สุนัขหูบวม ( Aural hematoma in dog )

สุนัขหูบวม หู เป็นอวัยวะที่สำคัญของน้องหมา  หู ที่ดีย่อมบ่งชี้ถึงสุขภาพดี  ดังนั้น การดูแล หู ให้น้องหมา
จึงเป็นสาระสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ทีมวิชาการโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันอยากให้ท่านเจ้าของน้องหมาใส่ใจ
วันนี้ขอเสนอเรื่องเมื่อน้องหมาหูบวม เราควรทำอย่างไรดี

สุนัขหูบวม

หูบวม เป็นอาการที่สังเกตเห็นได้ง่ายจากภายนอก หูบวมหรือ อาจมาจาก ใบหูคั่งเลือด ( Ear hematoma )
ส่วนใหญ่สาเหตุหลักมักเกิดจากการอักเสบที่ใบหูส่วนนอก ( Otitis externa ) พาราสิตภายนอก ( ไรในหู , เห็บ )
สิ่งแปลกปลอมในโพรงหู  หรือเกิดจากการกระแทกเนื่องมาจาก การกัดกัน สาเหตุเหล่านี้ทำให้สุนัขเกิดการ
ระคายเคือง เกาคัน สะบัดหัวอย่างรุนแรง จนเส้นเลือดที่ใบหูเกิดการฉีกขาด ทำให้น้ำเลือดที่ไหลออกมาเกิด
การคั่งอยู่ในระหว่างชั้นกระดูกอ่อนและผิวหนังด้านในใบหู  เลือดที่คั่งนั้นอาจเกิดขึ้นบางส่วนหรือทั่วทั้งใบหู
ทำให้หูบวม หูตก ก่อให้เกิดความรำคาญทั้งในสุนัขและเจ้าของเป็นอย่างมาก

หากเจ้าของพบความผิดปกติแบบนี้  ควรพาไปหาสัตวแพทย์แต่เนิ่นๆ  เนื่องจากการรักษาในช่วงแรกหากพบ
อาการบวมของใบหูบางส่วนและเกิดขึ้นหากไม่เกิน 24 ชม.  หมอสามารถให้การรักษาทางยาและเจาะระบาย
เลือด ( Drainage technique ) ที่คั่งออกได้ แต่ถ้าปล่อยให้บวมไปทั้งใบหูแล้วควรพิจารณาเข้ารับการผ่าตัด
( Surgical technique )  เนื่องจากการผ่าตัดมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง  ลดโอกาสการกลับมาเป็นใหม่ได้
และช่วยรักษารูปร่างหูให้ใกล้เคียงกับลักษณะกายวิภาคเดิมได้

การเย็บใบหู

การพนแผลสุนัขหูบวม

ส่วนการป้องกันการหูบวมนั้น เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรหมั่นทำความสะอาดใบหูและโพรงหูให้แก่สัตว์เลี้ยง
อย่างน้อย อาทิตย์ละ 1 – 2 ครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสาเหตุที่จะโน้มนำไปสู่โรคใบหูคั่งเลือดได้

โอกาสหน้าหมอจะหาเรื่องน่ารู้ น่าสนใจมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะ
เฟชบุ๊ค  https://www.facebook.com/tcahFanpage

เอกสารอ้างอิง

Tommy,A.2003.Treating aural hematomas,Banfield.pp32-42.

รูปภาพ
รูป 1  จาก https://www.petmd.com/blogs/fullyvetted/2008/may/evil-ear-hematomas-hell-5891
รูป 2  จาก http://www-staro.vef.unizg.hr/org/kirurgija/?page_id=87&lang=en
รูป 3  จาก https://www.petwave.com/Dogs/Health/Aural-Hematomas/Causes.aspx

สพ.ญ.จุฑาพร ถาวรศิริ
แผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน