โรคช่องปากอักเสบในแมว

โรคช่องปากอักเสบในแมว เป็นโรคที่พบได้บ่อยและมีความสำคัญในแมวเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆตามมาจากภาวะที่มีความเจ็บปวดในช่องปากและส่งผลให้แมว
กินอาหารลดลงและมีอาการป่วยแบบเรื้อรังโดยโรคช่องปากอักเสบนั้นเป็นคำเรียกรวมๆหมายถึง
การอักเสบของเนื้อเยื่อในช่องปากทั้งหมดอาจเป็นแค่เฉพาะที่หรือทั่วทั้งช่องปาก และมีหลายสาเหตุ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค เช่น ภาวะหินปูน โรคปริทันต์โรคไต การติดเชื้อไวรัส ได้แก่

การติดเชื้อกลุ่มหวัดแมว (Feline Calicivirus)
การติดเชื้อลิวคีเมีย(Feline Leukemia Virus)
การติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว(Feline Immunodeficiency Virus)

โรคนี้พบได้บ่อยในแมวอายุมาก มากกว่าแมวอายุน้อย  ในแมวอายุน้อยอาจพบในช่วงที่มีการงอก
ของฟันแท้หรือช่วงหลังทำวัคซีน

โรคช่องปากอักเสบในแมว โรคช่องปากอักเสบในแมว

อาการบ่งชี้ของโรคช่องปากอักเสบ ได้แก่ กลิ่นปากแรง กินอาหารลดลง น้ำหนักลด แสดงอาการเจ็บ
เวลากินอาหารแข็งๆหรือทำอาหารร่วงจากปากเวลากินอาหาร ใช้ขาตะกุยปาก น้ำลายไหล
(อาจมีเลือดหรือหนองปนออกมากับน้ำลาย) ขอบเหงือกบวมแดง มีแผลหลุมที่เหงือก ลิ้น หรือกระพุ้งแก้ม

เมื่อเจ้าของสังเกตพบว่าแมวมีอาการดังกล่าวข้างต้นควรนำแมวไปตรวจกับสัตวแพทย์แต่เนิ่นๆเพื่อทำ
การรักษาได้ทันท่วงที เพราะหากปล่อยไว้จนแมวกินอาหารไม่ได้ น้ำหนักลดและมีสภาพร่างกายทรุดโทรม
แล้ว การรักษาจะทำได้ยากและมีข้อจำกัดทางด้านการวางยาสลบเพื่อตรวจช่องปากโดยละเอียด
หรือเพื่อทำการขูดหินปูน

การรักษาโดยส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจร่างกายและตรวจเลือดเพื่อหาปัจจัยหรือการติดเชื้อที่อาจเป็น
สาเหตุของการอักเสบของช่องปาก หากสภาพร่างกายและผลเลือดมีความพร้อมในการวางยาสลบ
แนะนำให้ทำการขูดหินปูนและหรือถอนฟันที่มีปัญหาออกก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นสัตวแพทย์อาจ
ให้การรักษาทางยาด้วยยาปฏิชีวนะหรือยาลดอักเสบตามสมควรต่อไป

จากที่กล่าวข้างต้นว่า “โรคช่องปากอักเสบ ” เป็นโรคที่พบได้บ่อยและมีความสำคัญกับสุขภาพโดยรวม
ของแมวเป็นอย่างมาก ดังนั้นเจ้าของควรมีการดูแลสุขภาพช่องปากแมวที่บ้านเองและหมั่นพาแมว
ไปตรวจช่องปากและขูดหินปูนกับสัตวแพทย์เป็นประจำอย่างน้อยทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี

หากต้องการคำแนะนำหรือมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน โทร 02-887-8321-3  หรือ เฟชบุ๊ค https://th-th.facebook.com/tcahFanpage

 

เอกสารอ้างอิง
http://www.mypetsdentist.com/feline-stomatitis.pml
https://www.avdc.org/dentaldisease.html

สพ.ญ.ภาวิณี  มณเฑียร
แผนกอัลตร้าซาวน์, แผนกทันตกรรม, แผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน