โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน มีศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยทีมสัตวแพทย์ รักษาสุนัข,แมว และสัตว์เล็กพิเศษ

เวลาทำการ
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :  24 ชั่วโมง โทร: 02-887-8321-3
ตั้งแต่วันที่  1-28 กรกฏาคม  2562

ทีมสัตวแพทย์

น.สพ.บูรพงษ์ สุธีรัตน์ (หมอตั๋ง)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 013496/2545
แผนกศัลยกรรม, แผนกระบบกระดูก และข้อต่อ
สนง.ใหญ่
ตลิ่งชัน :

จันทร์-ศุกร์ : 08.00-16.00 น.

สพ.ญ.มณีรัตน์ วรกุลสันติ (หมออุ้ม)
เกียรตินิยมอันดับ
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8577/2555
แผนกศัลยกรรม, แผนกระบบกระดูก และข้อต่อ ,แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พุธ : 15.00-24.00 / ศุกร์ : 08.00-15.00/ ศุกร์ที่ 26 : 08.00-17.00
อาทิตย์ : 16.00-24.00 / อาทิตย์ที่ 26 : 15.00-24.00


สพ.ญ.กนกพรรณ โชติกวณิชย์ (หมอติ๊ก)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-3476/2545
แผนกศัลยกรรม, แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ : 15.00-24.00 / พุธ : 08.00-17.00
พฤหัส : 08.00-16.00 /ศุกร์ที่ 5,12,19 : 23.00-09.00
อาทิตย์ที่ 7,14,28 : 12.00-21.00

สพ.ญ.กุญชรี ประกาลัง (หมอกุ๊กไก่)
สพ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-11026/2558
แผนกอายุรกรรม, คุณหมอประจำศูนย์ธนาคารเลือด
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ : 08.00-16.00  พุธ : 23.00-09.00
ศุกร์ที่ : 15.00-24.00  เสาร์ : 08.00-17.00
อาทิตย์ : 15.00-24.00

สพ.ญ.นันทรัตน์ เต็มโชคทวีทรัพย์ (หมอนันท์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-10814/2558
แผนกอายุรกรรม, แผนกวิสัญญี
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อังคาร : 23.00-09.00  พฤหัส : 08.00-17.00
ศุกร์ที่ 5,12 : 08.00-17.00 / ที่ 19 , 26  : 15.00-24.00
เสาร์ที่ 6,20,27 : 15.00-24.00 / ที่ 13 : 12.00-21.00
อาทิตย์ : 08.00-17.00

น.สพ.เชาวลิต สุทธะลักษณ์ (หมอไก่)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-4734/2548

แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคเบาหวาน, แผนกโรคผิวหนัง
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อังคาร  : 08.00-16.00  พุธ : 08.00-17.00

สพ.ญ.ศรณภัทร ปิยะวรศักดิ์ (หมอเสม)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8986/2556
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคผิวหนัง
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ : 15.00-24.00
อังคารที่ 2,16,23 : 12.00-21.00  อังคารที่ 9 : 15.00-24.00
พุธ : 08.00-16.00   เสาร์ : 15.00-24.00
อาทิตย์ : 23.00-09.00


อ.สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ ( อาจารย์นุ่น )
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-3526/2545
แผนกโรคหัวใจ
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์  : 18.00 – 21.00 

สพ.ญ.อรญา ประพันธ์พจน์ (หมอนุ่น)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5357/2549
แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม, แผนกโรคหัวใจ
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ : 15.00-24.00   อังคาร : 08.00-16.00
พฤหัส : 23.00-09.00 ศุกร์ : 15.00-24.00
เสาร์ : 15.00-24.00

 


น.สพ.ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์ (หมอไอซ์)
สพ.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6072/2550
แผนกระบบประสาท
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พฤหัสบดี : 17.00-19.00

สพ.ญ.ปิโยรส โพธิพงศธร (หมอหมวย)
เกียรตินิยมอันดับ 2
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5294/2549
แผนกระบบประสาท, แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พฤหัสบดี : 08.00-17.00  ศุกร์ที่ 19,26 : 08.00-17.00
เสาร์ที่ 6,20,27 : 08.00-17.00

สพ.ญ. ภาวิณี มณเฑียร (หมอเม็ดนุ่น)
เกียรตินิยมอันดับ 1
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6280/2551
แผนกอัลตร้าซาวน์, แผนกทันตกรรม, แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อังคารที่ 2,9,16 : 16.00-24.00 / อังคารที่ 23 : 15.00-24.00
พฤหัสบดีที่ 4,11 : 16.00-24.00 / พฤหัสบดีที่ 18,25 : 15.00-24.00
เสาร์ : 08.00-16.00 / เสาร์ที่ 27 : 08.00-17.00

น.สพ.สามารถ เอนกธนกุล (หมอโย่)
เกียรตินิยมอันดับ 2 สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-7258/2553
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคมะเร็ง
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ที่ 1,8,22 : 08.00-17.00   พฤหัสบดี : 15.00-24.00
ศุกร์ที่ 5,19,26 : 15.00-24.00

น.สพ.ฐิติกร เอกสิริไตรรัตน์ (หมอซัน)
เกียรตินิยมอันดับ 2 
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8534/2555
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู, แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ :23.00-09.00  อังคาร : 15.00-24.00
พฤหัสบดี  : 15.00-24.00  ศุกร์ที่ 5,19,26 : 08.00-17.00
ศุกร์ที่ 12 : 12.00-21.00
อาทิตย์ : 08.00-16.00

น.สพ.อดิเรก ลิ่มณรงค์เดช (หมอเบลล์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5356/2549
แผนกโรคตา
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พฤหัสบดี : 09.00-19.00
เสาร์ : 13.00-15.00

น.สพ.เอื้อพงศ์ วราทร (หมอจ้ำ)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5858/2550
แผนกรักษาโรคแมว, แผนกโรคผิวหนัง
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
พุธ : 10.00 – 19.00

สพ.ญ.ศิริกัญญา ช่างเอกวงศ์ (หมอจอย)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8601/2555
แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
จันทร์ / อังคาร : 08.00-17.00  พุธ : 15.00-24.00
เสาร์ : 22.00-09.00 

สพ.ญ.ณุนรี ไตรรัตนานุวงษ์ (หมอแอร์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8627/2556

แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
อังคารที่ 2,16,23 : 15.00-24.00
พฤหัสบดีที่ 4,18,25 : 12.00-21.00

สพ.ญ.กมลพรรณ เจริญกุล ( หมอเอิล )
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8507/2555
แผนกอายุรกรรม, แผนกตรวจฮอร์โมน, แผนกโรคติดเชื้อ
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
เสาร์ : 17.00-23.00

น.สพ.สุวิชา จุฑาเทพ (อาจารย์บอย)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-2667/2542
Master degree, Veterinary Clinical Radiology, SLV, Sweden

แผนกอัลตร้าซาวน์
สนง.ใหญ่ ตลิ่งชัน :
เสาร์ : 10.00 – 12.00 น.