โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากเชื้อไวรัสในแมว

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากเชื้อไวรัสในแมว ( Feline Leukemia Virus, FeLV)

เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ Retrovirus
การติดต่อ
แมวที่มีเชื้อจะแพร่เชื้อออกมาทางน้ำลาย น้ำมูก ปัสสาวะ อุจจาระ และน้ำนม โดยติดต่อกันจากการกัดกัน เลียแต่งตัว
ใช้กระบะทรายและจานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ยังถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกทั้งในช่วงตั้งท้องและช่วงเลี้ยงลูกได้อีกด้วย
แมวที่เสี่ยงต่อการติดโรค คือแมวที่มีโอกาสการสัมผัสกับแมวที่มีเชื้อ แมวที่เลี้ยงปล่อยออกนอกบ้านโดยไม่ได้มีการเฝ้าระวัง
และแมวที่เกิดจากแม่แมวที่มีเชื้อ โดยลูกแมวจะไวต่อการติดเชื้อมากกว่าแมวโต แต่อย่างไรก็ตามแมวที่แข็งแรงก็อาจติดเชื้อ
ได้เมื่อมีการสัมผัสเชื้อที่มากเพียงพอ

อาการ
FeLV ทำให้เกิดมะเร็ง และยังทำให้เกิดความผิดปกติต่อระบบเลือด อาจนำไปสู่ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งทำให้แมวไวต่อการ
ติดเชื้อแทรกซ้อนต่างๆ

ช่วงแรกมักไม่แสดงอาการ เมื่อเวลาผ่านไปเป็นสัปดาห์ หลายเดือนหรืออาจเป็นปี แมวจะอ่อนแอขึ้น พบว่าป่วยเป็นๆหายๆ
•    เบื่ออาหาร
•    น้ำหนักลดลงเรื่อยๆ
•    ขนยุ่ง
•    ต่อมน้ำเหลืองโต
•    มีไข้
•    ซีด
•    เหงือกอักเสบ ปากอักเสบ
•    มีการอักเสบติดเชื้อของผิวหนัง กระเพาะปัสสาวะ และทางเดินหายใจส่วนต้น
•    ท้องเสียเรื้อรัง
•    ชัก พฤติกรรมเปลี่ยน มีความผิดปกติทางระบบประสาท
•    อาการผิดปกติของตา
•    แท้ง หรือความสมบูรณ์พันธุ์ผิดปกติ

การวินิจฉัย
ตรวจหาส่วนประกอบของโปรตีนของไวรัสที่อยู่ในกระแสเลือด มี 2 วิธี ได้แก่ ELISA โดยตรวจได้ในคลินิก และ IFA
ส่งตัวอย่างตรวจห้องปฏิบัติการณ์นอกเท่านั้น 
ส่วนมากสัตวแพทย์จะทำการตรวจ ELISA ก่อน แต่บางกรณีก็ต้องทำการ
ตรวจทั้งสองวิธีเลย แต่บางครั้งอาจต้องทำการตรวจซ้ำเพื่อความมั่นใจในการเคลียร์ว่าไม่มีการติดเชื้อ

การป้องกัน
•    เลี้ยงแต่ในบ้าน ถ้าพาออกไปนอกบ้านควรมีการเฝ้าระวังการไปสัมผัสหรือต่อสู้กับแมวตัวอื่น
•    แยกเลี้ยงแมวติดเชื้อกับแมวไม่ติดเชื้อ แยกชามน้ำชามอาหาร กระบะทราย
•    ทำวัคซีนป้องกัน FeLV ในแมวที่ยังไม่ได้รับเชื้อ เพราะการให้วัคซีนในแมวที่มีเชื้ออยู่แล้วไม่มีประโยชน์
ดังนั้นจึงควรมีการตรวจหาเชื้อก่อนทำวัคซีนถ้าพบว่าแมวในบ้านมีเชื้อ FeLV ควรปฏิบัติอย่างไรแมวตัวอื่น
ในบ้านควรได้รับการตรวจหาเชื้อ FeLV ทุกตัว และควรแยกเลี้ยงเพื่อป้องกันการแพร่โรค

Reference 
American Association of Feline Practitioners and the Cornell Feline Health Center,
Cornell University, College of Veterinary Medicine, Ithaca, New York

 

น.สพ.สามารถ เอนกธนกุล 
แผนกอายุรกรรม, แผนกโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน