โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน สาขากัลปพฤกษ์

เปิดบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว กระต่าย นก และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ
มีศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ อายุรกรรม, สูติกรรม,  ข้อ และกระดูก ศัลยกรรม,
สัตว์พิเศษ (Exotic) ฯลฯ ดูแลรักษาด้วยทีมสัตวแพทย์ และพร้อมบริการให้คำปรึกษา
นอกจากนี้มีบริการอื่น ๆ เช่น รับฝากเลี้ยง บริการอาบน้ำ – ตัดแต่งขน ร้านอาหารและ
อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ฌาปนกิจศพสัตว์เลี้ยง Pet Taxi (บริการรับ-ส่งสัตวฺ์เลี้ยง)

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00
โทร 02-416-4289

 ยินดีต้อนรับค่ะ  มุมอุปกรณ์และอาหารสัตว์เลี้ยง
 แผนกอาบน้ำ – ตัดแต่งขน  ห้องฝากสัตว์เลี้ยง
 ห้องตรวจสัตว์เลี้ยง 1  ห้องผ่าตัด
ห้องฉุกเฉิน ห้องตรวจสัตว์เลี้ยง 2
 ห้องเตรียมก่อนผ่าตัด  ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด
 ห้องแล็ป  ห้องเอ็กซ์เรย์