Menu Close
กายภาพบำบัดสัตว์เลี้ยง

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การทำงานของกล้ามเนื้อที่น้องลง ความเจ็บปวดที่เกิดความผิดปกติของกระดูกและข้อ ภาวะความเสื่อมต่างๆของข้อกระดูกตามอายุ การเจ็บป่วยเรื้อรังจากปัญหาทางระบบประสาท หรือ จากอุบัติเหตุ  การดูแลฟื้นฟูหลังการผ่าตัด การฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับสัตว์ป่วยเหล่านี้ทางโรงพยาบาลจึงมีคลินิกเฉพาะทางนี้ โดยสัตวแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่จะเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในแต่ละความผิดปกติเพื่อส่งเสริมการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเดินลู่วิ่งใต้น้ำ การกระตุ้นไฟฟ้า การนวดอัลตร้าซาวด์  เลเซอร์ เป็นต้น อีกทั้งวางแผนการออกกำลังกายเพื่อความคุมน้ำหนัก แนะนำการดูแลเพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น