Menu Close
โรคติดเชื้อ

ศูนย์โรคติดเชื้อ

มีทีมสัตวแพทย์ที่มีความพร้อมในการบริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาโรคติดเชื้อทั้งในสุนัขและแมว

ได้แก่ โรคติดเชื้อแบคทีเรีย โรคติดเชื้อไวรัส โรคติดเชื้อรา โรคติดเชื้อโปรโตซัว พยาธิต่างๆ รวมถึงยังมีบริการดูแลสัตว์ป่วยติดเชื้อ ในกรณีสัตว์ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง มีห้องแยกเฉพาะตามโรคติดเชื้อ เช่น ห้องไข้หัดสุนัข ห้องลำไส้อักเสบ เป็นต้น  และการดูแลโดยทีมผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่เอาใจใส่และคอยดูแลอาการตลอด 24 ชม.