โรคไข้หัด ไข้หวัดแมว

โรคหวัดแมว โรคหัดแมว

โรคหวัดแมว

เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจของ แมวที่พบบ่อยและติดต่อกันง่ายโดยเฉพาะในแมวเด็ก
หรือแมวที่ไม่ได้ทำวัคซีน  โรคหวัดแมวเกิดจากการติดเชื้อ Feline herpes virus type – 1
และ Feline calicivirus เป็นหลัก แมวที่ป่วยด้วยโรคหวัดแมวจะมีทั้งอาการที่ไม่จำเพาะเช่น ซึม,
เบื่ออาหารหรือมีไข้ และ อาการที่จำเพาะของโรค เช่น ไอ,จาม, มีน้ำมูก,มีอาการตาเจ็บขี้ตาเกรอะกรัง
หรือมีอาการช่องปากอักเสบได้เมื่อแมว มีอาการเข้าข่ายของโรคหวัดแมวเจ้าของควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์
การรักษาโรคหวัดแมวจะทำโดยประคับประคองอาการ ร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน
ปัจจุบันในแมวจะมีวัคซีนที่ฉีดเพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของการติดโรคได้

โรคหวัดแมว โรคหัดแมว

โรคหัดแมว

เป็นโรคติดเชื้อในทางเดินอาหารของแมว ที่พบได้ทุกช่วงอายุโดยเฉพาะในแมวเด็กและแมวไม่ได้ทำวัคซีน
ในกรณีที่อาการรุนแรงสามารถถึงกับชีวิตได้ โรคหัดแมวเกิดจากการติดเชื้อ Feline panleukopenia virus
โรคหัดแมวจะมีทั้งอาการที่ไม่จำเพาะเช่น ซึม,เบื่ออาหารหรือมีไข้ และอาการที่จำเพาะเช่น ท้องเสียถ่าย
เป็นเลือด เชื้ออาจทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำลง ทำให้แมวมีโอกาสติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย  เมื่อสงสัยว่าแมว
เป็นหัดควรรีบพาแมวไปพบสัตวแพทย์ทันที การรักษาทำได้โดยการให้สารน้ำ ร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน แมวที่ป่วยเป็นหัดควรแยกกับตัวอื่นทันที พร้อมกับทำความ
สะอาดฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนมาใน อุจจาระ ปัสสาวะ ปัจจุบันในแมวจะมีวัคซีนรวมที่ฉีดเพื่อป้องกันหรือลด
ความรุนแรงของการติดโรคได้

โดย..
น.สพ.เอื้อพงศ์ วราทร
แผนกรักษาโรคแมว, แผนกโรคผิวหนัง
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน