เช็คสุขภาพสุนัขจากการสังเกต “เหงือก”

สีและลักษณะของเยื่อเมือกถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีในการประเมินสุขภาพสัตว์เบื้องต้น
เพราะอวัยวะส่วนนี้เป็นเนื้อเยื่อส่วนปลายสุดที่สามารถบ่งบอกถึงภาวะการไหลเวียนของเลือด
และปริมาณออกซิเจนที่มาเลี้ยงร่างกาย  เนื่องจากเยื่อเมือกเป็นบริเวณที่ค่อนข้างบางและ
มีหลอดเลือดมาเลี้ยงปริมาณมาก หากมีการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของเลือด เราจะสามารถ
สังเกตได้ง่าย โดยเฉพาะเยื่อเมือกที่เหงือก

เช็คสุขภาพสุนัขจากการสังเกตเหงือก
สีเหงือกปกติ มีสีชมพู

สีเหงือกที่ปกติ คือ สีชมพู ลักษณะของเหงือกควรมีความชุ่มชื้น ไม่แห้ง หรือมีการบวมอักเสบ
เมื่อใช้นิ้วมือกดไปที่เหงือกแล้วปล่อย เหงือกจะต้องเปลี่ยนจากสีขาวจากการกดมาเป็นสีชมพู
เช่นเดิมภายใน 1-2 วินาที ซึ่งหมายถึงการไหลเวียนเลือดที่ดี หากนานกว่านั้นจะบ่งบอกถึงภาวะ
การไหลเวียนที่ผิดปกติ ซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ สีเหงือกที่ผิดปกติ สามารถบอกถึง
ความผิดปกติที่รุนแรงได้หลายอย่าง ซึ่งต้องนำมาพิจารณา ร่วมกันกับอาการต่างๆ และผลการ
ตรวจร่างกายอื่นๆ ประกอบด้วย หากคุณพบว่าสุนัขของคุณมี สีเหงือกที่ซีดจางไม่ชุ่มชื้น
จึงควรรีบพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และทำการรักษาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

สีของเหงือกบอกอะไรได้บ้าง

1.เหงือกซีด/ขาว บ่งบอกว่ามีปริมาณเม็ดเลือดแดงมาเลี้ยงที่เนื้อเยื่อน้อยกว่าปกติ สามารถเกิดได้จาก
หลายสาเหตุ เช่น ภาวะโลหิตจาง, ภาวะสูญเสียเลือด/มีเลือดออกภายในร่างกาย, ความดันเลือดต่ำ,
ภาวะขาดน้ำ, ความเจ็บปวด, ภาวะช็อค และโรคเรื้อรังต่างๆ เป็นต้น

2.เหงือกสีเหลือง เรียกอีกชื่อว่า “ภาวะดีซ่าน” มักมีความสัมพันธ์กับโรคตับและการสะสมของน้ำดีใน
เนื้อเยื่อที่มากเกินไป ไม่สามารถขับออกทางตับสู่ลำไส้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถบอกถึงภาวะโลหิตจาง
ชนิดเม็ดเลือดแดงแตก, ภาวะทุพโภชนาการ, การติดเชื้อต่างๆ และการกินสารพิษบางชนิดได้อีกด้วย

3.เหงือกสีแดง บ่งบอกถึงภาวะไข้, การติดเชื้อในกระแสเลือด, ความดันเลือดสูง และเหงือกอักเสบ

4.เหงือกสีม่วงคล้ำ มักพบในสัตว์ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ, หัวใจและหลอดเลือด ทำให้การไหลเวียน
เลือดผิดปกติ ส่งผลต่อปริมาณออกซิเจนที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนปลายไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆอีก
เช่น การกินยาหรือสารพิษต่างๆ เป็นต้น

สพ.ญ.นันทรัตน์ เต็มโชคทวีทรัพย์
แผนกอายุรกรรม, แผนกวิสัญญี
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน