เนื้องอกในสุนัข

เนื้องอกในสุนัข (Transmissible venereal tumors หรือ TVTs)

เป็นเนื้องอกที่มีลักษณะคล้ายดอกกะหล่ำ อาจมีก้านตรงฐานของเนื้องอก บางก้อนมีลักษณะคล้ายกับก้อนหูด
ขนาดของก้อนเนื้อมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่ 5 มม. ถึง 10 ซม.ผิวของก้อนเนื้องอกบางครั้ง มีลักษณะบาง
ทำให้เกิดเป็นบาดแผลฉีกขาด และมีเลือดออกได้ง่าย ส่วนใหญ่มักพบที่บริเวณอวัยวะเพศของสุนัข
ซึ่งเป็นได้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย และปกติทั่วไปมักจะเกิดกับสุนัขวัยเจริญพันธ์ในกลุ่มสุนัขจรจัด ตำแหน่งอื่นๆ
ที่อาจพบก้อนเนื้องอกชนิดนี้  เช่น เนื้อเยื่อของหนังตาด้านใน โพรงจมูก และช่องปาก ก็สามารถพบว่าเป็น
เนื้องอกชนิดนี้ได้ เพราะมีการเลียอวัยวะสืบพันธุ์ของสุนัขที่เป็น TVT แล้วไปเลีย อวัยวะสืบพันธ์ุของตนเอง
หรือสุนัขตัวอื่นก็อาจติดต่อได้  การเลียและการสูดดม เป็นอีกวิธีที่ติดต่อไปยังโพรงจมูกและในปากได้

อาการที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ มีเลือดออกจากอวัยวะเพศ หรือโพรงจมูก บางครั้งคลำพบเจอก้อนนูนๆ
ที่อวัยวะเพศหรือจมูกร่วมด้วย เนื่องจากก้อนเนื้องอกอาจฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อชั้นลึกของอวัยวะเพศ
หรือเนื้อเยื่อที่โพรงจมูกและก้อนมีขนาดไม่ใหญ่มาก จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นโรคอื่นได้
เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือ การกระทบกระแทกบริเวณโพรงจมูกเป็นต้น

เนื้องอกในสุนัข

ก้อนเนื้องอก TVTs สามารถติดต่อจากสุนัขตัวหนึ่งไปยังสุนัขอีกตัวด้วยการสัมผัสที่ก้อนเนื้องอกโดยตรง
เช่น การเลีย การผสมพันธ์ เป็นต้น  เนื้องอก TVTs  มีลักษณะที่โตค่อนข้างเร็ว แต่ไม่ค่อยพบการแพร่
กระจายไปอวัยวะอื่นๆของร่างกาย หากมีการแพร่กระจายอาจไปฝังตัวอยู่ที่ต่อมน้ำเหลืองเป็นหลัก 
แล้วแพร่ไปยังสมอง ตา ไต และม้าม ได้ 

สำหรับการวินิจฉัย สามารถทำได้ด้วยการคลำ และการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อมาตรวจทางเซลล์วิทยา
เช่น การเจาะดูด (Fine-needle aspiration)  แล้วนำมาย้อมสีพิเศษ หากหมอพบก้อนเนื้องอก
TVTs อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที จะสามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยวิธีการรักษาสามารถทำได้ทั้ง
การผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกหรือฉีดยาเคมีบำบัดเข้าเส้นเลือดทุกสัปดาห์ จำนวน 3-6 ครั้ง 
หากมีข้อสงสัยต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน  02-887-8321-3

เอกสารอ้างอิง (Reference)
https://www.tcg.vet.cam.ac.uk/about/ctvthttp://www.msdvetmanual.com/
reproductive-system/canine-transmissible-venereal-tumor/overview-of
-canine-transmissible-venereal-tumor

 

น.สพ.สามารถ  อเนกธนกุล
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน