โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

มีศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง สำหรับสัตว์เลี้ยง
ด้วยทีมสัตวแพทย์ รักษาสุนัข,แมว และสัตว์เล็กพิเศษที่มากด้วยประสบการณ์

เวลาทำการ
สาขาตลิ่งชัน24 ชั่วโมง โทร: 02-887-8321-3
สาขาราชพฤกษ์จันทร์-ศุกร์ 09.00-21.00น.
เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. โทร: 02-595-8536
สาขากัลปพฤกษ์ : เวลา 12.00 – 19.00 น. (หยุดวันพุธ)
โทร: 02-416-4289-90

ทีมสัตวแพทย์

น.สพ.บูรพงษ์ สุธีรัตน์ (หมอตั๋ง)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 013496/2545
แผนกศัลยกรรม, แผนกระบบกระดูก และข้อต่อ, แผนกสูติกรรม
สาขาตลิ่งชัน : จันทร์-ศุกร์  08.00-16.00 น..
.
.


สพ.ญ.มณีรัตน์ วรกุลสันติ (หมออุ้ม) เกียรตินิยมอันดับ 2
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8577/2555
แผนกศัลยกรรม, แผนกระบบกระดูก และข้อต่อ ,แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน : พุธ  08.00-16.00 น.
พฤหัสบดี  08.00-16.00 น. , ศุกร์ 15.00-24.00 น.
อาทิตย์  15.00 – 24.00 น.
.


 สพ.ญ.กนกพรรณ โชติกวณิชย์ (หมอติ๊ก)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-3476/2545
แผนกศัลยกรรม, แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน : จันทร์ 15.00 – 24.00 น. ,
พุธ 08.00 – 16.00 น. , อาทิตย์ 08.00-16.00 น.
สาขากัลปพฤกษ์  : เสาร์ 12.00-19.00 น.*


สพ.ญ.จุฑาพร ถาวรศิริ (หมอทิพ)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5246/2549
แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน : พุธ 15.00-24.00 น.
สาขาราชพฤกษ์ : จันทร์-อังคาร ,พฤหัส 10.00-21.00 น.
อาทิตย์ 09.00-21.00 น. *


 สพ.ญ.กุญชรี ประกาลัง (หมอกุ๊กไก่) 
สพ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-11026/2558
แผนกอายุรกรรม, คุณหมอประจำศูนย์ธนาคารเลือด
สาขาตลิ่งชัน : อังคาร  15.00 – 24.00 น.
พฤหัสบดี  08.00 – 17.00 น. , อาทิตย์  16.00 – 24.00 น.  


สพ.ญ.นันทรัตน์ เต็มโชคทวีทรัพย์ (หมอนันท์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-10814/2558 
แผนกอายุรกรรม, แผนกวิสัญญี
สาขาตลิ่งชัน : อังคาร – พุธ 15.00 – 24.00 น. ,
อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.
สาขาราชพฤกษ์ : เสาร์ 09.00 – 21.00 น.
*


น.สพ.เชาวลิต สุทธะลักษณ์ (หมอไก่)น.สพ.เชาวลิต สุทธะลักษณ์ (หมอไก่)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-4734/2548

แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคเบาหวาน, แผนกโรคผิวหนัง
สาขาตลิ่งชัน :  จันทร์ – พุธ  08.00-16.00 น.  *
.
.


สพ.ญ.ศรณภัทร ปิยะวรศักดิ์ (หมอเสม)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8986/2556
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคผิวหนัง
สาขาตลิ่งชัน : จันทร์ 08.00 – 17.00 น. ,
ศุกร์  08.00 – 17.00 น. , เสาร์ 15.00 – 24.00 น.
สาขากัลปพฤกษ์ : พฤหัส  12.00-19.00 น. *


สพ.ญ.อรญา ประพันธ์พจน์ (หมอนุ่น)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5357/2549
แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม, แผนกโรคหัวใจ
สาขาตลิ่งชัน : จันทร์ 15.00-24.00 น. ,  อังคาร 08.00-16.00 น.
ศุกร์ –  เสาร์ 15.00-24.00 น*ข
*


น.สพ.ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์ (หมอไอซ์)
สพ.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6072/2550
แผนกระบบประสาท
สาขาตลิ่งชัน : ศุกร์ 19.00-21.00 น.
**
*


 สพ.ญ.ปิโยรส โพธิพงศธร (หมอหมวย) เกียรตินิยมอันดับ 2
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5294/2549
แผนกระบบประสาท, แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม
สาขาตลิ่งชัน : อังคาร 15.00 – 24.00 น.
พฤหัสบดี 08.00-17.00 น. , ศุกร์ 15.00-24.00 น. ,
เสาร์ 08.00 – 17.00 น.


สพ.ญ. ภาวิณี มณเฑียร (หมอนุ่น) เกียรตินิยมอันดับ 1
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6280/2551
แผนกอัลตร้าซาวน์, แผนกทันตกรรม, แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน : จันทร์ 15.00 – 24.00 น.
ศุกร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น. ,


สพ.ญ. กนิษฐา ดาราวิโรจน์ (หมอน้ำหวาน)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8505/2555
แผนกอัลตร้าซาวน์, แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน : อังคาร – พุธ 08.00 – 17.00 น.
พฤหัสบดี   14.00 – 24.00 น.
สาขากัลปพฤกษ์ : ศุกร์ 12.00 – 19.00 น.*


น.สพ.สามารถ เอนกธนกุล (หมอโย่) เกียรตินิยมอันดับ 2
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-7258/2553
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคมะเร็ง
สาขาตลิ่งชัน : จันทร์ 15.00 – 24.00 น.
พฤหัสบดี – ศุกร์  15.00-24.00 น.
*


น.สพ.ฐิติกร เอกสิริไตรรัตน์ (หมอซัน) เกียรตินิยมอันดับ 2 
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8534/2555
แผนกกายภาพบำบัด, แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน : จันทร์ 08.00 – 17.00  น. , พฤหัส  15.00 – 24.00
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.
สาขากัลปพฤกษ์ :อังคาร  12.00-19.00 น.*


สพ.ญ.ฉัตรแก้ว ตรีเดช (หมอเอ้)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate of Ophthalmology, University of Sydney

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6239/2551
แผนกโรคตา
สาขาตลิ่งชัน : จันทร์ 13.00 – 22.00 น. , พุธ 10.00 – 21.00 น.
ศุกร์ 10.00 – 12.00 น. , อาทิตย์ 08.00 – 13.00 น.


dr_bellน.สพ.อดิเรก ลิ่มณรงค์เดช (หมอเบลล์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5356/2549
แผนกโรคตา
สาขาตลิ่งชัน : พฤหัสบดี 09.00 – 19.00 น.
*
*น.สพ.เอื้อพงศ์ วราทร (หมอจ้ำ)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5858/2550
แผนกรักษาโรคแมว, แผนกโรคผิวหนัง
สาขาตลิ่งชัน : พุธ 10.00 – 19.00 น.*
*


สพ.ญ.ศิริกัญญา ช่างเอกวงศ์ (หมอจอย)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8601/2555
แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน : อังคาร  15.00 – 24.00 น.
พุธ  08.00 – 17.00 น. , เสาร์  08.00 – 17.00 น.
สาขาราชพฤกษ์ :  ศุกร์  10.00 – 21.00 น.
*


สพ.ญ.ณุนรี ไตรรัตนานุวงษ์ (หมอแอร์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8627/2556
แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน : จันทร์ – อังคาร  08.00 – 17.00 น. ,
พุธ   15.00 – 24.00 น.
*
*


สพ.ญ.กมลพรรณ เจริญกุล ( หมอเอิล )
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8507/2555
แผนกอายุรกรรม, แผนกตรวจฮอร์โมน, แผนกโรคติดเชื้อ
สาขาตลิ่งชัน : เสาร์  15.00 – 24.00
อาทิตย์  17.00 – 24.00 น
1111
1111


สพ.ญ.สุธาทิพย์ ตรองจิตต์ (หมอปู)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8614/2555
 แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน : เสาร์  10.00 – 19.00 น.
สาขากัลปพฤกษ์  : อาทิตย์  12.00-19.00 น.*
*


สพ.ญ.สุณิชา  ชานวาทิก (หมอยิ้ม)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-7291/2553
แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน : อาทิตย์  08.00 – 17.00 น.*


น.สพ.สมมาตร สมบัติวาณิชย์กุล (หมอวิน) 
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6834/2552
แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน : อาทิตย์  15.00 – 24.00 น.
สาขากัลปพฤกษ์  : จันทร์ 12.00 – 19.00 น.


อ.สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ ( อาจารย์นุ่น )
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-3526/2545
แผนกโรคหัวใจ
สาขาตลิ่งชัน : จันทร์ 18.00 – 21.00 น.


น.สพ.สุวิชา จุฑาเทพ ( อาจารย์บอย)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-2667/2542
แผนกศัลยกรรม
สาขาตลิ่งชัน : เสาร์ 10.00 – 12.00 น.