ฝีรากฟันกระต่าย

ฝีรากฟันเป็นโรคที่พบได้บ่อยในกระต่าย ทำให้ความสามารถในการบดเคี้ยวอาหารแย่ลง ส่งผลต่อการทำงานของทางเดินอาหารและทำให้เกิดโรคในระบบอื่นๆของร่างกายตามมาได้ จริงๆแล้วในกระต่ายสามารถเกิดฝีได้ในเกือบทุกอวัยวะของร่างกายไม่เว้นแม้แต่อวัยวะภายใน รวมทั้งที่ผิวหนัง และรากฟันโดยเฉพาะฟันกรามล่าง และที่ใต้ดวงตา

ฝีที่รากฟันนั้นส่วนใหญ่มักพบในกระต่ายที่มีลักษณะฟันไม่ปกติ และมีการติดเชื้อที่บริเวณโพรงรากฟัน สำหรับการตรวจทำได้ด้วยการใช้กล้องส่องช่องปาก และภาพรังสีวินิจฉัย (x-ray) การรักษามีหลายวิธี ทั้งการรักษาทางยา การผ่าตัดเพื่อนำเอาก้อนฝีออก
หรือเปิดล้างฝีทางผิวหนัง รวมถึงการตกแต่งฟันและถอนฟันควบคู่กันไป

การดูแลกระต่ายที่สำคัญ คือให้อาหารที่มีประโยชน์ ได้แก่ หญ้าแห้ง และอาหารเม็ดคุณภาพดี นอกจากนี้ควรให้กระต่ายได้ออกกำลังกาย ได้วิ่งเล่นในสถานที่ๆเหมาะสมเพื่อลดความเครียด และไม่ไปแทะสิ่งแปลกปลอม เมื่อพบความผิดปกติ
เช่นมีก้อนที่บริเวณใบหน้าก็อย่านิ่งนอนใจ ควรรีบพาไปตรวจโดยสัตวแพทย์สัตว์พิเศษ และสุดท้ายที่อยากฝากเอาไว้หากพบว่ากระต่ายเป็นฝีที่รากฟันแล้วไม่ว่าจะเลือกวิธีการรักษาแบบใดก็ตาม การปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์
จะทำให้การรักษาประสบความสำเร็จและทำให้น้องกระต่ายกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

…วันนี้ลองกลับไปสังเกตกระต่ายของตนเองดูนะคะว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า?

บางส่วนจาก : Dr. Brown’s Small Mammal Health Series

สพ.ญ.ศิริกัญญา ช่างเอกวงศ์
แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน