โรคช่องปากอักเสบในแมว

โรคช่องปากอักเสบในแมว เป็นโรคที่พบได้บ่อยและมีความสำคัญในแมวเป็นอย่างมาก เนื่องจากก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆตามมาจากภาวะที่มีความเจ็บปวดในช่องปากและส่งผลให้แมวกินอาหารลดลงและมีอาการป่วยแบบเรื้อรังโดยโรคช่องปากอักเสบนั้นเป็นคำเรียกรวมๆหมายถึงการอักเสบของเนื้อเยื่อในช่องปากทั้งหมดอาจเป็นแค่เฉพาะที่หรือทั่วทั้งช่องปาก และมีหลายสาเหตุ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค เช่น ภาวะหินปูน โรคปริทันต์ โรคไต การติดเชื้อไวรัส ได้แก่

การติดเชื้อกลุ่มหวัดแมว (Feline Calicivirus)
การติดเชื้อลิวคีเมีย(Feline Leukemia Virus)
การติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว(Feline Immunodeficiency Virus)

โรคนี้พบได้บ่อยในแมวอายุมาก มากกว่าแมวอายุน้อย  ในแมวอายุน้อยอาจพบในช่วงที่มีการงอกของฟันแท้หรือช่วงหลังทำวัคซีน

โรคช่องปากอักเสบในแมว โรคช่องปากอักเสบในแมว

อาการบ่งชี้ของโรคช่องปากอักเสบ ได้แก่ กลิ่นปากแรง กินอาหารลดลง น้ำหนักลด แสดงอาการเจ็บ เวลากินอาหารแข็งๆหรือทำอาหารร่วงจากปากเวลากินอาหาร ใช้ขาตะกุยปาก น้ำลายไหล (อาจมีเลือดหรือหนองปนออกมากับน้ำลาย) ขอบเหงือกบวมแดง มีแผลหลุมที่เหงือก ลิ้น หรือกระพุ้งแก้ม

เมื่อเจ้าของสังเกตพบว่าแมวมีอาการดังกล่าวข้างต้นควรนำแมวไปตรวจกับสัตวแพทย์แต่เนิ่นๆเพื่อทำการรักษาได้ทันท่วงที เพราะหากปล่อยไว้จนแมวกินอาหารไม่ได้ น้ำหนักลดและมีสภาพร่างกายทรุดโทรมแล้ว การรักษาจะทำได้ยากและมีข้อจำกัดทางด้านการวางยาสลบเพื่อตรวจช่องปากโดยละเอียดหรือเพื่อทำการขูดหินปูน

การรักษาโดยส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจร่างกายและตรวจเลือดเพื่อหาปัจจัยหรือการติดเชื้อที่อาจเป็นสาเหตุของการอักเสบของช่องปาก หากสภาพร่างกายและผลเลือดมีความพร้อมในการวางยาสลบแนะนำให้ทำการขูดหินปูนและหรือถอนฟันที่มีปัญหาออกก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นสัตวแพทย์อาจให้การรักษาทางยาด้วยยาปฏิชีวนะหรือยาลดอักเสบตามสมควรต่อไป

จากที่กล่าวข้างต้นว่า “โรคช่องปากอักเสบ ” เป็นโรคที่พบได้บ่อยและมีความสำคัญกับสุขภาพโดยรวมของแมวเป็นอย่างมาก ดังนั้นเจ้าของควรมีการดูแลสุขภาพช่องปากแมวที่บ้านเองและหมั่นพาแมวไปตรวจช่องปากและขูดหินปูนกับสัตวแพทย์เป็นประจำอย่างน้อยทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี

หากต้องการคำแนะนำหรือมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน โทร 02-887-8321-3  หรือ เฟชบุ๊ค https://th-th.facebook.com/tcahFanpage

เอกสารอ้างอิง
http://www.mypetsdentist.com/feline-stomatitis.pml
https://www.avdc.org/dentaldisease.html

สพ.ญ.ภาวิณี  มณเฑียร
แผนกอัลตร้าซาวน์, แผนกทันตกรรม, แผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน