สิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริจาคเลือดสุนัขและแมว

ปัจจุบันมีความต้องการเลือดสุนัข และเลือดแมว เป็นจำนวนมากทางโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันจึงเปิดหน่วยธนาคารเลือดเพื่อช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงที่จำเป็นต้องการเลือด และให้พ้นจากวิกฤติของโรคต่างๆ ที่ต้องใช้เลือดในการรักษา

ขอเชิญสมัครสมาชิก บริจาคเลือดสุนัขและแมว
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน รับสมัครสมาชิกสุนัข
เข้าร่วมบริจาคเลือดเป็นประจำทุก 3 เดือน
กับหน่วยธนาคารเลือด เพื่อช่วยเหลือสุนัขที่จำเป็น
ต้องการเลือด

ท่านที่ต้องการให้สุนัขและแมวบริจาคเลือด สามารถแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนบริจาคเลือดกับหน่วยธนาคารเลือดโรงพยาบาลได้ตามคุณสมบัติดังนี้

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริจาคเลือดสุนัขและแมว

คุณสมบัติของสุนัข ที่สามารถบริจาคเลือดได้
1.มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง อายุระหว่าง 1-6 ปี
2.มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมขึ้นไป
3.มีสุขภาพแข็งแรง กินอาหารได้ปกติ ขับถ่ายปกติ
4.ได้รับการป้องกันเห็บ หมัด พยาธิหนอนหัวใจอย่างต่อเนื่องทุก  2 เดือน
5.ทำวัคซีนรวม และ วัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกปีอย่างต่อเนื่อง
6.ไม่ได้ผ่านการฉีดวัคซีนภายใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7.ไม่เคยได้รับเลือดหรือผ่าตัดใหญ่มาก่อน

8.สำหรับเพศเมียไม่ได้อยู่ในระหว่างเป็นสัด ตั้งท้อง ให้นม หรือ
แท้งลูก ภายในเวลา 3 เดือน

9.ไม่ได้เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคตับ ไต หัวใจ มะเร็ง หรือโรคติดเชื้ออื่น ๆ
10.ไม่ได้รับยาปฎิชีวนะ ยาลดอักเสบ ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
11.ข้าพเจ้ายินยอมให้สุนัขได้รับยาซึม กรณีที่มีความจำเป็นขณะบริจาคเลือด

คุณสมบัติของแมว ที่สามารถบริจาคเลือดได้
1.มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง อายุระหว่าง 1-7 ปี
2.มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัมขึ้นไป
3.มีสุขภาพแข็งแรง กินอาหารได้ปกติ ขับถ่ายปกติ
4.ได้รับการป้องกันเห็บ หมัด พยาธิหนอนหัวใจอย่างต่อเนื่องทุก 1 เดือน
5.ทำวัคซีนรวม และ วัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกปีอย่างต่อเนื่อง
6.ไม่ได้ผ่านการฉีดวัคซีนภายใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7.ไม่เคยได้รับเลือดหรือผ่าตัดใหญ่มาก่อน
8.สำหรับเพศเมียไม่ได้อยู่ในระหว่างเป็นสัด ตั้งท้อง ให้นม
หรือแท้งลูก ภายในเวลา 3 เดือน
9.ไม่ได้เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคตับ ไต หัวใจ มะเร็ง หรือโรคติดเชื้ออื่น ๆ
10.ไม่ได้รับยาปฎิชีวนะ ยาลดอักเสบ ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
11.ข้าพเจ้ายินยอมให้แมวได้รับยาซึม กรณีที่มีความจำเป็นขณะบริจาคเลือด

สิทธิประโยชน์เมื่อคุณพาสุนัขและแมวมาบริจาคเลือด
ให้หน่วยธนาคารเลือดสุนัข และแมว โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

1.สุนัขได้ทำวัคซีนประจำปี (วัคซีนรวม/พิษสุนัขบ้า) ฉีดวัคซีน
ป้องกันพยาธิหนอนหัวใจและเห็บหมัดทุก 2 เดือน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.แมวได้ทำวัคซีนประจำปี (วัคซีนไข้หัด หวัดแมว / ลิวคีเมีย /
พิษสุนัขบ้า) หยดยาป้องกันพยาธิหนอนหัวใจและหมัด
ทุก 1 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3.สุนัข และ แมว ได้รับการตรวจเช็คสุขภาพ ตรวจนับค่าเม็ดเลือด
ก่อนที่จะทำการบริจาคเลือด
4.ได้รับสิทธิ์เมื่อเข้าโครงการ จะได้รับบัตรประจำตัวสมาชิก
ซึ่งสามารถลดค่าบริการการรักษาได้ 10%(ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าอาหาร,
ค่ารถรับ–ส่ง,ค่าบริการนอกสถานที่ และ ธนาคารเลือด)
ส่วนลด 5% สำหรับร้านขายของสัตว์เลี้ยง Pet Shop
ระยะเวลาสัญญาสมาชิก 1 ปี (เริ่มตั้งแต่วันที่ทำสัญญา)
5.โรงพยาบาลจะมีรถรับ – ส่ง สุนัข และ แมว ที่ต้องการบริจาคเลือด
ถึงบ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
6.ทุกครั้งที่ทางโรงพยาบาลจะขอรับการบริจาคเลือด ทางโรงพยาบาลฯ
จะมีการติดต่อก่อนทุกครั้ง
7.ทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสัญญาและสิทธิ
ประโยชน์ตามความเหมาะสม

การบริจาคเลือด และการตรวจสุขภาพจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
(ยกเว้นกรณีตรวจพบว่าป่วยและต้องการได้รับการรักษา
ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว)

อานิสงค์ของการทำบุญเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น
คือการมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว

สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการบริจาคเลือดได้ที่ 02-887-8321-3

ใส่ความเห็น