การมีน้ำในโพรงสมองมากกว่าปกติ1

 การมีน้ำในโพรงสมองมากกว่าปกติ Hydrocephalus

การมีน้ำในโพรงสมองมากกว่าปกติ สาเหตุเกิดจากการผิดปกติแต่กำเนิดและมีอาการผิดปกติเมื่อโตขึ้น
อาจเป็นผลมาจากการบาดเจ็บหรือเนื้องอกในสมองที่มีของเหลวมากเกินไปจะพบภายในและรอบ ๆ สมอง
ที่ส่วนใหญ่ของเหลวที่ผลิตไม่สามารถระบายน้ำจากระบบประสาทส่วนกลางเหมือนปกติ ภายในสมองที่มี
ช่องว่างจะต็มไปด้วยของเหลวหรือน้ำ ซึ่งในโพรงเต็มไปด้วยของเหลวหรือน้ำมากเกินไป ทำให้มีอาการ
บวมและ /หรือป้องกันไม่ให้มีการพัฒนาของเนื้อเยื่อสมอง สายพันธุ์ที่พบจะเป็นตระกูล
Toy เช่น Maltese, Yorkshire Terriers, Pomeranians and Chihuahuas

Hydrocephalus การมีน้ำในโพรงสมองมากกว่าปกติ

 

หัวสุนัขโตผิดปกติ,สมองบวม

อาการ

หัวจะโต กะโหลกด้านหน้าไม่ปิด มีตาเหล่ออกด้านข้างๆ ส่วนอาการทางประสาท มีอาการเดินวน
หัวเอียงตาบอด เหม่อลอย และมีอาการชัก

การวินิจฉัย

ต้องทำการอัลตร้าซาวด์ ในสุนัขที่กะโหลกบางหรือกะโหลกด้านหน้ายังไม่ปิด, การทำMRI, CTScan,
การตรวจเลือดหาสาเหตุ

การรักษา

-การรักษาทางยา บางครั้งการรักษาขึ้นอยู่กับอายุขัยของสุนัขแต่ละตัวและสาเหตุของโรค,
การตอบสนองของยาต่อการรักษา,
การพัฒนาความรุนแรงของโรค
-การรักษาโดยการผ่าตัด

อ้างอิงจาก : http://www.peteducation.com/article.cfm?c=2+2105&aid=448

สพ.ญ.ปิโยรส โพธิพงศธร
แผนกระบบประสาท, แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม

โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน