โรคหลอดลมอักเสบในสุนัข

โรคหลอดลมอักเสบในสุนัข สำหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัขหลายๆตัว หรือเจ้าของฟาร์มสุนัข ท่านควรรู้จัก
โรคหลอดลมอักเสบ เพราะโรคนี้เป็นโรคติดต่อในสุนัขด้วยกัน  อาการของโรคที่เห็นได้ชัดเจนคือ
อาการไอแห้งๆ ไอลึก  สุนัขจะแสดงอาการเหมือนมีอะไรติดคอ และพยายามจะขย้อนออกมา
มักเกิดบ่อยในที่ที่มีสุนัขอยู่รวมกันมากๆ เช่น สถานเพาะพันธ์สุนัข โรงพยาบาลสัตว์ สถานรับเลี้ยงสุนัข ฯลฯ
จึงมีชื่อทั่วไปสำหรับโรคนี้ว่า Kennel Cough

โรคหลอดลมอักเสบนี้ ไม่มีความรุนแรง แต่อาจทำให้เจ้าของสุนัขไม่สบายใจ เพราะสุนัขจะไอบ่อย ไอถี่มาก
แม้โรคนี้จะไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าเจ้าของสุนัขละเลยไม่รีบรักษาก็อาจเกิดโรคแทรกซ้อน ซึ่งเป็นอันตรายถึง
แก่ชีวิตได้

โรคหลอดลมอักเสบในสุนัข

สาเหตุของโรคหลอดลมอักเสบ

เชื้อที่ทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบนี้มีหลากหลายมาก อาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัส และแบคทีเรียหลายชนิด
ร่วมกัน หรืออาจติดเชื้อชนิดเดียวกันก็ได้ เช่น Parainfluenza Virus, Adenovirus type II, Bordetella bronchchiseptica bacteriaโดยเชื้อเข้าสู่ร่างกายสุนัขทางอากาศด้วยการหายใจรับเชื้อจากสุนัขที่ป่วยด้วย
โรคนี้

อาการของโรคหลอดลมอักเสบ

กรณีที่สุนัขเป็นเพียงเล็กน้อย อาการที่พบคือ ไอแห้ง และลึก  แต่ไม่ได้รับการรักษาอาการขั้นต่อมาเชื้อโรคจะทำ
ให้ไอลึกอย่างรุนแรง มีน้ำมูก น้ำตาไหล สุนัขจะแสดงอาการเหมือนมีเศษอะไรติดที่ลำคอ จะพยายามขย้อนออก
แต่ไม่มีอะไรออกมา  และการไอจะถี่ขึ้น ไอนานขึ้น

ความรุนแรงของโรค

โรคนี้ไม่มีความรุนแรงนัก แต่สามารถระบาดได้อย่างรวดเร็ว เพราะติดต่อทางลมหายใจ  ปกติสุนัขจะไมเสียชีวิตจาก
โรคนี้ แต่จะเสียชีวิตเพราะโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ที่จะตามมาเนื่องจากภูมิคุ้มกันโรคในตัวสุนัขลดลง โรคแทรกซ้อน
เหล่านี้เช่น ปอดบวม โรคไข้หัด เป็นต้น

การรักษา

เนื่องจากเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคนี้มีหลายชนิด ถ้าโรคเกิดจากแบคทีเรีย การรักษาจะได้ผลเมื่อให้ทานยาปฎิชีวนะ
แต่ถ้าเกิดจากเชื้อไวรัส ในปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผลดี ต้องคอยรักษาตามอาการ จนกระทั่งระบบภูมิคุ้มกันของ
สุนัขสูงขึ้นจนสามารถขจัดเชื้อไวรัสออกไปได้เอง แต่สัตวแพทย์อาจให้ยาบรรเทาอาการไอ เพื่อลดอาการระคาย
เคืองลำคอที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้สุนัขเงียบลง รู้สึกสบายขึ้น  ระยะเวลาการรักษาโรคหลอดลมอักเสบทั่วๆไปใช้เวลา
ประมาณ 2 สัปดาห์

การป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ

เจ้าของสุนัขที่เลี้ยงสุนัขไว้หลายๆตัว ควรนำสุนัขไปหยอดวัคซีนป้องกันโรคนี้ทางจมูก ที่สำคัญควรดูแลกรงหรือ
ที่อยู่ของสุนัขให้สะอาด มีอากาศถ่ายเทที่สะดวก หมั่นล้างทำความสะอาดที่อยู่และควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มี
ประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย   และควรแยกสุนัขที่ป่วยออกจากกลุ่ม  และหากกรณีที่สุนัข
ต้องไปอยู่ในที่ที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ก็ควรให้วัคซีนป้องกันโรคไว้ก่อน

โรคหลอดลมอักเสบ เป็นโรคติดต่อในสุนัขที่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการหยอดวัคซีนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อสุขภาพที่ดีของสุนัขที่เรารัก   อย่าลืมพาสุนัขของคุณมาตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนกับสัตวแพทย์ทุกปี
นะคะ

เอกสารอ้างอิง
1. Richard Nelson C.Guillermo Couto,Small Animal Internal Medicine 5th
2.Edition,infectious disease: respiratorty tract, 1203-1206
3.www.peteducation.com/cfm?c=2+2102&aid=452

สพ.ญ.อรญา  ประพันธ์พจน์
แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม, แผนกโรคหัวใจ
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน