Menu Close

การจัดการระยะยาวกับแมวเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

การจัดการระยะยาวกับแมวเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

การจัดการระยะยาวสำหรับแมวที่เป็นโรคปัสสาวะ เพื่อลดความเสี่ยงในการกลับมาเป็นซ้ำ มีหลักการง่ายๆ อยู่ 3 ประเด็นคือ

1. การเพิ่มปริมาณน้ำ
การเพิ่มการกินน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเจือจางปัสสาวะและเพิ่มความถี่ในการปัสสาวะ เพื่อไม่ให้แมวอั้นปัสสาวะนานเกินไป คำนวณคราวๆ ด้วยการเอาน้ำหนักตัวแมวคูณ 50 จะเท่ากับปริมาณน้ำที่ควรได้รับต่อวัน

2. ลดความเครียด
ควรมีของเล่น หรือทำกิจกรรมร่วมกับแมวให้มากขึ้น การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น มีชามอาหารและมีภาชนะใส่น้ำอย่างเพียงพอ กระบะทรายควรอยู่ในบริเวณที่เงียบสงบสำหรับให้แมวทำธุระส่วนตัว ต้องหมั่นตักทำความสะอาดทรายแมวทุกวัน และควรมีกระบะทรายอย่างน้อยหนึ่งกระบะต่อแมวหนึ่งตัว อย่าลืมแยกแมวที่มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเพื่อลดความตึงเครียด

3. การจัดการอาหาร
การใช้อาหารแบบเปียกช่วยลดอุบัติการณ์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้  เพราะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำในร่างกายเพื่อขับออกสู่ทางเดินปัสสาวะให้มากขึ้น  หรือการเลือกให้อาหารสูตรรักษาโรคนี้โดยเฉพาะซึ่งปรับเรื่องสมดุลทางโภชนาการให้เะสมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี

การจัดการระยะยาวต้องใช้ความอดทนของเจ้าของเป็นหลัก และหมั่นมาตรวจดูอาการตามนัดของสัตวแพทย์อย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณข้อมูลจากคุณหมอกุ๊กไก่ สพ.ญ.กุญชรี ประกาลัง

แผนกอายุรกรรม, แผนกหน่วย