Menu Close

เกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

เริ่มต้นจากคลินิกเล็ก ๆ ย่านเสาชิงช้า ด้วยความความรู้ความสามารถและการให้บริการรักษาสัตว์อย่างเต็มหัวใจ จึงทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงไว้วางใจเรื่อยมา และได้ขยายมาเป็นโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน ณ ปัจจุบัน โดยอาศัยประสบการณ์กว่า 36 ปี อ่านต่อ…

บริการของเรา

บริการด้านการรักษา

สำหรับการดูแลสัตว์ป่วยที่ต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาล ทีมสัตวแพทย์จะดูแลด้วยความเอาใจใส่

บริการพิเศษสำหรับสัตว์

รีสอร์ทสัตว์เลี้ยง, ศูนย์ลดความอ้วน, บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ ฯลฯ

บริการอื่น ๆ

Pet Shop, ร้านกาแฟคุณตา, บริการให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหา

โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

เลขที่ 1 ซ.บรมราชชนนี 61 ถ.บรมราชชนนี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ 02-887-8321-3, โทรสาร 02-448-6369
เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน