Menu Close

ฟันหน้าไม่สบกันในกระรอก

ฟันหน้าไม่สบกันในกระรอก

น้องแป๊ปซี่มาโรงพบาลฯ ด้วยปัญหาสบกันไม่ได้

ปัญหาฟันหน้าสบกันไม่ได้ในลักษณะปกติ ฟันหน้าของเป็ปซี่จึงไม่สึกไปตามธรรมชาติแบบกระรอกตัวอื่นๆ ฟันจะงอกยาวไปเรื่อยๆและม้วนเข้าด้านในไปแทงโดนเหงือก ทำให้เจ็บทานอาหารไม่สะดวก

🐾 คุณหมอจอยจึงทำการรักษาโดยตัดแต่งฟันให้สั้นลง เพื่อให้น้องแป็ปซี่หายเจ็บ กลับมากินอาหาร และใช้ชีวิตร่าเริงได้ตามปกติค่ะ

🤓คุณหมอจอย สพ.ญ.ศิริกัญญา ช่างเอกวงศ์
แผรักษาพิเศษ(Exotic), แผนกอายุรกรรม
ประจำโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

หลังจากตัดฟัน
ฟันส่วนที่งอกยาวเกิน