สุนัขที่ถ่ายอุจจาระเหลว…ทำยังไงดี ?

อาการถ่ายอุจจาระเหลวนั้นเป็นอาการป่วยที่สามารถพบบ่อยได้ในสุนัขเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายสาเหตุทั้งจากอาหารที่ไม่เหมาะสมและสุขลักษณะการเลี้ยงดูและการจัดการในที่อยู่อาศัยของสุนัขที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเจ้าของจำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและวิธีการดูแลจัดการจัดการพื้นฐานกับสุนัขที่ป่วย

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการถ่ายอุจจาระเหลว ในกรณีสุนัขอายุต่ำกว่าหกเดือนถึงหนึ่งปีมักพบว่าสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น พยาธิในทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อไวรัสในทางเดินอาหารโดยหลักๆ ที่พบ คือ เชื้อ Parvovirus Coronavirus และสามารถพบเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งกรณีหลังสามารถพบได้ทั้งในสุนัขอายุน้อยและสุนัขที่โตเต็มที่แล้ว โดยสามารถติดต่อได้จากการทานอาหารหรือทานน้ำที่มีเชื้อโรคเหล่านี้ปนเปื้อนโดยในรายที่อาการไม่รุนแรงมากอาจมีถ่ายอุจจาระเหลวสีเหลืองหรือมีเลือดปนในรายที่รุนแรง

การรักษาในรายที่มีอาการรุนแรงควรได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์โดยด่วน หลักการรักษา เช่น การให้สารน้ำทางเส้นเลือด การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาภาวะติดเชื้อแทรกซ้อน การปรับอาหารสูตรที่เหมาะสมกับระบบทางเดินอาหาร การได้รับยาแก้ปวดในรายที่มีอาการปวดท้องรุนแรง เนื่องจากถ้าเจ้าของไม่รีบพาสุนัขไปรักษาอาจเกิดภาวะช็อกทั้งจากการขาดน้ำอย่างรุนแรง หรือภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดได้ ส่วนในกรณีสุนัขที่อายุมาก และได้รับการรักษาที่กล่าวไปแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็ควรมีการวินิจฉัยอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น การเอกซเรย์ การ Ultrasound ช่องท้อง เพื่อวินิจฉัยโรคกลุ่มอื่นๆ เช่นเนื้องอกและเนื้อร้าย

เมื่ออาการถ่ายอุจจาระเหลวเริ่มดีขึ้นแล้ว เจ้าของสามารถจัดการดูแลในด้านอื่นๆ ที่บ้านได้ เช่น ในกรณีที่มีการติดเชื้อควรมีการฆ่าเชื้อกับอุปกรณ์ที่ใช้กับสุนัข ชามอาหาร ชามน้ำ ของเล่น ที่เสี่ยงจะปนเปื้อนได้ง่าย โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม ส่วนในเรื่องของอาหารควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ปรุงใหม่หรืออาหารสดที่เสี่ยงกับการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ หรือเพื่อความสะดวกสามารถใช้อาการสูตรสำหรับช่วยระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะก่อนในช่วง 1-2 อาทิตย์แรกของการรักษา หรือสามารถให้สารอาหารอื่นเสริมได้เช่น ผงเกลือแร่ผสมน้ำ และสารเสริมชีวนะหรือ Probiotic ที่ประกอบด้วยจุลชีพที่เหมาะสมกับทางเดิมอาหารเพิ่มเติมได้ และควรมีอาการจัดการแยกเลี้ยงกับสุนัขตัวอื่นที่บ้านเนื่องจากโรคติดเชื้อที่เป็นสาเหตุสามารถติดต่อได้และควรหมั่นทำวัคซีนประจำปีให้ต่อเนื่องเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสทางเดินอาหาร

ข้อมูลจาก…น.สพ.ฐิติกร เอกสิริไตรรัตน์ (หมอซัน)
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู , แผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน