เมื่อสัตว์เลี้ยงพูดไม่ได้

เมื่อสัตว์เลี้ยงที่รักของเราพูดไม่ได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าลูกๆ ของเราเขาป่วยนะ
วันนี้หมอมีสัญญาณหรืออาการที่จะช่วยบ่งบอกว่าเค้าอาจจะเริ่มป่วยให้เจ้าของได้สังเกตกันคะ

 1. เบื่ออาหาร กินอาหารน้อยลง
  สัตว์เลี้ยงอาการไม่อยากอาหาร กินได้น้อยลง ไม่กินอาหาร จากอาหารที่กินประจำ หรืออาหารที่ปกติเคยชอบกิน ร่วมกับการสังเกตดูแล้วพบว่าไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ทำให้สุนัขไม่กินอาหาร   เช่น อากาศร้อน หรือ ช่วงเป็นสัด เจ้าของอาจจะเริ่มสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นอาการสุนัขป่วย และควรพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคหรือตรวจรักษาเพิ่มเติมต่อไป
  เมื่อสัตว์เลี้ยงพูดไม่ได้ หมา เบื่ออาหาร ไม่กินอาหาร
 2. ไม่ร่าเริง นอนเยอะ การตอบสนองลดลง
  เมื่อเค้ารู้สึกไม่สบายตัวจะนอนเยอะกว่าปกติ ดูเชื่องช้า ไม่กระฉับกระเฉง การตอบสนองต่อเจ้าของอาจลดลง บางตัวก็หลบซ่อนตัว อาการเหล่านี้ขึ้นกับอายุด้วย สุนัขที่แก่ลง อาจทีอาการเชื่องช้าลงตามอายุ แต่อาการนี้อาจขึ้นกับความรุนแรงขออาการป่วยด้วย
  หมา ไม่ร่าเริง ซึม
 3. น้ำหนักลดลงรวดเร็ว
  เมื่อสัตว์เลี้ยงป่วย และกินอาหารได้ลดลง จึงทำให้น้ำหนักตัวลดลง ควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสอบว่าสุนัขมีความผิดปกติอะไร เพราะการที่น้ำหนักตัวลดลงนั้นสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เพราะป่วยจึงเบื่ออาหาร ไม่กินอาหาร ทำให้น้ำหนักตัวลด , ยังอยากกินอาหารอยู่แต่ไม่สามารถกินได้เพราะมีปัญหาเรื่องช่องปากหรือทางเดินอาหาร หรือ กินได้ปกติแต่น้ำหนักตัวกลับลดลง เป็นต้นค่ะ
 4. กินน้ำมากกว่าปกติ
  การที่สัตว์เลี้ยงกินน้ำมากกว่าปกติก็เป็นอาการสุนัขป่วยเป็นโรคบางชนิดได้เหมือนกันนะคะ เช่น โรคไต โรคเบาหวาน โรคฮอร์โมน  โดยเฉลี่ยแล้วสัตวืเลี้ยงจะกินน้ำปริมาณ50-70 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/วัน เพราะหากสุนัขกินน้ำมากเกินไป เพราะสาเหตุอื่น เช่น อากาศร้อน ดังนั้นการสังเกตว่ากินน้ำมากกว่าปกติหรือไม่ ผู้เลี้ยงสามารถทราบได้โดยการวัดปริมาณน้ำที่สุนัขกินไปต่อวันว่ามากกว่าปริมาณที่ได้กล่าวไปหรือไม่ค่ะ
 5. อาการไอหรือหายใจผิดปกติ
  เมื่อสุนัขไอต้องสังเกตดูลักษณะของการไอหรือหอบด้วยนะคะ ซึ่งการไอนั้นอาจเป็นอาการสุนัขป่วยของโรคร้ายแรงได้หลาย ๆ โรค เช่น โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคพยาธิหัวใจ อีกทั้งอาจสังเกตลักษณะอาการไอ ว่าเป็นการไอแบบไหน เช่น ไอแห้งๆ หรือ ไอขากเหมือนมีอะไรติดคอ ไอช่วงไหนมากกว่าปกติ ซึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยบอกได้ว่าสัตว์เลี้ยงมีอาการมาจากสาเหตุใด และบอกความรุนแรงของโรคได้ และหากมีอาการหายใจลำบากหรือหอบร่วมด้วย แนะนำว่าให้รีบพาไปหาสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะ
 6. อาเจียน
  ผู้เลี้ยงควรสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงมีอาเจียนบ้าง อาเจียนบ่อยแค่ไหน และสิ่งที่อาเจียนออกมาคืออะไร สัมพันธ์กับการกินอาหารหรือไม่  นิสัยของสัตว์เลี้ยงชอบกินหรือแทะสิ่งแปลกปลอมหรือไม่เมื่อพบว่าสัตว์เลี้ยงมีอาการอาเจียนบ่อย กินอาหารไม่ได้ แล้วน้ำหนักลดลง จึงควรพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุต่อไป
 7. มีไข้การที่อุณหภูมิร่างกายของสัตว์เลี้ยงสูงขึ้น เป็นตัวบ่งบอกว่าสัตว์เลี้ยงอาจมีภาวะอาการป่วยที่มีอาการติดเชื้อที่ภายในร่างกาย แต่ควรต้องเช็คให้แน่นอนว่าสัตว์เลี้ยงมีไข้โดยการจับบริเวณด้านในใบหูจะรู้สึกอุ่นหรือร้อนกว่าปกติ เพราะหากจับที่ส่วนท้องหรือตามตัวอุณหภูมินั้นอาจมีการแปรผันตามสภาพอากาศภายนอกได้
 8. ท้องเสีย
  ปัญหาท้องเสียถือเป็นสัญญาณเตือนของอาการสุนัขป่วยที่จะสังเกตได้ง่ายและชัดเจนมาก สำหรับวิธีสังเกตว่าสุนัขท้องเสีย ให้สังเกตจากลักษณะอุจจาระว่าถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำหรือไม่ และให้สังเกตจากความถี่ในการถ่าย ถ้าถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำมากกว่าวันละ 3 ครั้ง ถือว่าสุนัขมีอาการผิดปกติแล้วนะคะ
  หมา ท้องเสีย

  สพ.ญ.อรญา ประพันธ์พจน์
  แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม, แผนกโรคหัวใจ
  โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน