กายภาพบำบัดและลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ
(Rehabilitation & Treadmill)

การกายภาพบำบัด แบบลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ หรือ ธาราบำบัดเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงจาก
อาการป่วยด้วยโรคกระดูก กล้ามเนื้อเส้นเอ็น ข้อต่อ และ ระบบประสาทที่มีความผิดปกติ สร้างกล้ามเนื้อ ข้อต่อ
เส้นเอ็น หลังการผ่าตัดหรือออกกำลังกายเพื่อ ลดความอ้วนหรือเพื่อสร้างกล้ามเนื้อสำหรับการประกวด

ศูนย์กายภาพบำบัด โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน เป็นการรักษาแบบองค์รวม Holistic Treatment ทั้งร่างกาย
จิตใจและ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง ควบคุมและดูแล โดยสัตวแพทย์เฉพาะทาง
ซึ่งประกอบด้วยลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและเอ็น
ช่วยทำให้สุนัขของท่านกลับมาเดินใช้ชีวิตได้อย่างปกติ อีกครั้ง

ลู่วิ่งสายพานใต้น้ำหรือธาราบำบัด

 • เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง
 • เพื่อฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงจากอาการป่วย ด้วยโรคกระดูก กล้ามเนื้อ
  เส้นเอ็น ข้อต่อ และ ระบบประสาท ที่มีความผิดปกติ
 • เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็นหลังการผ่าตัด
 • ออกกำลังกาย เพื่อลดความอ้วนหรือสร้างกล้ามเนื้อ สำหรับการประกวด


ลู่วิ่งสายพานใต้น้ำที่มีคุณสมบัติพยุงขาทั้งสี่ของสัตว์เลี้ยงให้รับน้ำหนัก น้อยลง
ทั้งนี้น้ำหนักที่สุนัขจะเดินบนน้ำจะลดลงตามความสูงของระดับน้ำ เช่นน้ำสูงระดับ
ข้อสะโพกสุนัข น้ำหนักตัวที่สุนัขตัวนั้นทิ้งบนขาจะเหลือ เพียง 38 % นอกจากนี้
แรงดันน้ำยังช่วยลดการบวม และการอักเสบ ของข้อต่อ การเดินบนสายพานใต้น้ำ
เป็นการออกกำลังกายที่มีประสิทธิ ภาพสูง เป็นการบำบัดรักษาที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพ
ของระบบประสาท กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นต่างๆ ของขาทั้งสี่ได้ดีกว่าการว่ายน้ำในสระ
หรือ ธาราบำบัดอย่างเดียว และเป็นการรักษาอาการได้อย่างตรงจุด ควบคุมดูแล
การรักษาโดยสัตวแพทย์เฉพาะทาง

น.สพ.ฐิติกร เอกสิริไตรรัตน์
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู, แผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน


ลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ
 อัตราค่าบริการ/ครั้ง

 • น้ำหนักตัว 01 – 15 kg ค่าบริการ 810 บาท
 • น้ำหนักตัว 16 – 25 kg ค่าบริการ 930 บาท
 • น้ำหนักตัว 25 kg ขึ้นไป ค่าบริการ 1,060 บาท
  ค่าแพทย์ 180 บาท ค่าอุปกรณ์ 80 บาท


  คอร์สแพคเกจ “ลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ” 9 ครั้ง + 1 ครั้งและเป่าขนไม่คิดค่าใช้จ่ายทุกครั้ง
  น้ำหนัก 01-15 kg คอร์สละ 7,450 บาท
  น้ำหนัก 16-25 kg คอร์สละ 8,690 บาท
  น้ำหนัก 25 kgขึ้นไป คอร์สละ 9,935 บาท
  โปรแกรมคอร์สแพคเกจนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิกโรงพยาบาล


				

ใส่ความเห็น