โรคลมชัก

โรคลมชัก

โรคลมชัก ใครว่าเป็นแต่ในคนเท่านั้น ในน้องหมาก็มีโอกาสเป็นด้วยเช่นเดียวกัน
สาเหตุ : ไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนแต่มักพบในน้องหมาพันธุ์แท้ ได้แก่ บีเกิ้ล ดัชชุน อัลเซเชียน
โกลเด้นรีทีฟเวอร์ ลาบราดอร์ คอกเกอร์ พุดเดิ้ล ไซบีเรียน มิเนเจอร์ คอลลี่
เซนเบอร์นาร์ด โดยพบในช่วงอายุประมาณ 6 เดือน ถึง 5 ปี
ส่วนสาเหตุอื่นที่ทำให้น้องหมาเกิดอาการชัก ได้แก่ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ภาวะไข้สูง
ไข้หัด โรคหัวบาตร อุบัติภาวะลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดที่สมอง เนื้องอกที่สมอง สารพิษ
ตับวาย ไตวาย และอุบัติเหตุที่มีผลต่อสมอง

อาการ : น้องหมามักจะชัก เหยียด เกร็ง หรือ ปั่นจักรยาน ร่วมกับ ไม่รู้สึกตัว มีอุจจาระ
และปัสสาวะราด โดยอาการจะเกิดขึ้นทันที และเมื่อหายชัก อาการจะเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อาการอื่นที่คล้ายลมชัก เช่น น้องหมาที่เป็นลมจากโรคหัวใจ อาการเสียการทรงตัวใน
น้องหมาแก่

การวินิจฉัย : สัตวแพทย์จะทำการซักประวัติร่วมกับการตรวจร่างกาย โดย จะพบว่าน้องหมา
ไม่มีภาวะป่วยหรือติดเชื้อ ไม่ได้รับสารพิษ ไม่เคยมีประวัติการถูกกระแทกบริเวณศีรษะ
อาจจะมีญาติพี่น้องเป็นลมชักด้วยหรือไม่ก็ได้ การตรวจทางระบบประสาท มักไม่พบความผิดปกติ
และเมื่อเอ็กซเรย์สแกนสมองจะไม่พบความผิดปกติเช่นกัน แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเอ็กซเรย์
สแกนสมองค่อนข้างแพง จึงไม่จำเป็นต้องทำในทุกกรณี

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น :
-ในกรณีที่สุนัขชักครั้งแรก หรือยังไม่เคยได้รับการรักษา และไม่มียากันชัก ให้เจ้าของนวดตัวเพื่อเบี่ยงเบน
ความสนใจสุนัข แต่ถ้าอาการดูไม่ดีขึ้น ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
-กรณีมียากันชักแบบสวนก้นอยู่ ให้ใช้ยาสวนก้นสุนัขทันที แต่ถ้าใช้ 2 ครั้งแล้วยังชักอยู่
ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
-เจ้าของควรเฝ้าดูอาการของสุนัขอย่างใกล้ชิด เพราะสุนัขอาจชักต่อเนื่องมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
การรักษา :
1. สุนัขต้องได้รับยากันชัก ติดต่อกันจนไม่มีอาการชักนาน ประมาณ 1 ปี สัตวแพทย์จึงจะพิจารณา
ลดและหยุดยากันชัก แต่โดยส่วนใหญ่ต้องกินยาไปตลอดชีวิต

2. ควรพามาตรวจอาการและตรวจเลือดตามนัด เพื่อลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของการกินยากันชัก
เป็นเวลานาน

3. หากชักเกิน 2 ครั้งต่อวัน ควรพามาพบสัตวแพทย์ เนื่องจาก 25 % ของน้องหมา ลมชักมักมีโอกาส
ชักต่อเนื่องนานจนทำให้สมองบวมและเสียชีวิตตามมาได้

4. หากชัก 1 ครั้งแต่เป็นเวลานาน หรือหลังจากชักมีอาการอ่อนล้านาน ก็ควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์
เนื่องจากสมองอาจขาดออกซิเจนและเสียชีวิต ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

5. ไม่ควรหยุดยากันชักเองเนื่องจากน้องหมาบางตัว อาจมีอาการชักมากขึ้นได้

ทีมสัตวแพทย์
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

ขอบคุณวิดิโอ : LookingEast