Menu Close

โรคผิวหนังจากเชื้อรา Sporotrichosis

โรคผิวหนังจากเชื้อรา Sporotrichosis

น้องมะกรูด จร อายุประมาณ 5 ปี เจ้าของช่วยเหลือพามารักษาด้วยอาการมีแผลตามกระจายตามใบหน้า ดั้งจมูก ลำตัว ขา และหาง ลักษณะแผลจะเป็้อนนูน บางตำแหน่งเป็นแผลหลุมมีน้ำเหลืองน้ำเลือดผสม ได้ทำการนำเซลล์จากแผลไปตรวจ พบว่ามีการติดเชื้อราชั้นลึก เรียกนี้ว่า Sporotrichosis

โดยส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ Sporotrix schenckii เป็นเชื้อที่พบได้ในสิ่งแวดล้อม ติดต่อทางบาดแผล หรือรอยข่วนกัด สามารถติดต่อสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัขหรือ แมวเป็นต้น

โรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อรา1

ที่สำคัญโรคนี้สามารถติดต่อสู่คน และมักพบได้ในแมวจร  ดังนั้นหากพบแมวลักษณะแบบนี้ควรใส่ถุงมือก่อนจับ โรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยการกินยาฆ่าเชือ้รา แต่จะใช้เวลานานหลายเดือน

สัตวแพทย์ผู้ดูแลรักษา: สพ.ญ.ศรณภัทร ปิยวรศักดิ์
แผนกโรคผิวหนัง, แผนกอายุรกรรม