โรคหลอดลมตีบ Tracheal Collapse

 โรคหลอดลมตีบ Tracheal Collapse

โรคหลอดลมตีบมักเกิดกับสุนัขพันธุ์เล็กทั้งเพศผู้และเพศเมีย สุนัขพันธุ์ Yorkshire terrier
พบได้บ่อยมากที่สุดแต่ในสุนัขพันธุ์ Pomeranians, Chihuahuas, Poodles และ Maltese
มักเกิดจากสาเหตุอื่นโน้มนำมีรายงานเกิดในสุนัขพันธุ์ใหญ่ได้ด้วย
    

สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน มีโอกาสเป็นโรคหลอดลมตีบ
สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน

      สาเหตุ

สาเหตุของการเกิดหลอดลมตีบยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
กระดูกอ่อนบริเวณหลอดลมของสุนัขที่เกิดหลอดลมตีบ
พบว่ามีจำนวนเซลล์ลดลงกว่าปกติ ผลจากการที่กระดูก
อ่อนบริเวณหลอดลมอ่อนตัว ทำให้หลอดลมด้านบน
และด้านล่างเกิดการแบนทับตัวลงมา ทำให้เกิดการอุดตัน
ที่ท่อทางเดินหายใจ

       การวินิจฉัย

สุนัขที่เกิดปัญหาหลอดลมตีบ มักมีประวัติของการไอเรื้อรัง,
ไอแห้ง,ไอมาก แบบมีเสียงเหมือนห่าน (goose honk) เหนื่อยง่าย
หายใจลำบาก มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ บางรายอาจมีประวัติ
หมดสติ (syncope) ได้ถ้าสุนัขหายใจลำบากอย่างรุนแรง
การฉายรังสีวินิจฉัยควรทำการถ่ายภาพทั้งช่วงหายใจเข้าและ
หายใจออกเพื่อแยกความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจหรือหัวใจ
การส่องกล้อง(endoscope) เป็นต้น

     การรักษา

การรักษาทางอายุรกรรมไม่สามารถทำให้หายขาดได้ การเลือกวิธีการรักษาขึ้นกับอาการทางคลินิกและ
ความรุนแรงของโรค อาจทำการรักษาทางอายุรกรรมร่วมกับการผ่าตัดในกรณีที่สุนัขแสดงอาการแบบเฉียบพลัน

การรักษาทางยา
ในรายเฉียบพลัน หลอดลมตีบอาจแสดงอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน สิ่งที่ควรทำคือ ให้สุนัขอยู่
ในสภาพที่ไม่มีความเครียดและให้ออกซิเจนกับสุนัข    การให้ใช้ยาสเตียรอยด์    เพื่อลดภาวะกล่องเสียง
บวมน้ำและการระคายเคืองของหลอดลม อาจใช้ยาแก้ไอเพื่อลดการไอและทำให้สุนัขสงบลง  อาจใช้ ยาซึม
ร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้  

  ในรายเรื้อรัง การรักษาทางยาในกรณีหลอดลมตีบ แบบ ในรายที่มีอาการรุนแรง ให้ ยาขยายหลอดลม
ยาสเตียรอยด์    และ ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย  การลดน้ำหนักมีประโยชน์ในรายสุนัขอ้วนที่เป็นโรคนี้แต่เป็นเรื่อง
ที่ทำได้ยากเพราะสุนัขมักจะไม่ทนต่อการออกกำลังกาย การแยกสุนัขให้ห่างจากสารระคายเคืองต่างๆ
เช่นควันบุหรี่ ฝุ่น เป็นสิ่งจำเป็น

การรักษาทางศัลยกรรม
การรักษา tracheal collapse ทางศัลยกรรมนั้น   แนะนำในกรณีสุนัขไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามา
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือ กรณีที่สุนัขมีอาการรุนแรงมาก  มีวิธีการผ่าตัดมากมายในการรักษา
หลอดลมตีบ เช่น tracheal ring chondrotomy , การพับเยื่อหุ้มหลอดลมคอด้านบน , การใส่ของแข็งรูปตัวซี
เป็นอวัยวะเทียมที่ด้านล่าง, การผ่าตัดเชื่อมต่อหลอดลมคอ และการใส่อวัยวะเทียมที่หลอดลมคอ
(endotracheal prostheses)  วิธีเหล่านี้ปกติมักจะไม่ได้ผล  ปัจจุบันการรักษาทางการผ่าตัดมีการประยุกต์
ใช้วงแหวนโพลีโปรพิลีน(polypropylene ring) แทน  วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้เหมือนกันคือการใช้
polypropylene spiral prothesis ซึ่งมีข้อดีหลายประการ เช่น ความยืดหยุ่นดี ,ยึดติดกับหลอดลมคอ
แบบเดียวและไม่ต้องทิ้งส่วนของหลอดลมคอที่ไม่ดีไว้               

       สรุป

หลอดลมตีบเป็นปัญหาระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยในสุนัขพันธุ์เล็ก สาเหตุการเกิดยังไม่ทราบเป็นที่แน่นอน
ปัจจัยในการเกิดมีอยู่มากมาย  สุนัขที่ป่วยมักจะมีประวัติเรื่อง การไอเรื้อรัง หายใจลำบาก ออกกำลังกายหนัก
ไม่ได้  สุนัขที่เป็นโรคหัวใจและโรคทางระบบทางเดินหายใจอาจแสดงอาการของ หลอดลมตีบได้   สามารถ
ทำการวินิจฉัยหลอดลมตีบจากการฉายรังสี และ การส่องกล้องเข้าหลอดลมและการรักษาสามารถบรรเทา
อาการได้

สพ.ญ.อรญา  ประพันธ์พจน์
แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม, แผนกโรคหัวใจ
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน