Menu Close

ธนาคารเลือด

ธนาคารเลือด

Blood Bank Center (ธนาคารเลือดสำหรับหมาและแมว) เพื่อช่วยเหลือน้องหมาที่ป่วยหนักหรือประสบอุบัติเหตุและต้องการเลือดอย่างกะทันหัน พร้อมรับสมัครสมาชิกสุนัขและแมวเข้าโครงการ หากทางโรงพยาบาลต้องการใช้เลือดจะติดต่อไปยังท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อขอรับสุนัขหรือแมวที่ลงชื่อสมัครไว้มาบริจาคเลือดได้ทันท่วงที เพื่อช่วยอีกชีวิตที่กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตให้รอดพ้นจากความตาย ซึ่งจะทำให้น้องหมาและแมวได้มีโอกาสทำบุญด้วยการบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

สำหรับสุนัขที่บริจาคเลือด ทางโรงพยาบาลมีสิทธิพิเศษ คือจะได้รับการฉีดยาป้องกันพยาธิหนอนหัวใจและเห็บหมัดฟรีทุก 8 สัปดาห์ และได้รับการตรวจสุขภาพทุกครั้งก่อนการบริจาคฟรี นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลจะจัดรถบริการรับ-ส่งสุนัขที่ต้องการบริจาคเลือดถึงบ้าน