โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

มีศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง สำหรับสัตว์เลี้ยง
ด้วยทีมสัตวแพทย์ รักษาสุนัข,แมว และสัตว์เล็กพิเศษที่มากด้วยประสบการณ์

เวลาทำการ
สาขาตลิ่งชัน :  24 ชั่วโมง โทร: 02-887-8322-3
สาขาราชพฤกษ์จันทร์-ศุกร์ 09.00-21.00น.
เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. โทร: 02-595-8536
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม  2561 – 13 มกราคม 2562

ทีมสัตวแพทย์

น.สพ.บูรพงษ์ สุธีรัตน์ (หมอตั๋ง)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 013496/2545
แผนกศัลยกรรม, แผนกระบบกระดูก และข้อต่อ, แผนกสูติกรรม
สาขาตลิ่งชัน
:
จันทร์-ศุกร์ : 08.00-16.00 น..
.


สพ.ญ.มณีรัตน์ วรกุลสันติ (หมออุ้ม) เกียรตินิยมอันดับ 2
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8577/2555
แผนกศัลยกรรม, แผนกระบบกระดูก และข้อต่อ ,แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน
:
พุธที่ 19 ,26 ธ.ค.,2 ,9 ม.ค.: 08.00-17.00 /ศุกร์ที่ 21, 28 ธ.ค. 4,11 ม.ค.: 08.00-16.00
เสาร์ที่ 22 , 29 ธ.ค., 5 ,12 ม.ค.: 15.00-24.00
อาทิตย์ที่ 23 ,30 ธ.ค.,6,13 ม.ค.: 15.00-24.00

สาขาราชพฤกษ์ : เสาร์ : 09.00-21.00


สพ.ญ.กนกพรรณ โชติกวณิชย์ (หมอติ๊ก)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-3476/2545
แผนกศัลยกรรม, แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน
:
อังคารที่ 18, 25 ธ.ค. 1 , 7 ม.ค. : 08.00-17.00 / อังคารที่ 8 ม.ค.: 08.00-17.00
พุธที่ 19, 26 ธ.ค. ,2,9 ม.ค.: 12.00-21.00/ อาทิตย์ที่ 23 ,30 ธ.ค.,6,13 ม.ค. : 08.00-17.00


สพ.ญ.จุฑาพร ถาวรศิริ (หมอทิพ)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5246/2549
แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน
:
พุธ : 15.00-23.55 น.
สาขาราชพฤกษ์ : จันทร์ , อังคาร ,พฤหัส : 10.00-21.00 น.
อาทิตย์ : 09.00-21.00 น. *


 สพ.ญ.กุญชรี ประกาลัง (หมอกุ๊กไก่) 
สพ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-11026/2558
แผนกอายุรกรรม, คุณหมอประจำศูนย์ธนาคารเลือด
สาขาตลิ่งชัน
:
จันทร์ที่ 17 ,24,31 ธ.ค. , 7 ม.ค. : 08.00-15.00 / พุธที่ 19,26 ธ.ค.,2,9 ม.ค. : 15.00-24.00
พฤหัสบดีที่ 20,27 ธ.ค., 3, 10 ม.ค. : 08.00-16.00 / ศุกร์ที่ 4 ม.ค. : 15.00-24.00
สาขาราชพฤกษ์ : เสาร์ : 09.00-21.00


สพ.ญ.นันทรัตน์ เต็มโชคทวีทรัพย์ (หมอนันท์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-10814/2558 
แผนกอายุรกรรม, แผนกวิสัญญี
สาขาตลิ่งชัน
:
พฤหัสบดีที่ 20,27 ธ.ค. , 3 ,10 ม.ค.: 08.00-17.00
ศุกร์ที่ 21,28 ธ.ค, 4 ม.ค.: 15.00-24.00 / เสาร์ที่ 22,29 ธ.ค., 5,12 ม.ค.: 15.00-24.00
อาทิตย์ที่ 23,30 ธ.ค., 6,13 ม.ค. : 08.00-16.00


น.สพ.เชาวลิต สุทธะลักษณ์ (หมอไก่)น.สพ.เชาวลิต สุทธะลักษณ์ (หมอไก่)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-4734/2548

แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคเบาหวาน, แผนกโรคผิวหนัง
สาขาตลิ่งชัน
:
อังคารที่ 13, 25 ธ.ค., 8 ม.ค.: 08.00-16.00 น.
พุธที่ 19, 26 ธ.ค. , 2 , 9 ม.ค. : 08.00-16.00 น..


 

สพ.ญ.ศรณภัทร ปิยะวรศักดิ์ (หมอเสม)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8986/2556
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคผิวหนัง
สาขาตลิ่งชัน
:
จันทร์ที่ 17,24 ธ.ค. 7 ม.ค. : 15.00-24.00 / อังคารที่ 18,25 ธ.ค. 1 ,8 ม.ค.: 15.00-24.00
ศุกร์ที่ 21, 28 ธ.ค., 4 ,11 ม.ค.: 08.00-16.00
อาทิตย์ที่ 23, 30 ธ.ค. , 6 , 13 ม.ค.: 15.00-24.00
gl*


สพ.ญ.อรญา ประพันธ์พจน์ (หมอนุ่น)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5357/2549
แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม, แผนกโรคหัวใจ
สาขาตลิ่งชัน
:
จันทร์ : 15.00-24.00 / อังคารที่ 18 ธ.ค. 1,8 ม.ค.: 08.00-17.00 /
อังคารที่ 25 ธ.ค.: 15.00-24.00 / ศุกร์ที่ 28 ธ.ค.11 ม.ค.: 15.00-24.00
เสาร์. : 15.00-24.00


น.สพ.ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์ (หมอไอซ์)
สพ.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6072/2550
 แผนกระบบประสาท
 สาขาตลิ่งชัน :
ศุกร์ : 19.00-21.00 น.
*


สพ.ญ.ปิโยรส โพธิพงศธร (หมอหมวย) เกียรตินิยมอันดับ 2
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5294/2549
แผนกระบบประสาท, แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม
สาขาตลิ่งชัน :
พฤหัสบดี : 08.00-17.00 / 
เสาร์ : 08.00-17.00 น.


สพ.ญ. ภาวิณี มณเฑียร (หมอนุ่น) เกียรตินิยมอันดับ 1
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6280/2551
แผนกอัลตร้าซาวน์, แผนกทันตกรรม, แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน :
อังคารที่ 18 ธ.ค.,1,8 ม.ค. : 15.00-24.00 / พุธที่ 19 ธ.ค., 2,9 ม.ค. : 015.00-24.00
ศุกร์ที่  21,28 ธ.ค.,4,11 ม.ค. : 08.00-16.00 /เสาร์ที่ 22 , 29 ธ.ค. 5,12 ม.ค.: 08.00-17.00


 

สพ.ญ. กนิษฐา ดาราวิโรจน์ (หมอน้ำหวาน)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8505/2555
แผนกอัลตร้าซาวน์, แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน :
จันทร์ที่ 17, 24 ธ.ค.,7 ม.ค.:13.00-22.00 / จันทร์ที่ 31 ธ.ค.: 16.00-24.00
พุธที่ 19,26 ธ.ค.,2 ,9 ม.ค.:08.00-16.00
พฤหัสบดีที่ 20,27 ธ.ค. ,3 , 10 ม.ค.: 15.00-24.00
สาขาราชพฤกษ์ :  ศุกร์ที่ 21 ธ.ค. : 10.00-21.00


น.สพ.สามารถ เอนกธนกุล (หมอโย่) เกียรตินิยมอันดับ 2
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-7258/2553
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคมะเร็ง
สาขาตลิ่งชัน :
จันทร์  : 15.00 – 23.55 น.
พฤหัสบดี  : 15.00-23.55 น. / ศุกร์ : 15.00-23.55 น.


น.สพ.ฐิติกร เอกสิริไตรรัตน์ (หมอซัน) เกียรตินิยมอันดับ 2 
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8534/2555
แผนกกายภาพบำบัด, แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน :
จันทร์ที่  17 ,24,31 ธ.ค.7 ม.ค.: 08.00-17.00
อังคารที่ 18 ,25 ธ.ค.,1 ,8 ม.ค. : 15.00-24.00
พฤหัสบดีที่ 20,27 ธ.ค.,3 , 10 ม.ค.: 15.00-24.00 ศุกร์ที่ 4 ม.ค.:23.00-9.00
อาทิตย์ที่ 23,30 ธ.ค.,6 , 13 ม.ค.: 08.00-16.00


สพ.ญ.ฉัตรแก้ว ตรีเดช (หมอเอ้)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate of Ophthalmology, University of Sydney

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6239/2551
แผนกโรคตา
สาขาตลิ่งชัน :
จันทร์ที่ 17,24,31 ธ.ค.,7ม.ค. : 13.00 – 22.00 / พุธที่ 19,26 ธ.ค., 3,9 ม.ค. : 10.00 – 21.00
ศุกร์ที่ 21,28 ธ.ค.,4,11 ม.ค. : 10.00 – 13.00 /อาทิตย์ที่ 30 ธ.ค.,6,13 ม.ค. : 08.00 – 13.00


dr_bellน.สพ.อดิเรก ลิ่มณรงค์เดช (หมอเบลล์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5356/2549
แผนกโรคตา
สาขาตลิ่งชัน :
พฤหัสบดี : 09.00-19.00
.น.สพ.เอื้อพงศ์ วราทร (หมอจ้ำ)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-5858/2550
แผนกรักษาโรคแมว, แผนกโรคผิวหนัง
สาขาตลิ่งชัน :
พุธ : 10.00 – 19.00 น.*
*


สพ.ญ.ศิริกัญญา ช่างเอกวงศ์ (หมอจอย)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8601/2555
แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน :
จันทร์ที่ 17,24, 31 ธ.ค.,7 ม.ค.: 08.00-17.00
ศุกร์ที่ 21,28,30 ธ.ค., 4 , 11 ม.ค. : 12.00-21.00
อาทิตย์ที่ 23,30 ธ.ค., 6 , 13 ม.ค. :15.00-24.00
สพ.ญ.ณุนรี ไตรรัตนานุวงษ์ (หมอแอร์)
สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8627/2556
แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน :
อังคารที่ 18 ธ.ค., 8 ม.ค. : 12.00-21.00/ อังคารที่ 28 ธ.ค.: 15.00-24.00
อังคารที่  1 ม.ค.: 08.00-17.00 /พฤหัสบดีที่  20 , 27 ธ.ค.10 ม.ค. : 12.00-21.00
สาขาราชพฤกษ์  : พุธ : 10.00-21.00 น..*สพ.ญ.กมลพรรณ เจริญกุล ( หมอเอิล )

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8507/2555
แผนกอายุรกรรม, แผนกตรวจฮอร์โมน, แผนกโรคติดเชื้อ
สาขาตลิ่งชัน
:
เสาร์ : 17.00-23.00 น..สพ.ญ.สุธาทิพย์ ตรองจิตต์ (หมอปู)

สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-8614/2555
 แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน : เสาร์ที่ 22 ธ.ค. , 5 , 12 ม.ค. : 08.00-15.00 
อาทิตย์ฺที่ 6 ,13 ม.ค. : 16.00-22.00 น


อ.สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ ( อาจารย์นุ่น )
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-3526/2545
แผนกโรคหัวใจ
สาขาตลิ่งชัน :
จันทร์ที่ 17 ธ.ค., 7 ม.ค. : 18.00 – 21.00 น.
*


น.สพ.สุวิชา จุฑาเทพ ( อาจารย์บอย)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-2667/2542
แผนกศัลยกรรม
สาขาตลิ่งชัน
:
เสาร์ : 10.00 – 12.00 น.


สพ.ญ.สุณิชา ชานวาทิก (หมอยิ้ม)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-7291/2553
แผนกอายุรกรรม
สาขาตลิ่งชัน : อาทิตย์ที่ 6 , 13 ม.ค. : 08.00-17.00