โรคหัวใจ

โรคหัวใจ

สุนัขสามารถป่วยเป็นโรคหัวใจได้ด้วยหรือ?
หลายท่านเมื่อได้ยินคำถามนี้ก็คงคิดเช่นเดียวกัน ซึ่งคำตอบก็คือ สุนัขป่วยเป็นโรคหัวใจได้จริงๆ
โรคหัวที่พบในสุนัขสามารถพบได้ เช่นเดียวกับในคน คือสามารถพบได้ตั้งแต่เกิด หรือหลังเกิด
แต่โดยทั่วไปมักพบว่าโรคหัวใจในสุนัขมีการพัฒนาขึ้นในช่วงกลางๆ ชีวิต โรคหัวใจของสุนัขที่เกิดขึ้น
ภายหลัง (acquired heart disease) เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยที่สุด สุนัขที่พบว่าเป็นโรคหัวใจ มักเป็นสุนัข
ที่มีอายุมาก
จากผลวิจัยล่าสุดเปิดเผยให้เห็นว่าเจ้าของสุนัขกว่า 50% ไม่เคยตระหนักว่าสุนัขของตนมี
ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจ
ทั้งที่มีสุนัขอายุ 7 ปีขึ้นไป มากถึงหนึ่งในสี่ที่เป็นโรคหัวใจ  ดังนั้นเจ้าของสุนัข
ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การสังเกตอาการของโรค
และการดูแลสุนัขที่เป็นโรค เพื่อให้สุนัขมีชีวิต
ที่ยืนยาวต่อไป
“หัวใจ” ถือเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายของสัตว์เลี้ยง เนื่องจากหัวใจมีหน้าที่ในการสูบ
ฉีดเลือด เพื่อนำออกซิเจน และสารอาหารต่างๆ ผ่านทางหลอดเลือดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ความผิด
ปกติที่เกิดกับหัวใจ ส่วนใหญ่มักจะทำให้เกิดการบีบตัวของหัวใจลดลง ซึ่งสามารถทำให้เกิดการสะสมของ
ของเหลวในช่องอก และช่องท้อง

โรคหัวใจแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ

โรคหัวใจทั้งสองชนิดจะค่อยๆ พัฒนาขึ้น โดยใช้ระยะเวลา แต่ผลในที่สุดก่อให้เกิดภาวะที่รุนแรงต่อการทำงานของหัวใจที่เรียกว่า  หัวใจล้มเหลว (heart failure) 


อะไรคือสาเหตุของโรคหัวใจ

โรคหัวใจมักเกิดได้จากหลายสาเหตุ ปัญหาจากการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมก็เป็นปัญหาหลักที่ทำให้เกิด โรคหัวใจได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดโรคหัวใจ ได้แก่

 • สภาพร่างกาย – สุนัข และแมวที่มีน้ำหนักเกินจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจสูง
 • อายุ – ความถี่ของโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยงมักเพิ่มขึ้นเมื่อสัตว์เลี้ยงมีอายุมากขึ้น
 • สายพันธุ์ – ในสุนัขพันธุ์เล็ก เช่น พุดเดิ้ล มินิเอเจอร์ชเนาเซอร์ ชิวาวา ฟอกซ์เทอร์เรียร์ ค็อกเกอร์สเปเนียล บอสตันเทอร์เรียร์ และคาวาเลียร์ คิง ชาร์ลส์ สเปเนียล มักเป็นโรคของลิ้นหัวใจ แต่ในกรณีโรคของกล้ามเนื้อหัวใจมักเกิดในสุนัขพันธุ์ใหญ่ เช่น เกรทเดน โดเบอร์แมนฟินเชอร์ อัฟกันฮาวนด์ เซนต์เบอร์นาร์ด สกอตทิซเดียร์ฮาวนด์ไอริชวูล์ฟฮาวนด์ บ็อกเซอร์ นิวฟาวด์แลนด์ และดัลเมเชียน นอกจากนี้ยังพบในสุนัขพันธุ์เล็กเช่น อิงลิช และอเมริกันค็อกเกอร์สเปเนียล อิงลิชบูลด็อก

 จะทราบได้อย่างไรว่าสุนัขเป็นโรคหัวใจ

          อาการของโรคหัวใจในสุนัขค่อนข้างผันแปร หรือไม่แน่นอน อาการของโรคหัวใจนั้นสามารถบ่งบอก
ได้ยาก
เพราะมักคล้ายกับความผิดปกติของโรคอื่นๆ ซึ่งอาจจะพบได้ตั้งแต่ประเภทที่ไม่สามารถสังเกตอาการ
ได้จนถึงสามารถ สังเกตพบอาการได้ แต่อาการจะมีความเด่นชัด หรือมีความรุนแรงมาก
ขึ้นเมื่อการพัฒนาของโรคหัวใจมีมากขึ้น ถ้าหากคุณพบอาการเหล่านี้ในสุนัขของคุณนั่นอาจจะแสดงว่าสุนัขของคุณมีความผิดปกติของหัวใจ

 • อ่อนเพลียง่าย หรือขาดพลังงาน (lack of energy)
 • หายใจลำบาก
 • ไม่กินอาหาร และน้ำหนักตัวลดลง
 • มีการไอบ่อยๆ
 • อ่อนแอ เหนื่อยง่าย ออกกำลังกายได้น้อยลง
 • เป็นลม หมดสติ (fainting)
 • ท้องบวมขยายใหญ่ (abdominal swelling)                  เมื่อพบอาการดังกล่าวผู้ที่จะให้คำตอบที่ดีที่สุดว่าสุนัขเป็นโรคหัวใจหรือไม่ คือ สัตวแพทย์ประจำตัวสุนัข
  ของท่าน เมือนำสุนัขไปพบสัตวแพทย์ สัตวแพทย์อาจจะถามเจ้าของถึงอาการ หรือข้อมูลที่จำเพาะ
  เกี่ยวกับสุนัขของท่าน (การซักประวัติสัตว์ป่วย) ก่อนที่จะทำการตรวจร่างกายสุนัข ถ้าสัตวแพทย์สงสัย
  ว่ามีปัญหาทางสุขภาพ หรือโรคหัวใจ อาจจะต้องมีการตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยโรคที่จำเพาะมากขึ้น
  เช่น การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์ ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) หรือตรวจวิธีการอื่นๆที่จำเป็น  การนำสุนัขของท่านไปตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจร่างกาย
  เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้ตรวจพบ
  ปัญหาทางสุขภาพ
  หรือโรคหัวใจในระยะเริ่มต้นได้
  โรคหัวใจของสุนัขสามารถรักษาได้หรือไม่
  โรคหัวใจของสุนัขสามารถรักษาได้ แม้ว่าไม่มีการรักษาแบบใดๆ ที่สามารถรักษาโรคหัวใจของสุนัขได้ทุกชนิด
  การรักษาด้วยวิธีการต่างๆ หรือสมัยใหม่สามารถทำได้ ความสำเร็จของการรักษาโรคหัวใจสุนัขขึ้นอยู่กับปัจจัย
  หลายๆ ประการ
  โดยสัตว์เลี้ยงที่ป่วยด้วยโรคหัวใจสามารถควบคุมอาการของโรคได้ด้วยการให้อาหารที่ถูกต้อง
  การออกกำลังกาย และการใช้ยา
  ด้วยการเลือกใช้อาหารที่ถูกต้องร่วมกับคำแนะนำจากสัตวแพทย์  แต่การตรวจพบปัญหาโรคหัวใจในระยะแรกๆ จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะจะเป็นการช่วยรักษาชีวิตสุนัขของท่าน ให้ยืนยาวต่อไปและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  ****ข้อควรจำ อาการระยะเริ่มแรกของโรคหัวใจอาจไม่แสดงออกมาอย่างเด่นชัด
  ดังนั้นถ้าหากท่านสงสัยว่าสุนัขเป็นโรคหัวใจ

  ควรนำสุนัขไปพบสัตวแพทย์ทันที**** สพ.ญ.อรญา  ประพันธ์พจน์
  แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม, แผนกโรคหัวใจ
  โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน