Menu Close

6 ข้อควรทำหากน้องหมาน้องแมวโดนยาเบื่อ

1.สังเกตอาการและดูว่ายังรู้สึกตัวอยู่ไหม

2.สังเกตพื้นที่โดยรอบ

ควรดูว่าบริเวณที่น้องหมาน้องโดนยาเบื่อมีเศษยา เศษอาหาร หรือเศษวัตถุอื่น ๆ ไหมที่สามารถบ่งบอกสาเหตุได้ หากพบเจอควรเก็บไปให้พิจารณา

3.ระวังยาเบื่อที่มีฤทธิ์กรด-ด่างรุนแรง ไม่ควรทำให้อาเจียน

ยาเบื่อที่เขาได้กินอาจเป็นยาที่มีฤทธิ์กรด-ด่างรุนแรง ดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าน้องกินอะไรเข้าไป ห้ามทำให้เขาอาเจียนเด็ดขาดเพราะจะยิ่งเป็นอันตราย

4.ตรวจสอบสิ่งที่อาเจียนออกมา

หากน้องอาเจียนออกมา ตรวจสอบสิ่งที่อาเจียนออกมาว่ามีลักษณะอย่างไร และควรเก็บไปให้สัตวแพทย์ดู

5.ให้กินยาหรือสารเคมีบางตัวเพื่อดูดซึมพิษ 

ในช่วงระหว่างที่พาสุนัขหรือแมวไปโรงพยาบาล อาจให้เขากินไข่ขาว นม หรือผงถ่านที่ผสมกับน้ำ จะสามารถช่วยดูดซึมสารพิษได้ แต่ควรให้กินในช่วงแรกที่ได้รับสารพิษเข้าไปหรือภายใน 4 ชั่วโมง

6.รีบพาไปพบสัตวแพทย์

รีบพาสุนัขและแมวไปพบสัตวแพทย์ พร้อมกับสิ่งที่อาจพบเจอบริเวณที่เขาโดนยาเบื่อ เพื่อให้สัตวแพทย์วินิจฉัยและสามารถรักษาได้อย่างถูกต้อง

———————————————————————————–

แหล่งอ้างอิง

สพ.ญ.พรรณ โชติกวณิชย์ (หมอติ๊ก) สัตวแพทย์ประจำแผนกอายุรกรรมและแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน