กติกาการใช้บัตร

อาบน้ำฟรี 1 ครั้ง
บัตรสะสมแต้มอาบน้ำ

1.เมื่อลูกค้ามาใช้บริการอาบน้ำ 1 ครั้งจะสะสมแต้ม 1 ครั้ง ในบัตรสะสมแต้ม
2.ในการอาบน้ำกรุณานำบัตรสะสมแต้มมาทุกครั้ง
3.เมื่อสะสมแต้มอาบน้ำครบ 5 ครั้ง จะได้รับสิทธิ์อาบน้ำฟรีครั้งต่อไป 1 ครั้ง
มูลค่า 300 บาท (สำหรับมูลค่าเกินลูกค้าต้องชำระเพิ่ม)

4.บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน (สนง.ใหญ่)
5.การใช้บัตรเจ้าหน้าที่การเงินจะต้องทำเครื่องหมายและเซ็นชื่อทุกครั้งที่มาใช้บริการ
6.กรณีบัตรสะสมแต้มหาย เจ้าหน้าที่ห้องการเงินจะออกบัตรสะสมแต้มใหม่ให้ 
แต่ไม่สามารถสะสมแต้มต่อจากบัตรเดิมได้

7.บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตร VIP บัตรส่วนลดใดๆ หรือรายการ
โปรโมชั่นใดๆ ของโรงพยาบาลได้
8.บัตรนี้ใช้สะสมแต้มร่วมกันได้ทั้งในสุนัข และ แมว ของลูกค้า ( ไม่เจาะจงตัวสัตว์เลี้ยง )
9.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามโทร 02 8878321-3