ปัญหากลิ่นปากในสุนัข ใครว่าไม่สำคัญ

สัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณกำลังมีปัญหากลิ่นปากไม่พึงประสงค์อยู่หรือไม่? อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด
กลิ่นปากในสุนัขได้บ้าง? บทความต่อไปนี้จะช่วยให้เจ้าของทราบถึงปัญหากลิ่นปากในสุนัขและตระหนักถึงโรค
ต่างๆ ที่เกิดจากความผิดปกติภายในช่องปากที่สามารถทำให้เกิดกลิ่นปากได้

ปัญหากลิ่นปากในสุนัข
โรคปริทันต์

คือการอักเสบของเหงือกที่สามารถพัฒนาไปเป็นการติดเชื้อที่กระดูกที่ยึดติดฟันและบริเวณใกล้เคียง
โรคปริทันต์เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของปัญหากลิ่นปากไม่พึงประสงค์ในสุนัข  โรคนี้มีสาเหตุหลักมาจาก
คราบอาหารและหินปูนที่สะสมบริเวณผิวฟัน มีการวิจัยพบว่า 70% ของสุนัขอายุ 2 ปีขึ้นไป มีปัญญาเกี่ยวกับ
โรคปริทันต์

อาการบ่งชี้ว่าเป็นโรคปริทันต์
1.มีกลิ่นปาก
2.เหงือกบวมแดง
3.เหงือกร่น
4.มีเลือดหรือหนองปนออกมากับน้ำลาย
5.ฟันโยก

โรคไต

สุนัขที่ป่วยด้วยภาวะไตวายอาจมีกลิ่นลมหายใจคล้ายกลิ่นปัสสาวะ ร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น ซึม กินอาหารลดลง  อาเจียน  ปัสสาวะเยอะหรือน้อยกว่าปกติ

โรคเบาหวาน

สุนัขที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานอาจมีกลิ่นลมหายใจคล้ายกลิ่นน้ำยาล้างเล็บ  ร่วมกับอาการอื่นๆเช่น กินน้ำมากกว่าปกติ  ปัสสาวะมากกว่าปกติ  กินอาหารมากขึ้นแต่น้ำหนักลด นอกจากนี้ยังมีโรคอื่นๆ ที่ทำให้สุนัขมีกลิ่นปาก คือ โรคตับ เช่น  โรคตับอักสบ โรคเนื้องอก/มะเร็งของตับ โรคทางเดินอาหารเช่น  โรคหลอดอาหารขยายใหญ่  โรคทางเดินอาหารอุดตัน  โรคเนื้องอก/มะเร็งของทางเดินอาหาร โรคทางเดินหายใจ เช่น  ไซนัสอักเสบ  เยื่อบุจมูกอักเสบ   โรคเนื้องอก/มะเร็งในช่องปาก  โรคทางระบบภูมิคุ้มกัน เช่น  โรคเอสแอลอี

กลิ่นปาก เป็นสัญญาณบอกเหตุของสุขภาพ ที่เจ้าของสุนัขไม่ควรละเลย  หากรีบพาสุนัขมาให้สัตวแพทย์ตรวจหาสาเหตุเราก็จะสามารถรักษาโรคได้ทันท่วงที

โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันมีศูนย์ทันตกรรมที่จะดูแลสุขภาพช่องปากของสุนัข  โดยมีสัตวแพทย์เฉพาะด้านทันตกรรมให้การรักษาและดูแล หากต้องการรายละเอียดกรุณาสอบถามได้ที่ 02-887-8321-3

สพ.ญ.ภาวิณี  มณเทียร
Imaging Center, Oral and Dental Clinic, Internal Medicine Clinic
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน