15.00-23.55
สาขาราชพฤกษ์  : ศุกร์ : 10.00-21.00


สพ.ญ.ณุนรี ไตรรัตนานุวงษ์ (หมอแอร์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8627/2556
แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน :
พฤหัสบดีที่ 18 , 25 : 15.00-23.55 / ศุกร์ที่ 19 , 26 : 15.00-23.55
สาขาราชพฤกษ์  : พุธที่  17 ,24 : 10.00-21.00 น..*


สพ.ญ.กมลพรรณ เจริญกุล ( หมอเอิล )
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8507/2555
แผนกอายุรกรรม, แผนกตรวจฮอร์โมน, แผนกโรคติดเชื้อ
สาขาตลิ่งชัน
:
พฤหัสบดีที่ 4 : 15.00-23.55  เสาร์ : 17.00-23.00 น.
สาขากัลปพฤกษ์ :  อาทิตย์ : 12.00-19.00 น.
.


 


สพ.ญ.สุธาทิพย์ ตรองจิตต์ (หมอปู)

สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8614/2555
 แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน : อาทิตย์ฺ : 16.00-22.00 น
สาขากัลปพฤกษ์ : เสาร์ : 12.00-19.00 น.


อ.สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ ( อาจารย์นุ่น )
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-3526/2545
แผนกโรคหัวใจ
สาขาตลิ่งชัน :
จันทร์ : 18.00 – 21.00 น.
*


น.สพ.สุวิชา จุฑาเทพ ( อาจารย์บอย)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-2667/2542
แผนกศัลยกรรม
สาขาตลิ่งชัน
:
เสาร์ : 10.00 – 12.00 น.


น.สพ. สมมาตร สมบัติวาณิชย์กุล (หมอวิน)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6834/2552
แผนกอายุรกรรม
สาขากัลปพฤกษ์จันทร์ : 12.00-19.00 น.


สพ.ญ.สุณิชา ชานวาทิก (หมอยิ้ม)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-7291/2553
แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน : อาทิตย์ : 08.00-17.00