Menu Close

ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาโรคผิวหนัง ที่เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา  จากพยาธิภายนอกต่างๆ  รวมทั้งความผิดปกติของช่องหู ภาวะแพ้ต่างๆ เช่น แพ้อาหาร แพ้แชมพู โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนังที่เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนและระบบภูมิคุ้มกัน  โดยสัตวแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้การตรวจวินิจฉัย การรักษา อย่างถูกต้อง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและครบวงจร รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลโรคผิวหนังอย่างเอาใจใส่แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง