Menu Close

ฝีที่รากฟันในสุนัข

ฝีที่รากฟันในสุนัข

“น้ำหอม” สุนัขพันธุ์ ชิวาวา เพศเมีย อายุ 6 ปี 9 เดือน มาตรวจด้วยอาการ “ฝีที่รากฟัน”

 เกิดได้ในสุนัขและแมว ที่มีปัญหาใน
เช่นฟันผุ มีหินปูนมาก ทำให้เชื้อสะสมที่รากฟัน จนทำให้เกิดเป็นหนองขึ้น

รักษาอาการฝีรากฟัน โดยการถอนฟันและ  
คุณหมอเม็ดนุ่น สพ.ญ. ภาวิณี มณเฑียร 
แผอัลตร้าซาวด์, แผนกทันตกรรม, แผนกอายุรกรรม

 

หมาเป็นฝีรากฟัน