Menu Close

ศูนย์โรคแมว

เพราะน้องแมวมีลักษณะพฤติกรรมเฉพาะตัว สรีรวิทยา นิสัยและการดูแลและโรคที่ต่างจากสุนัขและสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงมีคลินิกเฉพาะทางด้านแมว ที่มีสัตวแพทย์ที่มีความรู้และความชำนาญในการักษา วินิจฉัย มีการให้บริการทางห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจหาโรคติดเชื้อในแมว  และให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมและการดูแลที่ถูกต้องเฉพาะสำหรับน้องแมว รวมถึงการจัดการบริเวณในการฝากรักษาเฉพาะสำหรับน้องแมวเพื่อให้เจ้าของมั่นใจมากที่สุด