Menu Close
ศูนย์ทันตกรรม

“ศูนย์ทันตกรรม”        

        ให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปาก ฟัน เหงือก ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน บริการตัดฟันที่เกิดจากความผิดปกติ รวมทั้งตรวจวินิจฉัยสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาโรคภายในช่องปาก เช่น ภาวะเหงือกอักเสบ ฟันแตกหรือหัก เนื้องอกในช่องปาก เป็นต้น อีกทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เรื่องการดูแลช่องปากให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่าน โดยสัตวแพทย์เฉพาะทางด้านช่องปากและฟัน