โรคลมแดด Heat stroke

ภาวะช็อคจากความร้อน อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 106-109 องศาฟาเรนไฮน์ทำให้เกิดความเสียหาย
ต่ออวัยวะต่างๆ

การระบายความร้อนของสุนัขตามปกติ
⁃ มีต่อมเหงื่อน้อยกว่าคน มีอยู่แค่ที่บริเวณฝ่าเท้า
⁃ โดยการหอบ เกิดจาก
1) อ้วน พันธุ์หน้าสั้น มีปัญหาทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมตีบ โรคหัวใจ อายุมาก โรคชัก
2) สภาพแวดล้อม น้ำไม่พียงพอ การระบายอากาศไม่ดี ความชื้นสูง สุนัขเมืองหนาวเข้ามาในเมืองไทย
ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้ โดยเฉพาะสุนัขที่มีขน 2 ชั้น เช่น พันธุ์ไซบีเรียน ซามอย
และเซนต์เบอร์นาร์ด เป็นต้น

กระบวนการเกิดโรค
เมื่อได้รับความร้อนมากๆ
-> หลอดเลือดผิวหนังและอวัยวะภายในขยายตัว ทำให้เกิดการสะสมเลือด
-> ปริมาณเลือดที่หมุนเวียนในร่างกายลดลง
-> ความดันเลือดต่ำ
-> การระบายความร้อนซึ่งต้องอาศัยเลือดเป็นสื่อกลางเกิดความบกพร่อง
-> ความร้อนสะสมอยู่ในร่างกาย
-> Heatstroke
-> อวัยวะสูญเสียการทำงาน
->อัตราการเสียชีวิตสูงถึง 36-50%

โรคลมแดด Heatstroke
อาการ และสิ่งที่เกิดตามมา

⁃ สุนัขไม่ค่อยรู้สึกตัว ชัก กล้ามเนื้อสั่น โคม่า
⁃ ค่าเลือดผิดปกติ (เกล็ดเลือดต่ำ, PT และ PTTสูง)
⁃ พบภาวะ DIC เช่น มีจุดหรือจ้ำเลือดออก ปัสสาวะ อุจจาระและอาเจียนเป็นเลือด
⁃ ไตวาย
⁃ ตับวาย
⁃ ติดเชื้อในกระแสเลือด

การป้องกัน
⁃ สังเกตอาการหอบที่มากกว่าปกติ
⁃ ไม่ทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ในรถ
⁃ หลีกเลี่ยงกรงที่ทำด้วยเหล็กและหลังคานำความร้อน
⁃ ไม่ใส่ตะกร้อครอบปากสุนัขในวันที่อากาศร้อน
⁃ ให้อยู่ในที่เย็นอากาศถ่ายเทสะดวก หลบแดด หาน้ำให้ทาน และเช็ดตัวด้วยน้ำเย็น
⁃ หากพบอาการ ให้รีบเช็ดตัวด้วยน้ำเย็นและนำส่งสัตวแพทย์

การรักษา
– ลดไข้
– ให้สารน้ำและการถ่ายเลือด (Fresh frozen plasma) ตรวจเลือดเพื่อติดตามผลการรักษา
– ควบคุมความดันเลือด
– ยาปฏิชีวนะ
– วัดปริมาณปัสสาวะ

หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบพามาพบหมอทันที

ทีมสัตวแพทย์
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน