วัคซีนสุนัขและแมวสำคัญอย่างไร

วัคซีนสุนัข และ แมว สำคัญอย่างไร?

วัคซีนสุนัข และ แมว สำคัญอย่างไร? ทำไมจึงต้องฉีดวัคซีน

-การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันโรค
-วัคซีนคือเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค นำไปผ่านกระบวนการจนไม่สามารถทำให้เกิดโรคได้
แต่เมื่อสุนัขได้รับการฉีดวัคซีน ร่างกายจะสร้างภูมิต่อเชื้อนั้นขึ้นมา
ซึ่งเมื่อสุนัขสัมผัสกับโรคนั้นในเวลาต่อมา ร่างกายก็จะต่อสู้ทำลายเชื้อที่ก่อโรคนั้นได้
-ภายหลังการฉีดวัคซีนเข็มแรก ร่างกายอาจจะยังสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่สูงพอ หรือลูก
สุนัขอาจจะยังมีภูมิคุ้มกันจากแม่(ซึ่งได้รับตั้งแต่อยู่ในท้อง หรือผ่านทางน้ำนม)
อยู่ทำให้การสร้างภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนเกิดขึ้นได้ไม่ดีนัก จึงต้องมีการฉีดวัคซีน
กระตุ้นอีก 1-2 เข็ม ห่างกันเข็มละ2-4สัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกัน
ได้สูงพอที่จะช่วยป้องกันโรคได้

ตารางโปรแกรมวัคซีนสุนัข Vaccination Program in dog

ตารางโปรแกรมวัคซีนสุนัข

ตารางโปรแกรมวัคซีนแมว Vaccination Program in cat
ตารางโปรแกรมวัคซีนแมว

ทีมสัตวแพทย์
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน