IPD_01 IPD_06 IPD_03

บริการแผนกสัตว์ป่วยใน IPD

  • – ห้องพักสำหรับสัตว์สัตว์แยกประเภทป่วยตามอาการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น ห้องติดเชื้อระบบ ทางเดินอาหาร ห้องโรคระบบทางเดินหายใจ
  • – ห้องพักฟื้นสำหรับการผ่าตัด
  • – ห้องฝากสัตว์เลี้ยงทั่วไปเมื่อเจ้าของต้องเดินทางหรือมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของตนเองได้แยกห้องฝากเลี้ยงสำหรับแมว, สุนัข และสัตว์พิเศษ (Exotic)
  • – ห้อง ICU ห้อง CCU สำหรับสัตว์ป่วยอาการหนักที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ

 

ใส่ความเห็น