โรคตาในสุนัข

                  โรคตาในสุนัข สุนัขแต่ละพันธุ์มีแนวโน้มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ แตกต่างกันไป อาทิ
สุนัขพันธุ์ English Bulldog เป็นพันธุ์หนึ่งที่มักพบว่ามีปัญหาโรคตา โดยปัญหาโรคตาที่พบบ่อยในสุนัขสายพันธุ์นี้ คือ

1.ต่อมของหนังตาที่สามยื่นโผล่ออกมา เราเรียกโรคตานี้ว่า โรคเชอร์รี่อาย (Cherry eye )
2.โรคตาแห้ง (Dry eye)
3.โรคต้อกระจก (Cataract)
4.ขนตางอกผิดปกติ (Distichiasis)
5.ขนตางอกทิ่มเข้าเปลือกตาด้านใน (Ectopic cilia)
6.หนังตาม้วนออก (Ectropion)
7.หนังตาม้วนเข้า (Entropion)
8.หนังบริเวณหน้าผากย่นมากเกินไป (Forehead skin redundant)
9.ขนบริเวณหนังย่นที่จมูกทิ่มเข้าตา (Nasal fold trichiasis)
10ช่องตาใหญ่ผิดปกติ หรือรูปร่างผิดปกติ (Palpebral fissures versized/diamond eyes) เป็นต้น

สำหรับสุนัขพันธุ์ Beagle ก็พบปัญหาโรคตาได้แก่ ต่อมของหนังตาที่สามโผล่ยื่น (Cherry Eye),
ตาแห้ง (Dry Eye), ต้อกระจก (Cataract) เป็นโรคประจำสายพันธ์ุเช่นกัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทั้ง
สุนัขพันธ์บูลด๊อกและสุนัขพันธ์บีเกิ้ล นี้มีโรคที่พบร่วมกันคือ โรคของต่อมหนังตาที่สามโผล่ยื่น (Cherry Eye)
และตาแห้ง (Dry Eye) แต่ปัญหานี้ก็พบได้มากในสุนัขพันธุ์อื่นๆด้วยเช่นกัน งั้นเรามารู้จักโรคตาทั้งสองโรค
นี้กันสักหน่อย ต่อมของหนังตาที่สามโผล่ยื่น ( Cherry Eye หรือที่เรียกทั่วๆไปว่าโรคตาเชอร์รี่อาย )
ต่อมหนังตาที่สามนี้ปกติมีหน้าที่เป็นแหล่งหลักในการสร้างน้ำ การโผล่ยื่นให้เห็นเกิดจากเนื้อเยื่อที่ยึดต่อม
อ่อนแอ หรืออาจจะอักเสบและมีการติดเชื้อร่วมกัน

โรคตาในสุนัข เชอร์รี่อาย Cherry eye
เชอร์รี่อาย Cherry eye

นอกจากนั้นการที่กระดูกอ่อนที่ยึดต่อมยาวมากเกินไปหรือพลิกออกมาจากตำแหน่งปกติก็เป็นสาเหตุให้
ต่อมที่หนังตาที่สามโผล่ออกมาได้ การโผล่ยื่นของต่อมที่หนังตาที่สามอาจพบที่ตาข้างเดียวหรือตาทั้งสองข้าง
ก็ได้ หรืออาจเกิดพร้อมๆกันทั้งสองข้างก็ได้ โรคเชอร์รี่อายหรือต่อมของหนังตาที่สามโผล่ยื่น แก้ไขโดยการ
ผ่าตัดเย็บต่อมกลับด้วยวิธีที่เรียกว่า Pocket technique โดยในรายที่มีปัญหากระดูกอ่อนที่ยึดต่อมยาวหรือ
พลิกออกมา ต้องทำการตัดกระดูกอ่อนนั้นออกบางส่วนด้วย (Partial cartilage removal) เพื่อลดโอกาส
การกลับมาเป็นใหม่

ส่วนวิธีตัดต่อมออก (Cherry eye removal) เป็นวิธีเก่า ซึ่งปัจจุบันไม่แนะนำวิธีนี้แล้ว เนื่องจากต่อมที่หนังตา
ที่สามเป็นแหล่งหลักในการสร้างน้ำตา ดังนั้นการตัดออกจะทำให้เกิดภาวะตาแห้ง (dry eye, KCS) ตามมาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายพันธุ์นี้ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดโรคตาแห้งอยู่แล้ว หลังการผ่าตัดควรได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด เพราะไหมที่ใช้เย็บมีขนาดเล็กมาก และมีหากเกิดการบวมอักเสบหลังการผ่าตัด ควรใส่ลอกคอ
(Elizabethan collar) ตลอดเวลาในช่วงแรกระวังการกระทบกระแทก การระคายเคือง การเกาตาหรือไถหน้า
อาจจำเป็นต้องแยกเลี้ยงหรือกักบริเวณ หมั่นสังเกตอาการผิดปกติต่างๆหลังการผ่าตัด เช่น เคืองตามากขึ้น
ตาแดง น้ำตาไหล หากเกิดอาการเหล่านี้ควรพาน้องหมามาตรวจ และหลังผ่าตัดควรมาตรวจตามนัดสม่ำเสมอ
เนื่องจากถ้าหากไหมเย็บขาดก่อนแผลเย็บติดจะทำน้องหมากลับมาเป็นเชอร์รี่อายใหม่ซึ่งการแก้ไขในครั้ง
ต่อไปจะต้องรอระยะเวลาและทำได้ยากขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ควรใช้ยาป้ายตาหรืออาจใช้วิธีประคบ
อุ่นที่หัวตา นวดกดต่อมให้ลงไป ซึ่งต้องทำอย่างระมัดระวัง เพราะอาจเกิดการอักเสบได้ และการนวดกดต่อม
ลงไปจะใช้ได้ผลแค่ในบางกรณี ส่วนมากได้ผลแค่ชั่วคราวเท่านั้น และจะกลับมาเป็นโรคตาเชอร์รี่อายใหม่

สพ.ญ.ฉัตรแก้ว ตรีเดช
แผนกโรคตา
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

 

ใส่ความเห็น