เนื้องอกช่องปากในสุนัขและแมว

“เนื้องอก”  แบ่งเป็นเนื้องอกธรรมดาและเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย  เนื้องอกธรรรมดา(Tumor) เป็นเนื้องอกที่เกิดขึ้นแล้วไม่แพร่กระจายลุกลามไปสร้างความเสียหายกับเซลล์เนื้อเยื่อในบริเวณใกล้เคียงหรือเซลล์เนื้อเยื่อในอวัยวะส่วนอื่น  ส่วนเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย(Malignant Tumor)  หรือเซลล์มะเร็ง เป็นเนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตอย่างควบคุมไม่ได้ แพร่กระจายและลุกลามไปเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียงหรือเนื้อเยื่อที่อวัยวะอื่นๆ
สามารถทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม หากไม่สามารถกำจัดเนื้อร้ายออกไปได้อย่างทันท่วงที

เนื้องอกในบริเวณช่องปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยในสุนัขและแมว โดยเนื้องอกช่องปากพบได้ถึง 6%ของเนื้องอกทั้งหมดที่พบในสุนัข และ   3-12% ของเนื้องอกทั้งหมดที่พบในแมว

เนื้องอกช่องปากส่วนใหญ่แล้ว พบว่าเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย โดยเนื้อร้ายชนิด malignant melanoma และ squamous cell carcinoma เป็นเนื้องอกชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดในสุนัข และ squamous cell carcinoma เป็นเนื้องอกที่พบได้บ่อยที่สุดในแมว


Malignant melanoma ในสุนัข


Squamous cell carcinoma ในสุนัข


Squamous cell carcinoma ในแมว         

เมื่อพบเนื้องอกในช่องปากไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเนื้อร้าย  การรักษาที่แนะนำ คือ การผ่าตัด(Surgery) แต่อาจมีการรักษาด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย  ได้แก่ การฉายแสง(Radiation) การให้เคมีบำบัด(Chemotherapy) หรือภูมิคุ้มกันบำบัด(Immunotherapy) ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอก เนื่องจากในปัจจุบัน เนื้องอกในช่องปากในสุนัขและแมวมีมากมายหลายชนิด ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำการผ่าตัดก้อนเนื้องอกออกทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อส่งตัวอย่างชิ้นเนื้อไปทำการตรวจหาชนิดของเนื้องอกและวางแผนการรักษาต่อไป

สิ่งสำคัญในการรักษาเนื้องอกในช่องปากของสุนัขและแมวนั้นคือ การตรวจพบเนื้องอกได้เร็วและทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นการตรวจพบเนื้องอกช่องปากแต่เนิ่นๆ  จึงมีความสำคัญมาก โดยเจ้าของควรหมั่นตรวจสอบสุขภาพในช่องปาก ด้วยการแปรงฟันให้สัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ จะสามารถตรวจพบเนื้องอกช่องปากได้เร็วและ
พาสัตว์เลี้ยงไปตรวจกับสัตวแพทย์เพื่อทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ศูนย์ทันตกรรม  โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน เป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางที่บริการให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาสุขภาพของสัตว์เลี้ยง มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการดูแลในช่องปากของสัตว์เลี้ยงจากสัตว์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ของโรงพยาบาล
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆ สามารถติดต่อมาได้ที่ โทร 02-887-8322-3 หรือที่ เฟชบุ๊ค  https://www.facebook.com/tcahFanpage

เอกสารอ้างอิง

https://www.msdvetmanual.com
http://www.veterinarycancer.com
https://mountpleasantvetgroup.wordpress.com

สพ.ญ.ภาวิณี มณีเฑียร
แผนกอัลตร้าซาวน์, แผนกทันตกรรม, แผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน