Menu Close

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

เพราะโรคและอาการบางอย่างในสัตว์เลี้ยงต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อให้สัตว์เลี้ยงปลอดภัยที่สุด เราจึงมีคลินิกอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้บริการดูแลรักษาสัตว์ป่วยฉุกเฉินอาการหนัก หรือกรณีมีประสบอุบัติเหตุ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครัน อีกทั้งกรณีที่ต้องได้รับการดูแลในห้องสัตว์ป่วยวิกฤติ พร้อมทีมสัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ทำการรักษาตั้งแต่ปฐมพยาบาล เบื้องต้นไปจนถึงการรักษากรณีที่ต้องได้รับการผ่าตัดทางศัลยกรรมฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น การผ่าคลอด เป็นต้น