Menu Close
ศูนย์รักษาเนื้องอกและมะเร็ง

        “ศูนย์รักษาเนื้องอกและมะเร็ง” เนื้องอกและมะเร็งในสัตว์เลี้ยงเป็นโรคที่เจอได้มากขึ้นในปัจจุบัน โดยเนื้องอกและมะเร็งแต่ละชนิดที่พบก็มีความหลากหลาย ทั้งตำแหน่งที่พบและความรุนแรง และวิธีการรักษาที่ต่างกัน

        เราจึงมีการให้บริการตรวจวินิจฉัยชนิดของเนื้องอกและมะเร็ง โดยสัตวแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ ในการตรวจด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น การตรวจวินิจฉัยเซลล์วิทยา การตัดชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้อบางส่วน หรือ การทำศัลยกรรมเพื่อตัดออกทั้งหมด การเอ็กซเรย์หรือ การอัลตร้าซาวด์เช็คตำแหน่งและการแพร่กระจายชองก้อนเนื้อ โดยการรักษาสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การให้เคมีบำบัด  การรักษาด้วยการผ่าตัด การรักษาทางยาเพื่อประคองอาการ เป็นต้น