Menu Close

ซีสต์ขนาดใหญ่ที่รังไข่

ซีสต์ขนาดใหญ่ที่รังไข่

น้องลูซี่..พันธุ์ ไซบีเรียนฮัสกี้
มี “ซีสต์” ขนาดใหญ่ที่รังไข่ 

น้องลูซี่ สุนัขไซบีเรียน มีก้อนซีสต์ที่รังไข่
น้องมาด้วยอาการมีน้ำไหลออกจากอวัยวะเพศ มีกลิ่นเหม็น

คาดว่าเป็นมดลูก ได้รับการอัลตราซาวน์กับหมอเม็ดนุ่น
วินิจฉัยเรียบร้อยว่ามี cyst ขนาดใหญ่ที่รังไข่ซ้าย
ร่วมกับภาวะเยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติ

จึงส่งเอามดลูกและรังไข่ออก

🤓ที่ผ่าตัดน้องลูซี่ : สพ.ญ.มณีรัตน์ วรกุลสันติ (หมออุ้ม)
แผนกศัลยกรรม, แผนกระบบกระดูกและข้อต่อ, แผนกอายุรกรรม ประจำโรงพบาลสัตว์ตลิ่งชัน
🤓สัตวแพทย์ที่ทำการอัลตราซาวน์ : สพ.ญ. ภาวิณี มณเฑียร (หมอเม็ดนุ่น)
แผนกอัลตร้าซาวน์, แผนกทันตกรรม, แผนกอายุรกรรม