โรคหัวใจ

โรคหัวใจ

สุนัขสามารถป่วยเป็นโรคหัวใจได้ด้วยหรือ?
หลายท่านเมื่อได้ยินคำถามนี้ก็คงคิดเช่นเดียวกัน ซึ่งคำตอบก็คือ สุนัขป่วยเป็นโรคหัวใจได้จริงๆ
โรคหัวที่พบในสุนัขสามารถพบได้ เช่นเดียวกับในคน คือสามารถพบได้ตั้งแต่เกิด หรือหลังเกิด
แต่โดยทั่วไปมักพบว่าโรคหัวใจในสุนัขมีการพัฒนาขึ้นในช่วงกลางๆ ชีวิต โรคหัวใจของสุนัขที่เกิดขึ้น
ภายหลัง (acquired heart disease) เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยที่สุด สุนัขที่พบว่าเป็นโรคหัวใจ มักเป็นสุนัข
ที่มีอายุมาก
จากผลวิจัยล่าสุดเปิดเผยให้เห็นว่าเจ้าของสุนัขกว่า 50% ไม่เคยตระหนักว่าสุนัขของตนมี
ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจ
ทั้งที่มีสุนัขอายุ 7 ปีขึ้นไป มากถึงหนึ่งในสี่ที่เป็นโรคหัวใจ  ดังนั้นเจ้าของสุนัข
ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การสังเกตอาการของโรค
และการดูแลสุนัขที่เป็นโรค เพื่อให้สุนัขมีชีวิต
ที่ยืนยาวต่อไป
“หัวใจ” ถือเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายของสัตว์เลี้ยง เนื่องจากหัวใจมีหน้าที่ในการสูบ
ฉีดเลือด เพื่อนำออกซิเจน และสารอาหารต่างๆ ผ่านทางหลอดเลือดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ความผิด
ปกติที่เกิดกับหัวใจ ส่วนใหญ่มักจะทำให้เกิดการบีบตัวของหัวใจลดลง ซึ่งสามารถทำให้เกิดการสะสมของ
ของเหลวในช่องอก และช่องท้อง

โรคหัวใจแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ

 

โรคหัวใจทั้งสองชนิดจะค่อยๆ พัฒนาขึ้น โดยใช้ระยะเวลา แต่ผลในที่สุดก่อให้เกิดภาวะที่รุนแรงต่อ
การทำงานของหัวใจที่เรียกว่า  หัวใจล้มเหลว (heart failure)


อะไรคือสาเหตุของโรคหัวใจ
โรคหัวใจมักเกิดได้จากหลายสาเหตุ ปัญหาจากการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมก็เป็นปัญหาหลักที่ทำให้เกิด
โรคหัวใจได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดโรคหัวใจ ได้แก่

 • สภาพร่างกาย – สุนัข และแมวที่มีน้ำหนักเกินจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจสูง
 • อายุ – ความถี่ของโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยงมักเพิ่มขึ้นเมื่อสัตว์เลี้ยงมีอายุมากขึ้น
 • สายพันธุ์ – ในสุนัขพันธุ์เล็ก เช่น พุดเดิ้ล มินิเอเจอร์ชเนาเซอร์ ชิวาวา ฟอกซ์เทอร์เรียร์
  ค็อกเกอร์สเปเนียล บอสตันเทอร์เรียร์ และคาวาเลียร์ คิง ชาร์ลส์ สเปเนียล มักเป็นโรคของลิ้นหัวใจ
  แต่ในกรณีโรคของกล้ามเนื้อหัวใจ
  มักเกิดในสุนัขพันธุ์ใหญ่ เช่น เกรทเดน โดเบอร์แมนฟินเชอร์
  อัฟกันฮาวนด์ เซนต์เบอร์นาร์ด สกอตทิซเดียร์ฮาวนด์
  ไอริชวูล์ฟฮาวนด์ บ็อกเซอร์ นิวฟาวด์แลนด์
  และดัลเมเชียน นอกจากนี้ยังพบในสุนัขพันธุ์เล็กเช่น อิงลิช
  และอเมริกันค็อกเกอร์สเปเนียล
  อิงลิชบูลด็อก

 จะทราบได้อย่างไรว่าสุนัขเป็นโรคหัวใจ

          อาการของโรคหัวใจในสุนัขค่อนข้างผันแปร หรือไม่แน่นอน อาการของโรคหัวใจนั้นสามารถบ่งบอก
ได้ยาก
เพราะมักคล้ายกับความผิดปกติของโรคอื่นๆ ซึ่งอาจจะพบได้ตั้งแต่ประเภทที่ไม่สามารถสังเกตอาการ
ได้จนถึงสามารถ สังเกตพบอาการได้ แต่อาการจะมีความเด่นชัด หรือมีความรุนแรงมาก
ขึ้นเมื่อการพัฒนาของ
โรคหัวใจมีมากขึ้น ถ้าหากคุณพบอาการเหล่านี้ในสุนัขของคุณนั่นอาจจะแสดงว่าสุนัขของคุณมีความ
ผิดปกติของหัวใจ

 • อ่อนเพลียง่าย หรือขาดพลังงาน (lack of energy)
 • หายใจลำบาก
 • ไม่กินอาหาร และน้ำหนักตัวลดลง
 • มีการไอบ่อยๆ
 • อ่อนแอ เหนื่อยง่าย ออกกำลังกายได้น้อยลง
 • เป็นลม หมดสติ (fainting)
 • ท้องบวมขยายใหญ่ (abdominal swelling)      
     
  เมื่อพบอาการดังกล่าวผู้ที่จะให้คำตอบที่ดีที่สุดว่าสุนัขเป็นโรคหัวใจหรือไม่ คือ สัตวแพทย์ประจำตัวสุนัข

  ของท่าน เมือนำสุนัขไปพบสัตวแพทย์ สัตวแพทย์อาจจะถามเจ้าของถึงอาการ หรือข้อมูลที่จำเพาะ
  เกี่ยวกับสุนัขของท่าน (การซักประวัติสัตว์ป่วย) ก่อนที่จะทำการตรวจร่างกายสุนัข ถ้าสัตวแพทย์สงสัย
  ว่ามีปัญหาทางสุขภาพ หรือโรคหัวใจ อาจจะต้องมีการตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยโรคที่จำเพาะมากขึ้น
  เช่น การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์ ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) หรือตรวจวิธีการอื่นๆที่จำเป็น
  การนำสุนัขของท่านไปตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจร่างกาย
  เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้ตรวจพบ
  ปัญหาทางสุขภาพ
  หรือโรคหัวใจในระยะเริ่มต้นได้
  โรคหัวใจของสุนัขสามารถรักษาได้หรือไม่
  โรคหัวใจของสุนัขสามารถรักษาได้ แม้ว่าไม่มีการรักษาแบบใดๆ ที่สามารถรักษาโรคหัวใจของสุนัขได้
  ทุกชนิด
  การรักษาด้วยวิธีการต่างๆ หรือสมัยใหม่สามารถทำได้ ความสำเร็จของการรักษาโรคหัวใจสุนัข
  ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ประการ
  โดยสัตว์เลี้ยงที่ป่วยด้วยโรคหัวใจสามารถควบคุมอาการของโรค
  ได้ด้วยการให้อาหารที่ถูกต้อง การออกกำลังกาย และการใช้ยา
  ด้วยการเลือกใช้อาหารที่ถูกต้องร่วมกับ
  คำแนะนำจากสัตวแพทย์  แต่การตรวจพบปัญหาโรคหัวใจในระยะแรกๆ จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
  เพราะจะเป็น
  การช่วยรักษาชีวิตสุนัขของท่าน ให้ยืนยาวต่อไปและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  ข้อควรจำ อาการระยะเริ่มแรก
  ของโรคหัวใจอาจไม่แสดงออกมาอย่างเด่นชัดดังนั้นถ้าหากท่านสงสัยว่าสุนัขเป็นโรคหัวใจ
  ควรนำสุนัขไปพบสัตวแพทย์ทันที

  สพ.ญ.อรญา  ประพันธ์พจน์
  แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม, แผนกโรคหัวใจ
  โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน